Gebruiksaanwijzing GRAEF ES 400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GRAEF ES 400. Wij hopen dat dit GRAEF ES 400 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GRAEF ES 400 te teleladen.


GRAEF ES 400 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2166 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GRAEF ES 400

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De netsnoer altijd aan de stekker uit de contactdoos trekken, niet aan de snoer. De snoer moet vrij liggen, opdat er niets / niemand aan blijft hangen 44 en het apparaat zou kunnen vallen. Laat het apparaat tijdens bedrijf en tijdens de ontkalking nooit zon- DE der toezicht. Doe het apparaat niet in de vaatwasmachine en gebruik het niet Tijdens het gebruik verwarmen de oppervlakken, ook erna blij- DK ven ze nog een tijdje heet. [. . . ] Gebruik het apparaat alleen voor de koffiebereiding en het opschuimen van melk, om eventuele risico's te voorkomen. Alle in deze handleiding verstrekte technische informatie, gegevensen aanwijzingen voor de installatie, de werking en het onderhoud voldoen aan de actuele stand bij het ter perse gaan en geschieden te goeder trouw met inachtneming van onze ervaringen en kennis uit het verleden. Van de gegevens, afbeeldingen en omschrijvingen in deze handleiding kunnen geen aanspraken worden ontleend. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade op grond van: · Vertalingen zijn uitgevoerd naar beste weten. De verpakkingsmaterialen zijn geselecteerd op basis van milieuvriendelijke technieken en afvalverwerkingstechnieken en zijn vandaar recyclebaar. de recirculatie van verpakkingen in de materiaalkringloop bespaart grondstoffen en vermindert de hoeveelheid afval. Verwijder verpakkingsmaterialen die u niet meer nodig heeft op de verzamelplaatsen voor recycling. Bewaar de originele verpakking tijdens de garantietijd, om het apparaat krachtens een garantie goed te kunnen verpakken en vervoeren. EISEN AAN DE OPSTELPLAATS Voor een veilig en foutvrij bedrijf van het apparaat moet de opstelplaats voldoen aan de volgende vereisten: · Het apparaat moet worden geplaatst op een stevige, vlakke, horizontale en slip- Let erop dat het apparaat niet kan kiepen. Kies de opstelplaats zodanig dat kinderen het hete oppervlak van het apparaat of Plaats het apparaat niet op hete oppervlakken zoals bv. Het apparaat is niet gepland voor de inbouw in een muur- of inbouwkast. De contactdoos moet makkelijk te bereiken zijn opdat de snoer desnoods snel kan worden uitgetrokken. ELEKTRISCHE AANSLUITING Voor een veilige en correcte werking van het apparaat moet er bij de elektrische aansluiting het volgende in acht worden genomen: · Deze gegevens moeten overeenstemmen zodat er geen schade aan het apparaat optreedt. De contactdoos moet minstens beveiligd zijn met een 10-A veiligheidsschakelaar. Zorg ervoor dat het snoer niet beschadigd is en niet over hete vlakken of scherpe DE Het snoer mag niet te strak zijn gespannen. De elektrische veiligheid is pas dan gewaarborgd als het aan een reglementair Aan een niet geaarde contactdoos is niet toegestaan. Woordelijkheid voor schade die door een ontbrekende of onderbroken aarding Reinig de zeefinzet (niet het apparaat) en het waterreservoir vóór het eerste gebruik onder stromend water opdat eventuele productieresten worden verwijderd. Wordt het langer niet gebruikt schakelt het apparaat in de stand-by modus. Om het apparaat weer in te schakelen, draait u de draaiknop even naar links en weer terug in het midden of bedient de in- /uitschakelaar. Verwijder nooit de met koffiemeel gevulde zeefdrager tijdens het doorlopen Omdat hij onder druk staat. Gebruik het apparaat alleen voor de koffiebereiding en het opschuimen van melk , om eventuele risico's te voorkomen. Let erop dat de inkerving aan de zeefinzet op de inkeping van de zeefdrager ligt. [. . . ] Een tandborstel) en reinig het gebied onder in de Plaats de zeefinzet voor 2 kopjes in. Voor ontbrekende of onvoldoende ontkalking aanvaarden geen aansprakelijkheid. Een tandborstel) en reinig het gebied aan de broei- Plaats een vat onder de stoompijp. Draai de draaiknop weer in het midden en laat het mengsel enkele seconden Draai de draaiknop weer naar het midden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GRAEF ES 400

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GRAEF ES 400 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag