Gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 465T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 465T. Wij hopen dat dit GARMIN NÜVI 465T handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN NÜVI 465T te teleladen.


GARMIN NÜVI 465T : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1160 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN NÜVI 465T (796 ko)
   GARMIN NÜVI 465T (785 ko)
   GARMIN NÜVI 465T QUICK START GUIDE (601 ko)
   GARMIN NÜVI 465T (851 ko)
   GARMIN NÜVI 465T QUICK START MANUAL (610 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN NÜVI 465T

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruikershandleiding nüvi 465 ® © 2009 Garmin Ltd. +1 913. 397. 8200 of +1 800. 800. 1020 Fax +1 913. 397. 8282 Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk Tel. +44 (0) 870. 8501241 (buiten het VK) 0808. 238. 0000 (binnen het V. K. ) Fax +44 (0) 870. 850. 1251 Garmin Corporation Nr. [. . . ] en om in en uit te Naar. een. afbeelding. navigeren Als in een afbeelding locatie-informatie is opgeslagen, kunt u er een route naartoe maken. 1. Tik op Info > Ga!. Zie pagina 27 voor meer informatie over het laden van afbeeldingen naar uw nüvi. Toegang. tot. Mijn. gegevens Hiermee kunt u uw opgeslagen gegevens beheren en verwijderen, bijvoorbeeld uw Favorieten. 1. Selecteer een optie: · Instellen. als. thuislocatie · Geselecteerde. favorieten. Tik op Wereldklok. om de klokken opnieuw weer te geven of op Terug om af te sluiten. Wereldklok. gebruiken. Calculator. gebruiken Tik op extra > Calculator om de calculator in te schakelen. 30 nüvi 465 - Gebruikershandleiding Hulpprogramma's gebruiken 1. Tik op Wissen als u een andere conversie wilt uitvoeren. Eenheden. omrekenen. gebruiken. Wisselkoersen. bijwerken U kunt de conversiekoersen van de valuta's handmatig bijwerken, zodat u altijd de recentste koersen gebruikt. 1. Tik op de valutaknoppen en selecteer de valuta's die u wilt bijwerken. Tik op de vakjes naast de valuta's om nieuwe koersen in te voeren. Tik op Herstellen om de oorspronkelijke koersen te gebruiken. Aanbiedingen Ga voor meer informatie over het weergeven van aanbiedingen met de ontvanger voor verkeersinformatie naar pagina 35. nüvi 465 - Gebruikershandleiding 31 Verkeersinformatie Verkeersinformatie. OpmeRkING: Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verkeersinformatie. Gebruik een FM TMC-ontvanger (Traffic Message Channel) om verkeersinformatie-uitzendingen via FM RDS (Radio Data System) te ontvangen. In Noord-Amerika leveren ontvangers voor verkeersinformatie gratis verkeersinformatie met commerciële aanbiedingen. U hoeft het abonnement dat bij uw FM TMC-ontvanger werd geleverd, niet te activeren. Het abonnement wordt automatisch geactiveerd nadat uw nüvi satellietsignalen heeft ontvangen en ook verkeersinformatiesignalen ontvangt van de provider van de betaalservice. Ga naar www. garmin. com/traffic of www. garmin. com voor meer informatie. mini-USBconnector Interne antenne Voedingslampje Externe antenneconnector Voedingskabel voor in de auto Ontvangen. van. verkeersinformatie U kunt verkeersinformatie ontvangen als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 32 nüvi 465 - Gebruikershandleiding Verkeersinformatie · De ontvanger voor verkeersinformatie moet zijn aangesloten op de nüvi. · De ontvanger voor verkeersinformatie en de nüvi moeten zijn aangesloten op een externe voedingsbron. · De ontvanger voor verkeersinformatie en de nüvi dienen zich binnen het gegevensbereik van een FM-station te bevinden dat verkeersinformatie uitzendt. OpmeRkING: door verwarmde (gemetalliseerde) ruiten kunnen de prestaties van de ontvanger voor verkeersinformatie afnemen. Kleur Beschrijving Betekenis Er is een normale verkeersstroom. Er is sprake van stilstaand verkeer. Groen Niet ernstig Geel Rood Matig Ernstig Verkeer. op. uw. route Verkeer. in. uw. omgeving Als u verkeersinformatie ontvangt, wordt er een verkeerspictogram in de linkerbovenhoek van de kaartpagina weergegeven. Het verkeerspictogram verandert van kleur om de ernst van verkeerssituaties op uw route of op de weg waar u rijdt aan te geven. nüvi 465 - Gebruikershandleiding Tijdens het berekenen van de route onderzoekt de nüvi het huidige verkeer en past deze de route automatisch aan om de reisduur zo kort mogelijk te maken. Als er een lange file op uw route is terwijl u aan het navigeren bent, berekent de nüvi de route automatisch opnieuw. 33 Verkeersinformatie U kunt alsnog door verkeer worden geleid als er geen betere alternatieve routes zijn. Verkeersinformatiepictogram De. kaart. met. verkeersinformatie. weergeven Op de kaart met verkeersinformatie worden met kleurcodes de verkeersstroom en vertragingen op wegen in de buurt weergegeven. 1. Tik op Toon. verkeerskaart. om de verkeerssituaties op een kaart weer te geven. Als er sprake is van lichte vertraging op uw route, tikt u op het verkeerspictogram om een tabblad weer te geven waarop wordt aangegeven hoeveel reistijd er door de vertraging aan uw route is toegevoegd. vermijden Als u vanaf de kaart met verkeersinformatie terug wilt gaan naar de gewone kaart, tikt u op het verkeerspictogram en vervolgens op Toon normale kaart. 1. Als er meerdere vertragingen zijn, tikt u op de pijlen om de overige vertragingen weer te geven. [. . . ] U verklaart dat u de Software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde Staten van Amerika schenden. 52 nüvi 465 - Gebruikershandleiding Appendix Problemen. oplossen Probleem/vraag Mijn nüvi ontvangt geen satellietsignalen. Oplossing/antwoord Neem uw nüvi mee naar een open plek, buiten parkeergarages en ver weg van hoge gebouwen en bomen. Zorg dat het voertuig is ingeschakeld en stroom aan de stroomvoorziening levert. Uw nüvi kan alleen worden opgeladen bij temperaturen tussen 0°C en 60°C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN NÜVI 465T

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN NÜVI 465T zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag