Gebruiksaanwijzing GARMIN OREGON 600T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN OREGON 600T. Wij hopen dat dit GARMIN OREGON 600T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN OREGON 600T te teleladen.


GARMIN OREGON 600T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3920 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN OREGON 600T (3848 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN OREGON 600T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als de Koers naar peilingwijzer naar de bovenkant bestemming van het kompas wijst, gaat u rechtstreeks op uw bestemming af. Als de peilingwijzer in een andere richting wijst, verander dan van richting totdat de wijzer naar de bovenkant van het kompas wijst. Een nieuwe route maken en afleggen: 1. [. . . ] TikinhethoofdmenuopRouteplanner><Maak route>> <Selecteer eerste pt> omeenbeginpuntteselecteren. TikopOpnemen, niet tonenofOpnemen, tonen op krt. OREGON TM verkortehandleiding -serie Kalibreer het kompas nadat u lange afstanden hebt afgelegd, als u de batterijen hebt vervangen of in geval van temperatuurschommelingen. Het elektronische kompas kalibreren (Oregon 300, 400t, 400c en 400i): 1. HouddeOregonhorizontaalalsubuitenbentenzorgdat uzichnietindebuurtvanobjectenbevindtdieinvloedop magnetischeveldenhebben, zoalsauto's, gebouwenen hoogspanningsmasten. TikinhethoofdmenuopInstellingen>Koers>Druk om te beginnen met kompaskalibratie. TikopStartenvolgdeaanwijzingenophetscherm. Als u Opnemen, tonen op kaart selecteert, geeft een stippellijn op de kaartpagina uw track weer. Uw huidige track wissen: TikinhethoofdmenuopInstellingen>Reset>Wis huidige track>Ja. Als u wilt stoppen met navigeren, tikt u op Waarheen?· Tikop (behalvewanneerusymbolen wijzigt). Wijzigindiennodigandere kenmerken. TikopHerplaats hier. Schuiven over de kaart: Tikindekaartpaginaophet schermenversleepdeze. Tikvoormeerinformatieop deinformatietoetsboveninhet scherm. Informatietoets Het scherm vergrendelen of ontgrendelen: 1. SchakeldeOregonin. Hetontvangenvansatellietsignalen kaneenpaarminutenduren. OpmerkiNg: verwijder de batterijen als u de Oregon enkele maanden lang niet gaat gebruiken. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren wanneer u de batterijen verwijdert. [. . . ] SchakeldeOregonin. Hetontvangenvansatellietsignalen kaneenpaarminutenduren. OpmerkiNg: verwijder de batterijen als u de Oregon enkele maanden lang niet gaat gebruiken. Opgeslagen gegevens gaan niet verloren wanneer u de batterijen verwijdert. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN OREGON 600T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN OREGON 600T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag