Gebruiksaanwijzing GARMIN GPSMAP 64ST

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN GPSMAP 64ST. Wij hopen dat dit GARMIN GPSMAP 64ST handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN GPSMAP 64ST te teleladen.


GARMIN GPSMAP 64ST : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3200 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN GPSMAP 64ST (3105 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN GPSMAP 64ST

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] SelecteerNavigeer naar > Ga naar. (UkuntookBegeleid naarselecterenvoorautomatische begeleidingalsueenvoorgeprogrammeerdeBlueChartg2Vision-kaartgebruikt. ) 5. Volgdegekleurdelijnophetschermnaardebestemming. Een waypoint markeren Uw huidige locatie als een waypoint markeren: 1. SelecteerWijzig waypointomeennaam, eensymbool, dewaterdiepte, dewatertemperatuurofdepositieintevoeren. [. . . ] Drukopdetuimelknopommetdekaartwijzer( )delocatieteselecterendieuals waypointwiltmarkeren. Selecteer Creëer waypoint. GPSMAP® 4000-serie verkorte handleiding Lijst met maritieme diensten Naar bestemming gaan Navigatiekaart Scherm Creëer waypoint Naar een bestemming op de kaart navigeren Naar een bestemming op de kaart navigeren: 1. Drukopdetuimelknopommetdekaartwijzer( )hetpuntopdekaartteselecterenwaaru naartoewiltgaan. SelecteerGa naaromdirectnaardelocatietenavigeren, ofRoute naar om een specifieke routenaardelocatietemaken. Volgdegekleurdelijnopdenavigatiekaartnaardebestemming. Waypoints bewerken of verwijderen Een waypoint bewerken: 1. SelecteerinhetstartschermInformatie>Gebruiker gegevens>Waypoints. Selecteerhetkenmerkvanhetwaypointdatuwilt wijzigen(Naam, Symbool, Diepte, Watertemp. OF: Drukalsereencombinatieschermgeopendisop MENU enselecteer Wijzig combinatie. SelecteerNum. functiesalsuhetaantal combinatieschermenwiltwijzigen(1-3). Selecteer Indelingomoverteschakelenopeenhorizontaleof verticaleindeling. SelecteerData balkalsudedatabalkwiltin-ofuitschakelen. Selecteer eenknopopeencombinatieschermomdeschermenteselecterendieuwiltweergeven. (Bijhetselecterenvandecombinatieschermendieuwiltweergeven, kuntualleenkiezen uitdeoptiesdieinuwkaartplotterbeschikbaarzijn. ) 3. Selecteer het aantal Combinatiescherm 1 combinatieschermen Wijzigen naar verticale of horizontale indeling Gegevensbalk weergeven/verbergen Combinatiescherm 1 wijzigen Combinatiescherm 2 wijzigen Numeriek toetsenbord (alleen 4010/4210/4012/4212): hiermee kunt u cijfers en letters in de velden invoeren, in plaats van met de tuimelknop. Softkeys: druk op de softkey naast de optie die u wilt weergeven om deze te selecteren. SD-kaartsleuf: plaats een BlueChart g2 Vision SD-kaart voor meer functies op uw kaartplotter uit de GPSMAP 4000-serie. Plaats een lege SD-kaart als u gegevens wilt overbrengen naar andere kaartplotters van de GPSMAP 4000/5000-serie of een pc. Tips en snelkoppelingen Als u de schermverlichting handmatig wilt aanpassen, selecteert u Op of Neer of gebruikt u de tuimelknop. · In elk scherm kunt u op HOME drukken om direct terug te keren naar het startscherm. [. . . ] SD-kaartsleuf: plaats een BlueChart g2 Vision SD-kaart voor meer functies op uw kaartplotter uit de GPSMAP 4000-serie. Plaats een lege SD-kaart als u gegevens wilt overbrengen naar andere kaartplotters van de GPSMAP 4000/5000-serie of een pc. Tips en snelkoppelingen Als u de schermverlichting handmatig wilt aanpassen, selecteert u Op of Neer of gebruikt u de tuimelknop. · In elk scherm kunt u op HOME drukken om direct terug te keren naar het startscherm. · In elk hoofdscherm kunt u op MENU drukken voor toegang tot geavanceerde instellingen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN GPSMAP 64ST

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN GPSMAP 64ST zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag