Gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 2797LMT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 2797LMT. Wij hopen dat dit GARMIN NÜVI 2797LMT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 2797LMT te teleladen.


GARMIN NÜVI 2797LMT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3064 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN NÜVI 2797LMT (3006 ko)
   GARMIN NUVI 2797LMT (2093 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN NÜVI 2797LMT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] nvi 2707/2708-serie Gebruikershandleiding Maart 2013 190-01589-35_0A Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www. garmin. com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product. [. . . ] De schatting bestaat uit de afstand tot de afslag of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden. ?Selecteer op de kaart om de volgende afslag op de kaart weer te geven. ?Geavanceerde rijbaanassistentie Wanneer u tijdens het navigeren een afslag nadert, wordt een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven naast de kaart. ?Er verschijnt een magenta lijn op de juiste rijbaan. ? De navigatiekaart gebruiken 1 Selecteer Bekijk kaart. ?Selecteer als u specifieke categorien wilt weergeven wanneer u niet navigeert. ?Selecteer als u de kaart opnieuw wilt centreren op uw huidige locatie. ? Knooppunten weergeven Tijdens het navigeren van een route kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. ?Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar). ?Selecteer op de kaart om het knooppunt weer te geven (indien beschikbaar). ? Een punt aan een route toevoegen Voordat u een stopplaats kunt toevoegen, moet u een route navigeren. ?1 Selecteer op de kaart > Waarheen?. ? Navigatie Over Verderop U kunt de bedrijven en services verderop op uw route, weergeven. ?Deze diensten worden per categorie vermeld op tabbladen. ? 5 Brandstof Restaurant Logies Toiletten Parkeerplaats Banken en geldautomaten Services verderop zoeken 1 Selecteer op de kaart > Verderop. ?De categorien verderop aanpassen U kunt de services wijzigen waarnaar u zoekt, de volgorde van de servicepictogrammen wijzigen en zoeken naar specifieke bedrijven of categorien. ?Als u de volgorde van de services wilt wijzigen, selecteert u een pijl aan de rechterkant en sleept u deze omhoog of omlaag. ?Als u de weergegeven services wilt wijzigen, selecteert u een service en selecteert u een andere service. ?Als u bepaalde bedrijven of categorien wilt zoeken, selecteert u een service, selecteert u Aangepast zoeken en voert u de naam in van het bedrijf of de categorie. ?5 Selecteer OK. ? Het reislog weergeven Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg. ?2 Schakel het selectievakje Reislog in. ? Reisinformatie opnieuw instellen 1 Selecteer op de kaart Snelheid . ?Selecteer terwijl u niet navigeert Alles selecteren als u alle gegevensvelden op de eerste pagina, behalve de snelheidsmeter, opnieuw wilt instellen. ?Selecteer Reset reisgegevens als u de informatie op de tripcomputer opnieuw wilt instellen. ?Selecteer Reset maximumsnelheid als u de maximumsnelheid opnieuw wilt instellen. ?Selecteer Reset Trip B als u de kilometerteller opnieuw wilt instellen. ? Routesuggesties gebruiken U dient ten minste n locatie op te slaan en de functie reisgeschiedenis in te schakelen voor u deze functie kunt gebruiken (pagina14). ?voorspelt uw toestel uw bestemming op basis van uw reisgeschiedenis, dag van de week en tijd van de dag. ?Nadat u een aantal malen naar een opgeslagen locatie bent gereden, wordt de locatie mogelijk weergegeven in de navigatiebalk op de kaart, samen met de verwachte reisduur en verkeersinformatie. ? [. . . ] 3 Installeer een snelle zekering van 2 A. ? Appendix Het toestel, de steun en de zuignap verwijderen Het toestel van de steun verwijderen Kantel het toestel naar voren. ? 15 De steun van de zuignap verwijderen 1 Draai de steun naar rechts of links. ?2 Blijf kracht uitoefenen tot de steun los komt van de bal aan de zuignap. ? Het toestel verschijnt niet als verwisselbaar station op mijn computer Op de meeste Windows-computers maakt het toestel verbinding via het Media Transfer Protocol (MTP). ?In de MTP-modus wordt het toestel weergegeven als draagbaar toestel, en niet als een verwisselbaar station. ?De MTP-modus wordt ondersteund door Windows 7, Windows Vista en Windows XP Service Pack 3 met Windows Media Player 10. ? De zuignap van de voorruit halen 1 Kantel de hendel op de zuignap naar u toe. ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN NÜVI 2797LMT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN NÜVI 2797LMT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag