Gebruiksaanwijzing GARMIN GPS 158I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN GPS 158I. Wij hopen dat dit GARMIN GPS 158I handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN GPS 158I te teleladen.


GARMIN GPS 158I : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2753 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN GPS 158I (2702 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN GPS 158I

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Afstand meten U kunt de afstand en peiling tussen twee willekeurige punten op de kaart meten. De afstand en peiling van het eerste punt naar het tweede punt verschijnen in het gegevensveld boven aan de kaart. ➋ Een via-punt markeren ➌ ➍ U kunt tot 3000 via-punten markeren. OPMERKING: Wanneer u de coördinaten, afstand of peiling wijzigt, verandert de locatie van het via-punt. ➎ 4 GPS 158 gebruikershandleiding Kompasweergave De kompasweergave wordt gebruikt als hulpmiddel bij navigatie. Het kompas geeft ook het verschil weer tussen uw huidige koers ➊ en de koers nodig ➋ om de route of het spoor te volgen. Navigatie U kunt naar een via-punt navigeren of een route of spoor volgen. Naar een via-punt navigeren 1 Selecteer NAV > Ga naar punt > Via-punten. [. . . ] • De locatie bevindt zich op voldoende afstand van een kompas. Aandachtspunten voor de locatie van de draaivoet De installatie van de draaivoet voorbereiden Opmerking Gebruik schroeven of bouten met een bolle kop voor het bevestigen van de draaivoet. Schroeven of bouten met verzonken kop beschadigen de voet. De installatie voorbereiden Bepaal eerst de locatie van de verschillende onderdelen, voordat u een onderdeel van het toestel installeert. Controleer of de kabels lang genoeg zijn om de onderdelen met elkaar en de voeding te verbinden. 1 Nadat u de locatie hebt gekozen voor het installeren van de draaivoet (pagina 9), bepaalt Over de montage Het toestel wordt gemonteerd met de meegeleverde draaivoet. Monteer het toestel op een locatie die u kunt zien terwijl u uw vaartuig bestuurt, zorg dat u makkelijk bij de knoppen kunt en dat het zich op voldoende afstand van een kompas bevindt. u of u de voet op het montageoppervlak wilt bevestigen met schroeven of bouten en kiest u het benodigde bevestigingsmateriaal: • Bevestigt u de voet met schroeven, gebruik dan houtschroeven met een bolle kop, grootte #8 of een diameter van 4 mm (5/32 inch), en een boortje van dezelfde grootte om de gaten voor te boren. • Als u de voet met bouten wilt vastzetten, neem dan bouten met een bolle kop, grootte #8 of een diameter van 4 mm (5/32 inch), plus de juiste ringen en moeren. Gebruik een boor met dezelfde diameter als de bout. GPS 158 gebruikershandleiding 9 2 Verwijder de 10 mm M6×1 kruiskopschroef ➊ en haal de draaivoet ➋ en het voetstuk van elkaar➌. ➊ 5 Als u van plan bent om de kabels van onder het montageoppervlak te geleiden, markeer dan de locatie in het midden ➏. 7 Als u van plan bent om de stroom- en transducerkabels van onder het montageoppervlak te geleiden, gebruik dan een boor van 16 mm (5/8 inch) om een gat door het montageoppervlak te boren op de locatie die u in stap 5 hebt gemarkeerd. De draaivoet bevestigen zonder de kabels die in de draaivoet zijn geïnstalleerd ➋ Volg deze stappen alleen wanneer u de kabels niet door het montageoppervlak en de draaivoet hoeft te geleiden. 1 Plaats het voetstuk ➊ op het montageoppervlak en bevestig deze met de juiste schroeven of bouten ➋. ➋ ➌ ➍ ➊ 2 Plaats de draaivoet op het voetstuk en vervang de 10 mm M6×1 kruiskopschroef. 3 Dicht de kabelgaten af met waterdichte kit. 3 Als u van plan bent om de kabels van onder het montageoppervlak te geleiden, plaats het voetstuk dan zo dat de gaten ➍ juist gepositioneerd zijn. 4 Gebruik het voetstuk als sjabloon, markeer de locaties waar u wilt voorboren ➎. ➎ ➏ 10 GPS 158 gebruikershandleiding De draaivoet bevestigen met de kabels die in de draaivoet zijn geïnstalleerd Volg deze stappen alleen wanneer u de kabels door het montageoppervlak en de draaivoet moet geleiden. 1 Wanneer u de kabels in de draaivoet installeert, voer de kabels dan door het middengat van 16 mm (5/8 inch) dat u hebt geboord bij het gereedmaken van het voetstuk. 7 Trek de stroom- en transducerkabels ver genoeg door, zodat de draaivoet genoeg speling heeft om volledig in de gewenste posities te draaien wanneer de kabels zijn aangesloten. 9 Breng watervaste kit aan op het middengat van 16 mm (5/8 inch) en op de kabelgaten. 11 Plaats de draaivoet op het voetstuk en bevestig deze met de bijgeleverde 10 mm M6×1 kruiskopschroef. ➋ ➊ ➌ 2 Draai de draaivoet in de gewenste kijkhoek. 3 Druk de vergrendelarm omlaag. De houder in de draaivoet installeren 1 Richt de vergendelende arm ➊ omhoog en plaats de houder ➋ in de draaivoet ➌. De kabels en connectors installeren Verbinden met de voeding 1 Geleid de voedingskabel van de draaivoet naar de accu of zekeringenkast van de boot. Verleng de draden indien nodig met een draad van 20 AWG of dikker. 2 Sluit de rode draad aan op het positieve aansluitpunt van de accu of zekeringenkast en sluit de zwarte draad aan op het negatieve aansluitpunt. GPS 158 gebruikershandleiding 11 De kabel aansluiten en het toestel in de houder plaatsen 1 Vergelijk het nokje ➊ op de kabelconnector met de inkeping op de houderpoort. NMEA® 0183 aansluitschema 2 Druk de voedingskabelconnector in de voedingspoort tot deze stevig in de poort zit. ➊ ➋ ➋ ➍ Item + ➊ ➊ > > Beschrijving Voedingsbron 12 V gelijkstroom Zekering van 3 A NMEA 0183 compatibel toestel Kabelgeleider GPS 158 Functie van GPS 158 draad Voeding Aarde Tx Rx - 3 Plaats de vergrendelingsbeugel ➋ over de kabel en schuif deze omlaag om deze goed op zijn plaats te zetten op de houder. U hoort een duidelijke klik wanneer de vergrendelingsbeugel correct is geïnstalleerd. 5 Kantel het toestel in de richting van de houder totdat het op zijn plek zit. ➋ ➌ ➍ > > ➌ Het toestel uit de houder nemen 1 Druk op de ontgrendelingshendel op de houder tot ➊ ➋ ➌ ➍ Item het toestel is ontgrendeld. 3 Draai de borgring van de kabel om te ontgrendelen en trek de kabel uit de poort. De antenne aansluiten Als uw toestel geen interne antenne heeft of met een externe antenne is geleverd, sluit dan de externe antenne op het toestel aan. 2 Sluit de antenne aan op de BNC-connector aan de achterkant van het toestel. Kleur van GPS 158 draad Rood Zwart Wit Groen Functie van NMEA 0183 draad Voeding Aardinggegevens Rx/A (+) Tx/A (+) ➊ ➋ ➌ ➍ 12 GPS 158 gebruikershandleiding Appendix Specificaties Specificatie Temperatuurbereik Spanningsbereik van voedingsbron Nominale stroom Zekering Behuizing Kompasveilige afstand Waarden Van -15 °C tot 55 °C (van 5 °F tot 131 °F) 10–36 V gelijkstroom 1A AGC/3AG - 3, 0 A Volledig afgedicht, schokbestendig kunststof, waterbestendig conform IEC 60529 IPX-7 350 mm (13, 8 inch) Vul de onlineregistratie nog vandaag in, zodat wij u beter kunnen helpen. • Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek. Het toestel registreren • Ga naar www. garmin. com/support en klik op Contact Support voor ondersteuningsinformatie in uw regio. • Bel in Europa met +44 (0) 870. 8501241. Contact opnemen met Garmin Product Support De behuizing schoonmaken Opmerking Vermijd chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen. Belangrijke product- en veiligheidsinformatie  Waarschuwingen Vermijd de volgende mogelijk gevaarlijke situaties omdat deze kunnen leiden tot een ongeval of aanrijding wat de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben. 1 Maak de behuizing van het toestel (niet het scherm) schoon met een doek die is bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel. 2 Veeg het toestel vervolgens droog. Het scherm schoonmaken Opmerking Schoonmaakmiddelen met ammoniak beschadigen de antispiegelende coating. [. . . ] Aankoopbevestigingen van onlineveilingen worden niet geaccepteerd als garantiebewijs. Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice, is de oorspronkelijke of een kopie van de aankoopnota vereist van de winkel waar u het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die zijn aangeschaft via een onlineveiling. Internationale aankopen: distributeurs buiten de Verenigde Staten verstrekken mogelijk een aparte garantie voor toestellen die buiten de Verenigde Staten zijn aangeschaft. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN GPS 158I

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN GPS 158I zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag