Gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 2445

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 2445. Wij hopen dat dit GARMIN NÜVI 2445 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 2445 te teleladen.


GARMIN NÜVI 2445 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1936 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN NÜVI 2445

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding voor het bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyright-bepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. 0191 Informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van Garmin (www. garmin. com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten. [. . . ] Druk op de menupagina op Phone (Telefoon) > Voice Dial (Spraakgestuurd kiezen). Spraakgestuurd kiezen Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 BlueTooTh-TechnologIe geBruIken Statusgegevens gebruiken Tekstberichten gebruiken Als u informatie over het telefoonsignaal, de batterijstatus en de netwerknaam van de telefoon wilt weergeven, drukt u op de menupagina op Phone (Telefoon) > Status. Als uw telefoon SMS-tekstberichten via Bluetooth ondersteunt, kunt u tekstberichten op de nüvi verzenden en ontvangen. Na het koppelen kan het enkele minuten duren voordat tekstberichten beschikbaar zijn. Tekstberichten ontvangen Als u een tekstbericht ontvangt, wordt het venster Inkomend bericht geopend. Druk op Afspelen om het tekstbericht af te spelen, op Herzien om uw Postvak IN te bekijken, of op Negeren om het venster te sluiten. Tekstberichten verzenden 1. Druk op de menupagina op Phone (Telefoon) > Text Message (Tekstbericht) > Compose (Schrijven). Selecteer een optie om de ontvanger van het tekstbericht te selecteren. OPMeRKING: berichten die u verzendt vanaf uw nüvi, verschijnen niet in het Postvak UIT van uw telefoon. Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 BlueTooTh-TechnologIe geBruIken Berichten weergeven 1. Druk op de menupagina op Phone (Telefoon) > Text Message (Tekstbericht). Druk op Inbox (Postvak IN), Outbox (Postvak UIT) of Drafts (Concepten). (Dit is alleen beschikbaar op de nüvi 660 of nüvi 670 wanneer TTS-spraak is geselecteerd). · Druk op Forward (Doorsturen) om dit bericht aan een andere ontvanger te verzenden, of op Reply (Beantwoorden) om op deze contactpersoon te reageren. Tijdens het rijden dient u mogelijkerwijs de frequentie van de FM-verzender te wijzigen. Een frequentie die niet door een radiostation wordt gebruikt in het gebied waar u op dat moment verblijft, wordt misschien wel door een radiostation elders gebruikt. Tijdens het rijden kan het zijn dat u wijzigingen opmerkt in de achtergrondruis terwijl er geen FM-station is dat dat kanaal gebruikt. Dit fenomeen kan optreden bij kruispunten waar verschillende soorten verkeerslichten of andere gemeentelijke elektronische systemen in werking zijn. Daarnaast kunt u dit ook opmerken wanneer u in een ander terrein rijdt en u de zenders van verder gelegen radiostations ontvangt op uw autoradio die u eerder niet kon ontvangen toen u de frequentie voor de eerste keer instelde. Deze en andere bronnen van elektrische interferentie zorgen ervoor dat u een andere frequentie dient te zoeken. De afstand tussen de 12-volts-adapter, de nüvi en de antenne van de FM-stereo zijn ook van invloed op het geluidsniveau. Voertuigen met een antenne aan de achterzijde, zoals bijvoorbeeld op de kofferbak, ervaren meer interferentie van geluidsbronnen van buiten dan voertuigen waarbij de antenne aan de voorzijde is bevestigd. 6 Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 BesTanden Beheren op uw nüVI Bestanden Beheren op uw nüVI U kunt bestanden (zoals JPEG-afbeeldingen en MP3-muziekbestanden) opslaan in het interne geheugen van de nüvi of op een optionele SD-kaart. OPMeRKING: de nüvi is niet compatibel met Windows® 95, Windows 98 en Windows ME. Deze beperking is gebruikelijk bij apparaten voor USB-massaopslag. Ondersteunde bestandstypen · · · · · · MP3-muziekbestanden JPG-afbeeldingsbestanden AA-audioboekbestanden GPI-/aangepaste POI-bestanden van de POI Loader van Garmin GPX-/Waypoint-bestanden van MapSource Kaarten van MapSource OPMeRKING: de nüvi ondersteunt geen M4A-/M4P-bestanden. Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 7 BesTanden Beheren op uw nüVI Items laden naar uw nüvi Stap 1: plaats een SD-kaart (optioneel) De SD-kaartsleuf bevindt zich aan de zijkant van de nüvi. Als u de kaart wilt plaatsen, drukt u totdat de kaart vastklikt. Een SD-kaart plaatsen De USB-kabel aansluiten Stap 2: sluit de USB-kabel aan 1. Sluit het smalle uiteinde van de USB-kabel aan op de connector aan de zijkant van de nüvi. [. . . ] Klik op de computer op Start > Instellingen > Configuratiescherm > Beheerwerkset > Computerbeheer > Opslag > Schijfbeheer. Klik op een verwijderbaar station van de nüvi (het interne geheugen of uw SD-kaartstation). Klik met de rechtermuisknop op Change Drive Letter and Path (Stationsletter en pad wijzigen). Selecteer Change (Wijzigen), selecteer een stationsletter in de vervolgkeuzelijst en klik op OK. Hoe kan ik de naam van mijn nüvi-stations wijzigen? Hoe geef ik mijn nüvi stations in Windows weer? 6 Gebruikershandleiding nüvi 610/660/670 appendIx Conformiteitsverklaring Hierbij verklaart Garmin dat de nüvi voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen in Richtlijn 1999/5/EC. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN NÜVI 2445

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN NÜVI 2445 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag