Gebruiksaanwijzing GARMIN GPSMAP 5012

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN GPSMAP 5012. Wij hopen dat dit GARMIN GPSMAP 5012 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN GPSMAP 5012 te teleladen.


GARMIN GPSMAP 5012 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4803 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN GPSMAP 5012 (9538 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 SNELSTARTGIDS (958 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 GEBRUIKSAANWIJZING REV. B, JAN, 2008 (4837 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 VERKORTE HANDLEIDING REV. B, JAN, 2008 (959 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 (5268 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 (4831 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 CONFIGURATION GUIDE (412 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 QUICK REFERENCE GUIDE (1020 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 INSTALLATION INSTRUCTIONS (3557 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 OPTICAL MOUSE INSTRUCTIONS (568 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS (394 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 REMOTE CONTROL INSTRUCTIONS (394 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 NO BRUKERVEILEDNING REV. B, JAN, 2008 (5034 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 NO HURTIGVEILEDNING REV. B, JAN, 2008 (896 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 FLUSH MOUNT TEMPLATE REV. A, AUG, 2007 (413 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 QUICK REFERENCE GUIDE REV. B, JAN, 2008 (1086 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION (707 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 NO GRUNNLEGGENDE VED ET REV. A, JUL, 2008 (2532 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 DECLARATION OF CONFORMITY REV. A, JUN, 2007 (36 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 INSTALLATION INSTRUCTIONS REV. D, JAN, 2008 (3767 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 NO INSTALLASJONSINSTRUKSJONER REV. B, JAN, 2008 (3775 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 NMEA 2000 NETWORK FUNDAMENTALS REV. A, JAN, 2008 (2579 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 REMOTE INSTRUCTIONS (MULTILINGUAL) REV. A, JUL, 2007 (396 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 ML REMOTE INSTRUCTIONS (MULTILINGUAL) REV. A, JUL, 2007 (508 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 WIRELESS MOUSE INSTRUCTIONS (MULTILINGUAL) REV. B, FEB, 2008 (569 ko)
   GARMIN GPSMAP 5012 IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFOMATION (MULTILINGUAL) REV. C, JUL, 2008 (629 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN GPSMAP 5012

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GPSMAP® 4000/5000-serie gebruiksaanwijzing © 2007, 2008 Garmin Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB VK Tel. +44 (0) 870. 850. 1241 (buiten het VK) 0808. 238. 0000 (binnen het VK) Fax. Behoudens uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload, of opgeslagen in enig opslagmedium, voor enig doel, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin. [. . . ] Als u Automatisch selecteert, wordt het contrast automatisch aangepast. · Standaard: selecteert het videoformaat van de bron (PAL of NTSC). Selecteer Auto als u het apparaat automatisch het formaat wilt laten selecteren. WAARSCHUWING: probeer geen video te bedienen of bekijken terwijl u uw boot bestuurt of navigeert. Het bedienen of bekijken van de video terwijl de boot beweegt kan leiden tot een ongeval of botsing en kan beschadiging van eigendommen, ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben. Informatie weergeven 28 Gebruiksaanwijzing GPSMAP® 4000/5000-serie De kaartplotter configureren De kaartplotter configureren U kunt de apparaatinstellingen configureren in het configuratiescherm. Systeeminstellingen configureren Om de algemene systeeminstellingen te wijzigen, gaat u naar het startscherm en selecteert u Instellen > Systeem. (Als het apparaat in eerste installatie in de modus voor winkeldemo wordt ingesteld, wordt deze instelling Demo genoemd. ) taal: hier selecteert u de taal op het scherm. Automatisch inschakelen (alleen GPSMAP 4010 en GPSMAP 5015): hiermee zet u Automatisch inschakelen Aan of Uit. Wanneer Aan is geselecteerd, wordt de kaartplotter automatisch ingeschakeld telkens wanneer stroom wordt toegevoerd, tenzij de kaartplotter wordt uitgeschakeld met de aan-uitknop voordat de stroom wegvalt. pieper/Scherm: selecteer pieper om in te stellen wanneer het apparaat geluidsignalen moet geven. Selecteer Verlichting om de schermverlichting lichter of donkerder te maken. GpS: GPS-satellieten weergeven, WAAS/EGNOS in- of uitschakelen, de bron van GPS-signalen selecteren en het snelheidsfilter instellen op Aan, Uit of Automatisch. Het snelheidsfilter middelt de snelheid van uw boot over een korte tijdsperiode voor meer verfijnde snelheidswaarden. Systeem informatie: systeeminformatie weergeven, fabrieksinstellingen terugzetten, de status van apparaten in het netwerk en het logboek weergeven. projecteer cijfers: de opties voor Wind (Schijnbare wind of Ware wind) en Volgende wending (Afstand of tijd) voor routes weergeven of bewerken. De kaartplotter configureren Maateenheden wijzigen Om de maateenheden te wijzigen, selecteert u in het startscherm Instellen > Eenheden. Systeem eenheden: met deze algemene optie kunt u de afzonderlijke maateenheden die hieronder zijn weergegeven, tegelijk wijzigen. Statuut (m/h, ft, °F), Metrisch (km/h, m, ºC), Nautisch (kt, ft, ºF), of Gebruiker. Selecteer Gebruiker als u de eenheden voor diepte, temperatuur, afstand, snelheid, hoogte, volume en druk afzonderlijk wilt instellen. OpMERKING: om diepte en temperatuur te kunnen weergeven, moet u NMEA-dieptegegevens van een echolood ontvangen of een Garmin-peilmodule gebruiken. Voorl. koers: hiermee stelt u de referentiepunten in voor het berekenen van de koers. · Auto Mag: automatische magnetische variatie - stelt automatisch de magnetische afwijking voor uw positie in. · Grid: stelt het kaartnoorden als koersreferentie in (000º). positie: hiermee wijzigt u het coördinatensysteem waarmee bepaalde locaties worden weergegeven. Wijzig het positieformaat alleen wanneer u een kaart gebruikt met een afwijkende indeling. Wijzig de kaartdatum alleen wanneer u een kaart gebruikt met een afwijkende kaartdatum. Gebruiksaanwijzing GPSMAP® 4000/5000-serie 2 De kaartplotter configureren tijd formaat: hiermee kiest u UTC-, 12-uurs- of 24-uurs-tijdweergave. tijdzone: hier stelt u de tijdzone in waarvan u de tijd wilt weergeven. [. . . ] Let op: Auto-begeleiding beginpositie verplaatst in verband met veilige diepte: (BlueChart g2 Vision) auto-begeleiding heeft de route berekend, maar het vertrekpunt verlegd naar dieper water. Let op: Auto-begeleiding eindpositie verplaatst in verband met veilige diepte: (g2 Vision) autogeleiding heeft de route berekend, maar het vertrekpunt verlegd naar dieper water. Waypointgeheugen is vol, kan geen waypoint maken: het waypointgeheugen van de gebruiker is vol. Wis een aantal waypoints om plaats te maken. Appendix Routegeheugen is vol, kan geen route maken: het routegeheugen van de kaartplotter is vol, er kunnen niet meer routes worden berekend. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN GPSMAP 5012

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN GPSMAP 5012 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag