Gebruiksaanwijzing GARMIN OREGON 650T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN OREGON 650T. Wij hopen dat dit GARMIN OREGON 650T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN OREGON 650T te teleladen.


GARMIN OREGON 650T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3920 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN OREGON 650T (3848 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN OREGON 650T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgebracht, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyrightbepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www. garmin. com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten. [. . . ] Tik op Hoogteprofiel > een van de gegevensvelden. Gebruiksaanwijzing Oregon-serie Extra hulpprogramma's 6. Tik op het verzendende toestel op een item om te verzenden > Verzenden. Indien nodig drukt u op + of - om het zoomen van de camera aan te passen. Als u de camera handmatig wilt scherpstellen, houdt u ingedrukt totdat het witte focusframe groen wordt. los om een foto te De camera gebruiken U kunt foto's maken met de Oregon 550 en 550t. Deze foto's hebben een locatie waar u naar kunt navigeren. Opmerking: Foto's worden liggend of staand opgeslagen en weergegeven. De oriëntatie wordt aangegeven door de positie van de cameraknop (verticaal of horizontaal). Draai het toestel horizontaal of verticaal om de oriëntatie van de foto te wijzigen. Druk indien nodig op voor het inschakelen of op voor het uitschakelen van de weinig licht modus. Opmerking: Als u de camera automatisch wilt scherpstellen, drukt u kort op om de camera automatisch scherp te stellen en een foto te maken. Maak een keuze uit de volgende opties: · · · Meest recent Nabij een locatie Op een specifieke datum Extra hulpprogramma's De locatie van een foto weergeven: 1. interface: hiermee stelt u de seriële interface van de Oregon in: · garmin Spanner: hiermee kunt u de USB-poort van de Oregon gebruiken voor de meeste NMEA 0183-conforme kaartprogramma's door een virtuele seriële poort te maken. · garmin serieel: een eigen standaard van Garmin die PVT-protocolgegevens biedt. · Tekst uit: eenvoudige ASCIItekstuitvoer van locatie- en snelheidsgegevens. · rTCm: verschillende correcties van een RTCM-baken ontvangen. Systeeminstellingen gebruiken Tik op instellingen > Systeem. gpS: selecteer normaal, WAAS (Wide Area Augmentation System) of Demonstratiemodus (GPS uit). Taal: hiermee kunt u de taal selecteren voor de tekst die op de Oregon wordt weergegeven. Als u de teksttaal wijzigt, blijft de taal van de kaartgegevens, zoals straatnamen en plaatsen, of door de gebruiker ingevoerde gegevens, ongewijzigd. Batterijsoort: selecteer het type batterij dat u gebruikt. Gebruiksaanwijzing Oregon-serie De Oregon aanpassen De weergave aanpassen Tik op instellingen > Scherm. Verlichtingstijdsduur: selecteer hoe lang de schermverlichting aan moet blijven nadat u op het scherm hebt getikt. Afhankelijk van uw toestel kunt u kiezen uit vooraf geladen afbeeldingen, maar u kunt ook uw eigen afbeelding laden of een foto bijsnijden en gebruiken. Schermafbeeldingen maken: 1. Tik in het hoofdmenu op Instellingen > Scherm > Schermafbeelding > Aan. [. . . ] LeT Op: wis bij het verwijderen van bestanden geen voorgeprogrammeerde kaartgegevens (bestanden die eindigen op ". img"). Dit is niet te herstellen. U kunt de Oregon gebruiken als een USB-toestel voor massaopslag. U kunt een afzonderlijke microSD-kaart kopen voor aanvullend extern geheugen. Opmerking: de Oregon is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me of NT. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats een microSD-kaart (pagina 37). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN OREGON 650T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN OREGON 650T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag