Gebruiksaanwijzing GRAEF ES 401

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GRAEF ES 401. Wij hopen dat dit GRAEF ES 401 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GRAEF ES 401 te teleladen.


GRAEF ES 401 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2166 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GRAEF ES 401

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Het apparaat is er niet voor bestemd met een externe tijdklok of een aparte afstandsbesturing te worden gebruikt. € De netsnoer altijd aan de stekker uit de contactdoos trekken, niet aan de snoer. € De snoer moet vrij liggen, opdat er niets / niemand aan blijft hangen 44 en het apparaat zou kunnen vallen. € Laat het apparaat tijdens bedrijf en tijdens de ontkalking nooit zonder toezicht. [. . . ] de recirculatie van verpakkingen in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en vermindert de hoeveelheid afval. Verwijder verpakkingsmaterialen die u niet meer nodig heeft op de verzamelplaatsen voor recycling. Bewaar de originele verpakking tijdens de garantietijd, om het apparaat krachtens een garantie goed te kunnen verpakken en vervoeren. EISEN AAN DE OPSTELPLAATS Voor een veilig en foutvrij bedrijf van het apparaat moet de opstelplaats voldoen aan de volgende vereisten: • Het apparaat moet worden geplaatst op een stevige, vlakke, horizontale en slipvaste ondergrond met voldoende draagvermogen. € Kies de opstelplaats zodanig dat kinderen het hete oppervlak van het apparaat of het snoer niet kunnen bereiken. € Gebruik het apparaat nooit buiten en bewaar het op een droge plaats. € Het apparaat is niet gepland voor de inbouw in een muur- of inbouwkast. € De contactdoos moet makkelijk te bereiken zijn opdat de snoer desnoods snel kan worden uitgetrokken. ELEKTRISCHE AANSLUITING Voor een veilige en correcte werking van het apparaat moet er bij de elektrische aansluiting het volgende in acht worden genomen: • Vergelijk vóór het aansluiten de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de gegevens van uw elektrisch net. Deze gegevens moeten overeenstemmen zodat er geen schade aan het apparaat optreedt. € De contactdoos moet minstens beveiligd zijn met een 10-A veiligheidsschakelaar. 50 • Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigd is en niet over hete vlakken of scherpe kanten wordt gelegd. € De elektrische veiligheid is pas dan gewaarborgd als het aan een reglementair geïnstalleerde, geaarde veiligheidsstroomkring wordt aangesloten. Laat bij onzekerheden de installatie door een elektricien controleren. De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade die door een ontbrekende of onderbroken aarding werd veroorzaakt. DE EN FR NL ES IT VÓÓR DE EERSTE INGEBRUIKNAME Reinig de zeefinzet (niet het apparaat) en het waterreservoir vóór het eerste gebruik DK onder stromend water opdat eventuele productieresten worden verwijderd. aUTOMATISCHE UITSCHAKELING (STAND-BY) Wordt het langer niet gebruikt schakelt het apparaat in de stand-by modus. Om het apparaat weer in te schakelen, draait u de draaiknop even naar links en weer terug in het midden of bedient de in- /uitschakelaar. INGEBRUIKNAME VOORZICHTIG Let op de volgende veiligheidsinstructies om risico's en materiële schade te voorkomen: • Tijdesn het gebruik wordt de buitenkant heet. € Verwijder nooit de met koffiemeel gevulde zeefdrager tijdens het doorlopen omdat hij onder druk staat. iNSTALLEREN VAN ZEEFINZET Zet de gewenste zeefinzet in de zeefdrager. Let erop dat de inkerving aan de zeefinzet op de inkeping van de zeefdrager ligt. [. . . ] Door hergebruik, recycling of andere vormen van terugwinning van afgedankte apparaten levert u een belangrijke bijdrage eraan ons milieu te beschermen. 56 2 JAAR GARANTIE Voor dit product geven wij, beginnend vanaf de datum van aankoop 24 maanden garantie op gebreken die te wijten zijn aan productie- en materiaalfouten. BGB-E (Duits burgerlijk wetboek) blijft onaangetast van deze regeling. Schade, die terug te voeren is op een onvakkundige omgang of gebruik alsook mankementen, die de werking of de waarde van het apparaat slechts minimaal beïnvloeden, valt niet onder de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GRAEF ES 401

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GRAEF ES 401 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag