Gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 42

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 42. Wij hopen dat dit GARMIN NÜVI 42 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 42 te teleladen.


GARMIN NÜVI 42 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2010 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN NÜVI 42 (2015 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN NÜVI 42

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. [. . . ] · Tik op % als u van het getal een percentage (0, 01) wilt maken. Tik op wilt maken. Een diavoorstelling weergeven Tik op Dia show om een diavoorstelling te starten die elke afbeelding even weergeeft en vervolgens de volgende afbeelding weergeeft. Tik op een willekeurige plaats op het scherm om de diavoorstelling te stoppen. 6 Gebruikershandleiding nüvi 600/650 reispAkket Taalgids De Garmin-taalgids bevat gegevens uit de meertalige naslagwerken van Oxford en vijf tweetalige woordenboeken en past in uw handpalm. Als u een accessoire wilt aanschaffen, gaat u naar http://shop. garmin . com of neemt u contact op met uw Garmindealer. 4. Tik op 650). Tips voor woorden en zinnen Het auteursrecht op de inhoud van de woordenboeken, de woorden en de zinsneden berust bij Oxford University Press ©. Pocket Oxford-Hachette French Dictionary © Oxford University Press en Hachette Livre 2005. Pocket Oxford-Duden German Dictionary © Oxford University Press en Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus 2003. · Gebruik Zoek naar sleutelwoord in zinnen om alle zinnen te vinden die een specifiek woord bevatten. · Tik op Meer keuzes om woorden in de zin te wijzigen of een andere vertaling te krijgen. · Als u niet kunt vinden waarnaar u op zoek bent in Woorden en zinnen, kijk dan in een Tweetalig woordenboek. 1. Selecteer een categorie en zoek een zin. Woorden en zinnen vertalen De tweetalige woordenboeken gebruiken De taalgids van Garmin biedt vijf tweetalige woordenboeken. Gebruikershandleiding nüvi 600/650 reispAkket 1. · Constant brandend geel lampje: er wordt gezocht naar een signaal. · Constant brandend rood lampje: tijdelijk synchronisatieverlies. · Constant brandend groen lampje: normale verkeersgegevens. Gebruikershandleiding nüvi 600/650 fM-ontVAnger Voor VerkeersinforMAtie gebruiken Verkeer in uw omgeving 1. Tik op Details als er meerdere vertragingen zijn. Verkeer in uw straat Wanneer u geen route aflegt en er verkeer in uw straat is, wordt op de kaartpagina een verkeerspictogram zoals weergegeven. Tik op het pictogram om informatie weer te geven over het verkeer in de volgende straat. Verkeer op uw route Op de kaartpagina wordt of weergegeven wanneer er files op uw route zijn. De vertraging wordt automatisch doorberekend in de aankomsttijd die op de kaart wordt weergegeven. 1. Tik op Details > Mijd. Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de nüvi het huidige verkeer en past de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. U kunt alsnog door verkeer worden geleid als dit de best beschikbare route is of als er geen alternatieve wegen zijn. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nüvi de route automatisch opnieuw. Verkeer op uw route vermijden: Gebruikershandleiding nüvi 600/650 fM-ontVAnger Voor VerkeersinforMAtie gebruiken Verkeerspictogrammen NoordAmerikaans Geeft aan Wegconditie Wegwerkzaamheden Weg gesloten Langzaam verkeer Ongeval Incident Reisinformatie Internationaal Kleurcodes voor drukte Groen = laag; er is een normale verkeersstroom. Rood = hoog; er is sprake van stilstaand verkeer. Gebruikershandleiding nüvi 600/650 de nüVi AAnpAssen de nüVi AAnpAssen 1. Tik op de knop naast de naam van de instelling om deze te wijzigen. De kaartinstellingen wijzigen Tik op > Kaart. Kaartdetail: hiermee stelt u in hoeveel details op de kaart worden weergegeven. [. . . ] Verwijder de bescherming van het kleefmiddel aan de achterkant van de schijf. Verwijder de doorzichtige plastic klep van de bovenkant van de schijf. Draai de hendel naar Zuigbeneden (in de voet richting van de schijf). Als de eenheid in het voertuig is aangesloten maar niet kan worden opgeladen, moet u misschien de zekering vervangen op de buitenkant van de voertuigadapter. 1. Verwijder de zekering (glazen buisje met zilverkleurige kapjes) en vervang deze door een 3-A snelle zekering. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN NÜVI 42

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN NÜVI 42 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag