Gebruiksaanwijzing GLEM GFP93IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GLEM GFP93IX. Wij hopen dat dit GLEM GFP93IX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GLEM GFP93IX te teleladen.


GLEM GFP93IX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3637 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GLEM GFP93IX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] BELANGRIJK: Bewaar deze instructies voor het gebruik samen met het product. Mocht het product aan anderen worden afgestaan of doorverkocht, controleer dan of het vergezeld gaat van deze instructies. Wij nodigen u uit deze wenken met aandacht te lezen alvorens het product te installeren en te gebruiken. Deze instructies zijn opgesteld voor uw veiligheid en voor die van uw naasten. [. . . ] Zorg ervoor de spitmotor niet te zwaar te belasten met te zware gerechten. 2) Plaats het spit op het frame op een wijze dat de stangvan het spit ondersteund blijft. 5) Is het koken klaar, schroef dan de plastic handgreep vast op het spit om dit naar buiten te trekken. Plaats een ovenplaat op de eerste geleider van onderen en giet er een beetje water op om rookvorming te voorkomen FUNCTIES Verhoogt het nummer op het display Verlaagt het nummer op het display Instelling van duur en einde kooktijd Om deze situatie te deblokkeren, dient men de manuele instellingswijze binnen te gaan. De instelling van de tijd kan alleen plaatsvinden waneer de kookprogramma's niet in werking zijn. Tijdens de instellingsfasen zal het puntje tussen het uur en de minuten knipperen. Wanneer de tijd ingesteld is, wacht dan vijf seconden of druk gelijktijdig op + en ­ om deze werkwijze te verlaten. Wanneer de geprogrammeerde tijd eenmaal verstreken is, zal het alarm klinken. Om het koken onmiddellijk te starten, dient men alleen de duur van de kooktijd te programmeren. Voorbeeld: u wilt 2 uur en 15 minuten koken en daar nu mee beginnen: 1) Het is nu 18:30 (fig. 2) Druk 2 keer op MENU om de functie "kookduur" binnen te gaan (fig. Het beeldscherm zal binnen 5 seconden nog steeds de huidige tijd en de icoon AUTO tonen deze blijft permanent op het scherm branden (fig. Het koken zal van start gaan en eindigen na het verstrijken van de ingestelde alarmtijd (in dit geval 2 uur en 15 min. Indien u niet wilt dat het koken onmiddellijk van start gaat, kunt u het tijdstip instellen waarop u wilt dat het koken eindigt. Na instelling van de kookduur, zoals eerder beschreven, drukt u 3 keer op MENU en gaat u de functie van einde kooktijd binnen (fig. Voorbeeld: u wilt dat het eten om 20:45 klaar is: 1) Druk 3 keer op MENU tot "End" op het beeldscherm verschijnt In het voorbeeld is het einde van de kooktijd: (18:30 + 2:15 = 20:45) (fig. 3) Na enkele seconden zal de huidige tijd op het beeldscherm verschijnen (fig. Samenvatting van het voorbeeld: Door de timer zo te hebben geprogrammeerd dat het eten om 21:30 klaar is, en gezien de duur van de kooktijd van 2 uur en 15 minuten eerder ingesteld was, zal het koken om 19:15 uur beginnen, 2 uur en 15 minuten duren en om 21:30 eindigen. De afbeelding 18 toont het beeldscherm wanneer het tijd op het beeldscherm verschijnen. De afbeelding 19 toont het beeldscherm wanneer het tijd op het beeldscherm verschijnen. Het alarm zal 7 minuten klinken indien het niet uitgezet wordt door op ongeacht welke knop te drukken. Er kunnen 3 verschillende tonen gekozen worden: 1) Houd de toets ingedrukt ­ om de van tevoren vastgestelde toon te horen; 2) Laat de toets los en druk hem opnieuw in ­ om de volgende toon te horen; 3) De laatste toon die u hoort zal ingesteld/bewaard blijven tot een nieuwe programmering van de toon plaatsvindt. [. . . ] Was het glas met een vochtige spons en een gewoon reinigingsmiddel bij hardnekkig vuil. Gebruik geen schurende detergenten of scherpe metalen schrapers om het glas van de deur schoon te maken, hierdoor kunnen krassen in het glasoppervlak ontstaan en kan het glas breken. Er wordt aangeraden het glas van de ovendeur zo schoon mogelijk te houden. De oven heeft kleine onderhoudsingrepen nodig wanneer de aan slijtage onderhevige onderdelen zoals de pakkingen, de lamp, enz. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GLEM GFP93IX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GLEM GFP93IX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag