Gebruiksaanwijzing GREENWORKS G40LM35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GREENWORKS G40LM35. Wij hopen dat dit GREENWORKS G40LM35 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GREENWORKS G40LM35 te teleladen.


GREENWORKS G40LM35 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13732 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GREENWORKS G40LM35

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 37 EN DE ES IT FR PT NL RU FI SV NO DA PL CS SK SL HR HU RO BG EL AR TR HE Nederlands (Vertaling van de originele instructies)  WAARSCHUWING  WAARSCHUWING LT LV ET Gebruik dit product niet als er onderdelen op de verpakkingslijst al op uw product zijn gemonteerd wanneer u dit uitpakt. Onderdelen op deze lijst zijn door de fabrikant niet op het product gemonteerd en moeten door de klant worden geïnstalleerd. Het gebruik van een product dat onjuist is gemonteerd kan leiden tot ernstige letsels. –■ Inspecteer het product nauwkeurig om zeker te zijn dat er geen defect is opgetreden of het geen schade heeft opgelopen tijdens het verzenden. [. . . ] Bij gebruik van niet aanbevolen onderdelen of accessoires bestaat gevaar voor ernstig lichamelijk letsel. WAARSCHUWING Inspecteer voor gebruik de grasmaaier altijd op ontbrekende of beschadigde onderdelen en het maaiblad op schade, ongelijke of overdreven slijtage. Gebruik van dit product met beschadigde of ontbrekende onderdelen kan leiden tot ernstige letsels. –■ Kantel de grasmaaier niet wanneer u de motor start of inschakelt, tenzij de grasmaaier voor het starten moet worden gekanteld. In dit geval mag u niet meer dan absoluut noodzakelijk kantelen en alleen het onderdeel opheffen dat van de bediener is weggericht. Zulke voorwerpen kunnen per ongeluk door de grasmaaier in gelijk welke richting worden opgeworpen en ernstige verwondingen bij de bediener en anderen veroorzaken. –■ Voor een gezond gazon maait u altijd een derde of minder van de totale lengte van het gras. –■ Maai geen nat gras, het zal aan de onderkant van de behuizing blijven vasthangen en voorkomen dat het grasafval goed in de graszak terechtkomt of wordt uitgelaten. –■ Bij nieuw of dik gras kan een smallere maaibreedte of een hogere maaihoogte nodig zijn. ■■ Reinig de onderkant van de behuizing na elk gebruik om grasafval , bladeren , vuil en andere opgehoopt puin te verwijderen. –■ Wanneer u lang gras maait, stapt u best trager om efficiënter maaien toe te laten en ervoor te zorgen dat het afval goed wegraakt. OPMERKING: Stop de grasmaaier altijd, laat de maaibladen volledig tot stilstand komen en verwijder de isolatorsleutel voor u onder de grasmaaier reinigt. –■ Leg de grasmaaimachine stil, laat het maaiblad volledig tot stilstand komen en laat het transmissiedooshandvat los. –■ Houd de grasopvangbak aan de handgreep vast om deze van de grasmaaier te verwijderen. –■ Hef de achterste deur op en herinstalleer de grasopvangbak, zoals eerder in deze gebruiksaanwijzing beschreven. ONDERHOUD WAARSCHUWING Voor u onderhoudswerken uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de accu en isolatorsleutel van de grasmaaier altijd verwijderd zijn om te voorkomen dat de maaier per ongeluk start en mogelijks ernstige letsels veroorzaakt. wAARSCHUWING Wanneer u onderhoud uitvoert mag u uitsluitend geautoriseerde vervangonderdelen gebruiken. Het gebruik van enige andere onderdelen kan gevaarlijk zijn of schade aan het toestel veroorzaken. WAARSCHUWING Hellingen zijn een belangrijke factor verbonden met wegglijden en vallen, wat kan leiden tot ernstige letsels. Probeer voor uw eigen veiligheid geen hellingen te maaien van meer dan 15 graden. Wees uiterst voorzichtig wanneer u op een helling van richting verandert. –■ Kijk uit voor gaten, sporen, stenen, verborgen voorwerpen of obstakels die ervoor kunnen zorgen dat u struikelt of wegglijdt. [. . . ] Indien wordt vastgesteld dat er een fout aan de machine aanwezig is, zal deze worden hersteld en gratis naar het adres van de klant worden teruggezonden. machines met een verkoopprijs van minder dan €100 , inclusief BTW , worden over het algemeen vervangen. Als de centrale onderhoudsdienst vaststelt dat de machine geen fout bevat, wordt de klant op de hoogte gesteld van het feit dat hij de kosten van de herstelling dient te betalen. Dit garantiebeleid is onder voorbehoud van wijzigingen om tegemoet te komen aan de noden van nieuwe producten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GREENWORKS G40LM35

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GREENWORKS G40LM35 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag