Gebruiksaanwijzing GARMIN FORERUNNER 610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN FORERUNNER 610. Wij hopen dat dit GARMIN FORERUNNER 610 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN FORERUNNER 610 te teleladen.


GARMIN FORERUNNER 610 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1207 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN FORERUNNER 610 (937 ko)
   GARMIN FORERUNNER 610 QUICK START GUIDE (527 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN FORERUNNER 610

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FORERUNNER 610 ® gebruikershandleiding © 2011-2012 Garmin Ltd. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding ten behoeve van het bekijken en afdrukken van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze auteursrechtelijke kennisgeving bevat en onder het voorbehoud dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. [. . . ] Deze wordt gemeten aan de hand van het aantal draaiingen van de krukarm per minuut (RPM). De GSC 10 beschikt over twee sensors: een voor de cadans en een voor snelheid. De fietssensor kalibreren Voordat u de fietssensoropties kunt aanpassen, dient u fietsen als sport in te stellen (pagina 17). U kunt uw fietssensor pas kalibreren als deze op de juiste wijze is geïnstalleerd en bezig is met het opnemen van gegevens. Kalibratie van uw fietssensor is optioneel en kan de nauwkeurigheid verbeteren. Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor instructies over het kalibreren van uw fietssensor. > Stel in > Fietssensor > 1. Selecteer Kalibratie. 2. Selecteer een optie: • Selecteer Auto als u de wielmaat met GPS wilt bepalen. • Selecteer Handmatig als u de wielmaat handmatig wilt invoeren. Meer fietsopties • Cadanswaarschuwingen (pagina 9) • Fietstraining (pagina 17) • Cadansgegevensvelden (pagina 35) De weegschaal gebruiken Als u een met ANT+ compatibele weegschaal hebt, kan de Forerunner de gegevens van de weegschaal aflezen. 2. Ga op de weegschaal staan. Forerunner 610 - gebruikershandleiding 23 ANT+-sensors Opmerking: als u een lichaamsanalyseweegschaal gebruikt, dient u uw schoenen en sokken uit te trekken om te zorgen dat alle lichaamsparameters worden gelezen en geregistreerd. TIP: als zich een fout voordoet, stapt u van de weegschaal af en probeert u het opnieuw. Ervaren atleten De instelling voor ervaren atleten heeft gevolgen voor berekeningen van de weegschaal. Een ervaren atleet is een persoon die een groot aantal jaren intensief heeft getraind (met uitzondering van lichte blessures) en die een hartslag in rust van 60 slagen per minuut of minder heeft. Fitnessapparatuur Met behulp van ANT+-technologie worden uw Forerunner en hartslagmeter automatisch aangesloten op fitnessapparatuur, zodat uw gegevens op de console van de apparatuur kunnen worden weergegeven. Compatibele fitnessapparatuur is voorzien van een "ANT+ Link Here"-logo. Ga naar www. garmin. com/antplus voor meer koppelingsinstructies. 24 Forerunner 610 - gebruikershandleiding ANT+-sensors Berekeningen van hartslagzones Zone 1 2 3 4 5 % van maximale Waargenomen inspanning hartslag 50–60% 60–70% 70–80% 80–90% 90–100% Ontspannen, comfortabele snelheid, regelmatige ademhaling Comfortabele snelheid, iets diepere ademhaling, gesprek voeren is mogelijk Matige snelheid, gesprek voeren iets lastiger Voordelen Aerobische training voor beginners, verlaagt stressniveau Standaardcardiovasculaire training; korte herstelperiode Verbeterde aerobische capaciteit, optimale cardiovasculaire training Hoog tempo en enigszins ongemakkelijk; Verbeterde anaerobische capaciteit en moeilijke ademhaling drempel, hogere snelheid Sprinttempo, kan niet lang worden volgehouden; ademhaling zwaar Anaerobisch en musculair uithoudingsvermogen; meer kracht Forerunner 610 - gebruikershandleiding 25 ANT+-sensors Problemen met de ANT+-sensor oplossen Probleem Ik heb een ANT+-sensor van een ander bedrijf. Oplossing Controleer of deze compatibel is met de Forerunner (www. garmin. com/intosports). • • • • • Controleer of de hartslagmeter dicht tegen uw lichaam is geplaatst. Vuil en zweetresten op de elektroden kunnen de hartslagsignalen beïnvloeden. Draag een t-shirt van katoen of maak uw t-shirt nat als dat mogelijk is. Synthetische materialen die langs de hartslagmeter wrijven of er tegen aan slaan, kunnen statische elektriciteit veroorzaken die de hartslagsignalen beïnvloedt. Blijf uit de buurt van sterke elektromagnetische velden en bepaalde draadloze sensors van 2, 4 GHz, omdat deze interferentie met uw hartslagmeter kunnen veroorzaken. Bronnen van interferentie zijn bijvoorbeeld hoogspanningsleidingen, elektrische motoren, magnetrons, draadloze telefoons van 2, 4 GHz en draadloze LAN-toegangspunten. • 26 Forerunner 610 - gebruikershandleiding Geschiedenis Geschiedenis Uw Forerunner bewaart gegevens op basis van het type activiteit, de gebruikte accessoires en uw trainingsinstellingen. De Forerunner kan bij normaal gebruik circa 180 uur aan gegevens opslaan. [. . . ] 2. Lijn de bovenkant van de Forerunner ➌ uit met de connector ➍. Het polsbandje vervangen Er is een polsbandje van stof als accessoire verkrijgbaar voor de Forerunner (http://buy. garmin. com). 1. Gebruik het gereedschap ➊ om de pennen te verwijderen ➋.  ➍ ➐ ➏ ➌ ➎ Forerunner 610 - gebruikershandleiding 43 Appendix 3. Steek het taps toelopende uiteinde ➎ van de pen naar binnen om de connector aan de Forerunner te bevestigen. 5. Steek het taps toelopende uiteinde van de pen ➐ naar binnen om de connector aan de lus te bevestigen. 6. Herhaal stap 2–5 voor de connector aan de onderkant van de Forerunner. Gebruik nooit een scherp voorwerp om het gedeelte tussen het scherm en de ring schoon te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN FORERUNNER 610

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN FORERUNNER 610 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag