Gebruiksaanwijzing GARMIN TACTIX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN TACTIX. Wij hopen dat dit GARMIN TACTIX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN TACTIX te teleladen.


GARMIN TACTIX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4791 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN TACTIX (3461 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN TACTIX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] tactix ? Gebruikershandleiding September 2013 190-01652-35_0A Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www. garmin. com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product. [. . . ] Veiligheidsfactor: Hiermee stelt u de foutmarge voor een sprong in (alleen HAHO). ?Veiligheidsfactoren zijn meestal hele waarden van 2 of hoger, en worden bepaald door de jumpmaster op basis van de spronggegevens. ?K-vrije val: Hiermee stelt u de luchtweerstand van een parachute tijdens een vrije val in, op basis van de canopywaarde van de parachute (alleen HALO). ?K-open: Hiermee stelt u de luchtweerstand in voor een open parachute op basis van de canopy-waarde (HAHO en HALO). ?K-statisch: Hiermee stelt u de luchtweerstand van een parachute tijdens een statische sprong in, op basis van de canopy-waarde van de parachute (alleen Statisch). ?Elke parachute moet worden voorzien van een K-waarde. ? Klok Het alarm instellen 1 Selecteer de actieknop. ?4 Selecteer zo nodig Melding en selecteer vervolgens een type melding. ? 5 Selecteer Start. ?3 Kies een tijdzone. ? De pagina voor de eigen tijdzone wordt toegevoegd aan het huidige profiel. ? Getijdeninformatie weergeven OPMERKING: Deze functie is niet in alle regio's beschikbaar. ?U kunt informatie over een getijdenstation weergeven, zoals de hoogte van het getijde en de volgende eb- en vloedtijden. ?Als u nabij een eerder opgeslagen via-punt wilt zoeken, selecteert u Via-punten, en selecteert u of zoekt u naar een via-punt. ?Als nabij een bepaalde plaats wilt zoeken, selecteert u Plaatsen en selecteert u of zoekt u naar een plaats. ?Er verschijnt een lijst met getijdenstations nabij de gekozen locatie. ?Er verschijnt een 24-uurs getijdenkaart voor de huidige datum met daarop de huidige getijdehoogte en de volgende eb- en vloedtijden . ? Uw eigen tijdzone bewerken 1 Selecteer de actieknop. ?U kunt de naam van de tijdzone wijzigen door Wijzig label te selecteren. ?U kunt de tijdzone verwijderen uit de snelle paginalus door Wis > Ja te selecteren. ? Waarschuwingen U kunt uw toestel zodanig instellen dat het u in verschillende situaties waarschuwt waarbij uw oplettendheid voor omstandigheden in uw omgeving of andere gegevens belangrijk zijn. ?Er zijn drie typen waarschuwingen: gebeurteniswaarschuwingen, bereikwaarschuwingen en terugkerende waarschuwingen. ?Gebeurteniswaarschuwing: Een gebeurteniswaarschuwing wordt eenmaal afgegeven. ?U kunt bijvoorbeeld het toestel instellen om u te waarschuwen wanneer u een bepaalde hoogte bereikt. ?Bereikwaarschuwing: Een bereikwaarschuwing wordt afgegeven telkens wanneer het toestel een waarde meet die boven of onder een opgegeven waardenbereik ligt. ?Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat het toestel u waarschuwt als uw hartslag lager is dan 60bpm (slagen per minuut) of hoger dan 210bpm. ?Terugkerende waarschuwing: Een terugkerende waarschuwing wordt afgegeven telkens wanneer het toestel een opgegeven waarde of interval registreert. ?U kunt bijvoorbeeld instellen dat het toestel u elke 30minuten waarschuwt. ? 5 Selecteer een optie: ? [. . . ] TOTALE VERTICALE AFSTAND (verticale afstand tot eindbestemming): De afstand die u stijgt tussen uw huidige positie en de eindbestemming. ?TOTALE VERTICALE SNELHEID (verticale snelheid tot eindbestemming): De stijg- of daalsnelheid naar een vooraf bepaalde hoogte. ?VOLGENDE AANKOMST (geschatte aankomsttijd): Het geschatte tijdstip waarop u het volgende via-punt op de route zult bereiken (aangepast aan de lokale tijd van het via-punt). ?VOLGENDE AFSTAND (afstand tot volgend via-punt): De resterende afstand tot het volgende via-punt op uw route. ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN TACTIX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN TACTIX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag