Gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 55. Wij hopen dat dit GARMIN NUVI 55 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 55 te teleladen.


GARMIN NUVI 55 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4939 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN NUVI 55 (3760 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN NUVI 55

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] nvi 55/56/65/66 Gebruikershandleiding Januari 2014 190-01654-35_0A Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www. garmin. com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product. [. . . ] Open de POI Loader en klik op Help. ? niet houdt aan van toepassing zijnde verkeersregels en verkeersborden. ?Tijdens uw reis leidt het toestel u naar uw bestemming met gesproken berichten, pijlen op de kaart en instructies boven aan de kaart. ?Als u de route verlaat, berekent het toestel de route opnieuw en krijgt u nieuwe instructies. ?Mogelijk wordt er een gegevensveld voor de maximumsnelheid weergegeven als u zich op een hoofdweg bevindt. ? Eigen nuttige punten zoeken Voordat u eigen nuttige punten kunt zoeken, moet u eigen nuttige punten op uw toestel laden met behulp van de POI Loader-software (POI Loader installeren). ?2 Schuif naar de sectie Andere categorien en selecteer een categorie. ? Navigatie Een route starten 1 Zoek naar een locatie (Locaties). ?Meerdere routes vooraf bekijken 1 Zoek naar een locatie (Een locatie zoeken op categorie). ?De routeberekeningsmethode wijzigen De routeberekening is gebaseerd op de snelheidsgegevens van een weg en de versnellingsgegevens van een voertuig voor een bepaalde route. ?Selecteer Snellere tijd om routes te berekenen die sneller worden afgelegd maar mogelijk langer in afstand zijn. ?Selecteer Kortere afstand om routes te berekenen die korter in afstand zijn maar mogelijk langzamer worden afgelegd. ?Selecteer Offroad om routes van beginpunt naar eindpunt te berekenen, zonder rekening te houden met wegen. ?Offroad navigeren Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroadmodus gebruiken. ?De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie. ? De kaart gebruiken 1 Selecteer Bekijk kaart. ?Selecteer als u specifieke categorien wilt weergeven wanneer u niet navigeert. ?Selecteer als u de kaart opnieuw wilt centreren op uw huidige locatie. ? Een punt aan een route toevoegen Voordat u een punt kunt toevoegen, moet u een route navigeren. ?5 Selecteer Voeg toe aan route. ? Een omweg maken Voordat u een omweg kunt maken, moet u een route navigeren en de omwegfunctie toevoegen aan het menu met kaartfuncties (De kaartfuncties aanpassen). ?U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of over bepaalde wegen. ?Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen. ?Als u voor een bepaalde afstand wilt omrijden, selecteert u Omrijden over afstand. ?Als u wilt omrijden om een bepaalde weg op de route te vermijden, selecteert u Omrijden via weg. ? Een route naar een opgeslagen locatie starten 1 Selecteer Waarheen?2 Selecteer indien nodig een categorie of selecteer Alle opgeslagen plaatsen. ? 3 Selecteer een locatie. ?4 Selecteer Ga!. ? De route stoppen Selecteer op de kaart > . ? Uw route op de kaart KENNISGEVING Het pictogram met de snelheidslimiet dient alleen ter informatie en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van aangegeven snelheidsbeperkingen en veilige deelname aan het verkeer. ?Garmin is niet verantwoordelijk voor verkeersboetes of waarschuwingen die u ontvangt als u zich Navigatie Routeactiviteit bekijken Een lijst met afslagen weergeven Als u een route aflegt, kunt u alle afslagen voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afslagen. ? [. . . ] 2 Trek het lipje van de zuignap naar u toe. ? Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer Op de meeste Windows-computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). ?In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station. ?De MTP-modus wordt ondersteund door Windows 7, Windows Vista en Windows XP Service Pack 3 met Windows Media Player 10. ? Extra kaarten kopen 1 Ga naar de productpagina van uw toestel op (www. garmin. com). ? 2 Klik op het tabblad Kaarten. ?3 Volg de instructies op het scherm. ? Accessoires aanschaffen Ga naar http:?/??/?buy?. garmin?. com. ? Het toestel verschijnt niet als draagbaar toestel op mijn computer Op Mac-computers en sommige Windows-computers wordt het toestel verbonden via de USB-massaopslagmodus. ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN NUVI 55

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN NUVI 55 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag