Gebruiksaanwijzing GARMIN GPSMAP 420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN GPSMAP 420. Wij hopen dat dit GARMIN GPSMAP 420 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN GPSMAP 420 te teleladen.


GARMIN GPSMAP 420 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4836 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN GPSMAP 420 annexe 1 (4818 ko)
   GARMIN GPSMAP 420 SNELSTARTGIDS (862 ko)
   GARMIN GPSMAP 420 NASLAGGIDS REV. A, MAY, 2007 (862 ko)
   GARMIN GPSMAP 420 (5181 ko)
   GARMIN GPSMAP 420 Quick Reference (902 ko)
   GARMIN GPSMAP 420 QUICK REFERENCE GUIDE (743 ko)
   GARMIN GPSMAP 420 INSTALLATION INSTRUCTIONS (2577 ko)
   GARMIN GPSMAP 420 NO BRUKERMANUAL REV. A, APR, 2007 (4986 ko)
   GARMIN GPSMAP 420 QUICK REFERENCE GUIDE REV. A, MAY, 2007 (902 ko)
   GARMIN GPSMAP 420 DECLARATION OF CONFORMITY REV. A, FEB, 2007 (17 ko)
   GARMIN GPSMAP 420 FLUSH MOUNT KIT INSTRUCTIONS AND TEMPLATE (MULTILINGUAL) REV. C, APR, 2007 (972 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN GPSMAP 420

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GPSMAP® 400-serie gebruikershandleiding © 2007 Garmin Ltd. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS Tel. : +1. 913. 397. 8200 of +1. 800. 800. 1020 Fax +1. 913. 397. 8282 Garmin (Europe) Ltd. Liberty House Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, VK Tel. : +44 (0) 870. 850. 1241 (buiten het VK) 0808. 238. 0000 (binnen het VK) Fax +44 (0) 870. 850. 1251 Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. : +886. 2. 2642. 9199 Fax: +886. 2. 2642. 9099 Alle rechten voorbehouden. [. . . ] · Kegelhoek van de sonar: als u geen standaard Garmin-transducer gebruikt, kunt u de kegel van de sonar instellen (in graden) zodat deze nauwkeurig op het Fish Eye 3D-scherm wordt weergegeven. OpMERKINg: De instelling van de kegelhoek voor de sonar heeft geen invloed op de standaard Garmin-transducer en moet alleen worden gebruikt voor transducers die niet standaard zijn. Gebruikershandleiding GPSMAP® 400-serie 33 het AppArAAt confIgureren Andere boten configureren Omdeinstellingenvooranderebotenteconfigureren, selecteertuinhet startscherm Configureer > Andere boten. AIS:hiermeeschakeltuAIS(AutomaticIdentificationSystem)inofuit. AIS waarschuwt u door de id's, de positie, de koers en de snelheid van boten met een transponder die zich binnen het bereik bevinden, te melden. OpMERKINg: Om AIS- of DSC-gegevens voor andere boten te configureren, moetuzijnaangeslotenopeenexternAIS-ofDSCapparaat. Zie pagina 30 voor meer informatie. Veilige zone: hiermee schakelt u de veilige zone rond uw boot in of uit. Deze optie wordt gebruikt om aanvaringen te voorkomen en kan worden aangepast: · Cirkel: hiermee kunt u een cirkel op de kaart weergeven die de veilige zone van uw boot voorstelt. · bereik: hiermee kunt u de straal van de cirkel voor de veilige zone wijzigen van 0, 1 tot 2, 0 nm (of 0, 02 tot 5, 0 km of 0, 1 tot 2, 0 mi). · Tijd tot veilige zone: hiermee stelt u een alarm in voor als AIS vaststelt dat een vaartuig of voorwerp de veilige zone binnen het vooraf ingestelde tijdsinterval (van 3 tot 24 minuten) zal doorkruisen. 34 Gebruikershandleiding GPSMAP® 400-serie sonAr gebruIKen sonar gebruIKen Eenmaal aangesloten op een transducer, wordt uw apparaat een krachtige Fishfinder/flitser. Alsuwapparaatgeeningebouwdepeilerheeft, kuntu een Garmin GSD 21 of GSD 22 peilmodule op uw apparaat aansluiten om gebruik te maken van de sonarfuncties. De flitser Het volledige scherm Selecteer de optie Volledig scherm om de sonargegevens van de transducer op het gehele scherm weer te geven. Selecteer in het startscherm Sonar > Volledig scherm. Diepte Temperatuur Snelheid Zwevende doelen Hetflitserscherm(alleen bij een transducer met dubbele bundel) geeft een onmiddellijk beeld van wat er zich onder de boot bevindt. De diepteschaal wordt weergegeven als een ring die bovenaan "op twaalf uur" begint enmetdeklokmeedraait. Sonargegevensflitsenopinderingzodraze worden ontvangen, waarbij de diepte aan de binnenkant van de ring wordt aangegeven. Netalsindegewonegrafiekgeven de kleuren de sterkte van de sonarontvangst weer. Omdeflitserteopenen, selecteertuinhetstartscherm Sonar > flitser. Watertemp. Flitsring Diepte Bereik Transducerfrequentie of bundelbreedte Watersnelheid Gebruikershandleiding GPSMAP® 400-serie 3 sonAr gebruIKen Het gesplitste frequentiescherm Op het gesplitste frequentiescherm (alleen bij een transducer met dubbele frequentie)zietuzowelde50-kHzalsde200-kHzgrafiekinhetzelfde scherm. Linkswordteen50-kHzgrafiekweergegeven, rechtseen200-kHz grafiek. Om het gesplitste frequentiescherm te openen, selecteert u in het startscherm Sonar > freq. gesplitst. Diepte, temperatuur en snelheid Het gesplitste zoomscherm Op het gesplitste zoomscherm beschikt u over de volledige sonargegevens in degrafiekeneengedeeltedaarvanineeningezoomdeuitsnede. Selecteer in het startscherm Sonar > Zoom gesplitst. Diepte, temperatuur en snelheid Ingezoomde diepteschaal Bereik Zoomniveau Transducerfrequentie of bundelbreedte Frequenties Zoomvenster Bereik 3 Gebruikershandleiding GPSMAP® 400-serie sonAr gebruIKen Het temperatuurlogscherm Als u een transducer met temperatuurmeting gebruikt, wordt in het scherm Temperatuurlogeengrafiekbijgehoudenwaarindetemperatuurwijzigingen zijn afgezet tegen de tijd. De huidige temperatuur en diepte worden in de linkerbovenhoek weergegeven. Selecteer in het startscherm Sonar > Temp log. De sonar instellen In het scherm Sonar instellen kunt u de instellingen voor alle sonarschermen definiëreneninstellen. Hiermee wijzigt u de achtergrond van alle sonarschermen, maar niet van het temperatuurlogscherm. Vissymbolen: hiermee stelt u in hoe de sonar zwevende doelen interpreteert. Achtergrondgegevens worden weergegeven, zodat het verschil tussen vis en structuur beter zichtbaar is. Temp. bereik Tijd verstreken Zwevende doelen worden met symbolen aangeduid en achtergrondgegevens worden weergegeven. [. . . ] Garanties door distributeurs zijn alleen geldig in het gebied waarvoor de distributie is bedoeld. Apparaten die zijn gekocht in de Verenigde Staten of Canada moeten voor service worden geretourneerd naar het servicekantoor van Garmin in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada of Taiwan. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. : (913) 397-8200 of +1 800. 800. 1020 Fax +1 913. 397. 8282 Garmin Corporation No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan Tel. : +886. 2. 2642. 9199 Fax: +886. 2. 2642. 9099 Garmin (Europe) Ltd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN GPSMAP 420

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN GPSMAP 420 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag