Gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 52 LM SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 52 LM SE. Wij hopen dat dit GARMIN NUVI 52 LM SE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN NUVI 52 LM SE te teleladen.


GARMIN NUVI 52 LM SE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2010 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN NUVI 52 LM SE (2015 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN NUVI 52 LM SE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruikershandleiding nüvi 42/52-serie ® Januari 2013 190-01530-35_0A Gedrukt in Taiwan © 2013 Garmin Ltd. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgebracht, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyrightbepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. [. . . ] 2 Selecteer een optie: • Selecteer Reset tripgegevens om de informatie op de tripcomputer opnieuw in te stellen. • Selecteer Reset maximumsnelheid als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen. 3 Selecteer OK. 2 Selecteer een afrit. De details van de afslag worden weergegeven. Als er een afbeelding van de afslag beschikbaar is, wordt deze weergegeven. Een lijst met afslagen weergeven Als u een route in een auto aflegt, kunt u alle afritten voor de volledige route weergeven, inclusief de afstand tussen de afritten. 1 Selecteer de tekstbalk boven aan de kaart. De gehele route op de kaart weergeven 1 Selecteer tijdens het navigeren van een autoroute de navigatiebalk boven aan de kaart. 2 Selecteer Toon kaart. 14 Kaartpagina's Volgende afslag weergeven Tijdens het navigeren van een route voor auto's wordt in de linkerbovenhoek van de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afslag, inclusief de voorsorteermogelijkheid en andere manoeuvre(s). De schatting bestaat uit de afstand tot de afslag of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden. Selecteer 2 Selecteer Knooppuntbeeld. Gegevensbeheer U kunt bestanden, zoals JPEG-bestanden, op het toestel opslaan. In de geheugenuitsparing van het toestel kan een extra geheugenkaart worden geplaatst. OPMERKING: het toestel is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me, Windows NT® en Mac® OS 10. 3 en eerder. Een volgend kruispunt bekijken Tijdens het navigeren van een autoroute kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar). 1 Selecteer Gegevensbeheer 15 Bestandstypen Het toestel ondersteunt de volgende bestandstypen: • Kaarten en GPX-waypointbestanden van MapSource® • GPI-bestanden met nuttige punten van POI Loader van Garmin. Plaats een geheugenkaart in de uitsparing op het toestel. Bestanden van uw computer overzetten 1 Sluit het toestel aan op uw computer (pagina 3). Het toestel en de geheugenkaart worden weergegeven als verwisselbare stations in Deze computer in Windows en als geïnstalleerde volumes op Mac-computers. Opmerking: sommige computers met meerdere netwerkstations kunnen geen nüvi-stations weergeven. Zie het Help-bestand van uw besturingssysteem voor meer informatie over het toewijzen van de stations. 4 Klik op Wijzig > Kopieer. Informatie over geheugenkaarten Geheugenkaarten zijn verkrijgbaar bij elektronicawinkels. U kunt ook software met vooraf geladen kaarten van Garmin aanschaffen (www. garmin. com/trip_planning). U kunt op de geheugenkaarten behalve kaarten en kaartgegevens ook afbeeldingsbestanden, cartridges, geocaches, routes, waypoints en eigen nuttige punten opslaan. Een geheugenkaart installeren Het toestel biedt ondersteuning voor microSD™- en microSDHC-geheugen- of gegevenskaarten. 16 Gegevensbeheer 5 Open het station of volume voor Garmin of de geheugenkaart. Het bestand wordt weergegeven in de lijst met bestanden in het toestelgeheugen of op de geheugenkaart. 1 2 3 4 Open het Garmin-station of -volume. Druk op de toets Delete op het toetsenbord. De USB-kabel loskoppelen 1 Voltooi een bewerking: • Windows-computers: klik op het uitwerppictogram op de systeembalk. 2 Koppel de kabel los van uw computer. Het toestel aanpassen 1 Selecteer Instellingen. 3 Selecteer de instelling die u wilt wijzigen. Systeeminstellingen Bestanden verwijderen OPMERKING Als u niet weet waar een bestand voor dient, verwijder het dan niet. Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd. Het toestel aanpassen Selecteer Instellingen > Systeem. • GPS Simulator: hiermee stelt u in dat het toestel geen GPS-signalen meer ontvangt, waarmee u de batterij spaart. [. . . ] De gegevens van een regio die u koopt, hebben hun eigen vervaldatum. Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over dit product. • Bel in Europa met +44 (0) 870. 8501241. Appendix 23 Problemen oplossen Probleem Mijn toestel ontvangt geen satellietsignalen. Oplossing • Selecteer Instellingen > Systeem > GPS Simulator > Uit. • Zorg ervoor dat uw toestel zich buiten parkeergarages en uit de buurt van hoge gebouwen en bomen bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN NUVI 52 LM SE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN NUVI 52 LM SE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag