Gebruiksaanwijzing GARMIN HUD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN HUD. Wij hopen dat dit GARMIN HUD handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN HUD te teleladen.


Mode d'emploi GARMIN HUD
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN HUD (2823 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN HUD

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw smartphone of mobiele toestel voor meer informatie. ? De folie aanbrengen op de voorruit KENNISGEVING Controleer voordat u de folie aanbrengt op de voorruit eerst de plaatselijke wetgeving en verordeningen die gelden in het gebied waar u rijdt. ?Bepaalde wetten verbieden of beperken het gebruik van folie op de voorruit. ?U bent zelf verantwoordelijk voor het correct aanbrengen van de folie in overeenstemming met plaatselijke wetgeving en verordeningen. ?Garmin aanvaardt geen aansprakelijkheid voor boetes of straffen die worden opgelegd of schade die wordt geleden als gevolg van wetgeving of verordeningen omtrent het gebruik van uw Garmin toestel. ? [. . . ] Het toestel op het dashboard plaatsen WAARSCHUWING Als u het toestel in een voertuig plaatst, moet u rekening houden met alle aandachtspunten in de handleiding Belangrijke veiligheids- en productinformatie. ? 1 Selecteer een locatie voor het toestel. ?2 Reinig en droog de plaats op het dashboard waar u het toestel wilt plaatsen. ? 3 Plaats het toestel op het dashboard. ?4 Druk het voetstuk op zijn plaats. ? Het voetstuk past zich aan de vorm van het dashboard aan. ? 5 Pas indien nodig de kijkhoek aan. ? TIP: Als u de kijkhoek aanpast, kan dit ook de helderheid van het scherm verhogen. ?Als de onderkant van het toestel over het dashboard glijdt als gevolg van stof en vuil, veegt u het dashboard schoon met een vochtige doek. ?Gebruik geen zeep of schoonmaakmiddelen. ? Het toestel verbinden met uw smartphone Voordat u de head-up display kunt gebruiken, moet deze worden gekoppeld met uw smartphone. ?1 Sluit het toestel aan en schakel het in. ?2 Plaats de smartphone en het toestel binnen 33ft. ?3 Schakel de draadloze Bluetooth technologie op uw smartphone in en zoek naar toestellen. ? De reflectorlens bevestigen U kunt de opklikbare reflectorlens gebruiken in plaats van de folie voor de voorruit. ?Hiermee kunt u de head-up display (HUD) 2 U ziet een lijst met Bluetooth toestellen in de buurt. ?5 Open de Garmin HUD app en volg de instructies op het scherm. ?OPMERKING: Nadat u de koppeling met uw smartphone tot stand hebt gebracht, kunt u met de Garmin HUD app 30 dagen navigeren. ?U moet het toestel elke 30 dagen ten minste eenmaal opnieuw met uw smartphone koppelen om gratis te kunnen blijven navigeren. ?U kunt instellen dat uw smartphone automatisch verbinding maakt met de head-up display wanneer beide zijn ingeschakeld en binnen bereik van elkaar zijn. ? Navigatie Weergave tijdens navigatie Nadat u een route hebt gemaakt op de compatibele app, geeft de head-up display route-informatie weer op de voorruit of de reflectorlens. ? de werking van dit toestel en of het aan de veiligheidsvoorschriften voldoet. ?Let op dat het gebruik van dit accessoire met een iPhone of iPad de draadloze prestaties kan benvloeden. ?Voor de Garmin HUD app voor iPhone en iPad is een iTunes account benodigd, waarvoor u akkoord dient te gaan met de licentie- en gebruiksvoorwaarden. ?Om een account te kunnen openen, moet u ouder dan 13 zijn. ?Compatibele software, hardware en internettoegang (hieraan zijn mogelijk kosten verbonden) zijn vereist. ?De algemene voorwaarden zijn van toepassing; zie www. apple. com/?legal?/?itunes?/?ww. ?Ga voor meer informatie naar www. apple. com/?support. ?Deze app wordt aan u geleverd door Garmin. ? De afstand tot de volgende afslag Geschatte aankomsttijd of tijd tot bestemming (ingesteld in de app) Huidige snelheid en maximumsnelheid, indien beschikbaar Rijbaan (pijl geeft juiste rijbaan aan) Richting van volgende afslag Straatkant waaraan de bestemming ligt Statuspictogrammen Nabije flitspaal Verkeersinformatie Bestemming Huidige snelheid en maximumsnelheid, indien beschikbaar Voertuig overschrijdt de maximumsnelheid Appendix Het toestel herstellen Als het toestel niet goed werkt, kunt u het herstellen. ? [. . . ] Windows Phone is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. SM +420 221 985466 +420 221 985465 + 45 4810 5050 + 358 9 6937 9758 + 331 55 69 33 99 + 39 02 36 699699 (+52) 001-855-792-7671 0800 0233937 +47 815 69 555 00800 4412 454 +44 2380 662 915 (+35) 1214 447 460 +386 4 27 92 500 0861 GARMIN (427 646) +27 (0)11 251 9999 +49 (0)180 6 427646 20 ct. /Anruf. 60 ct. /Anruf +34 93 275 44 97 + 46 7744 52020 Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, VS Garmin (Europe) Ltd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN HUD

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN HUD zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag