Gebruiksaanwijzing GARMIN FORERUNNER 220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN FORERUNNER 220. Wij hopen dat dit GARMIN FORERUNNER 220 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN FORERUNNER 220 te teleladen.


GARMIN FORERUNNER 220 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4008 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN FORERUNNER 220 (3389 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN FORERUNNER 220

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Forerunner 220 Gebruikershandleiding Oktober 2013 190-01632-35_0A Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www. garmin. com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product. [. . . ] Voer indien nodig een afstands- of tijdsinterval voor de workout in en selecteer . ?Voer indien nodig een waarde in voor de afstand of tijd van het rustinterval en selecteer . ?Selecteer Warm-up > Aan om een warming-up met een open einde toe te voegen aan uw workout. ?Selecteer Cooldown > Aan om een coolingdown met een open einde toe te voegen aan uw workout. ? ANT?+?sensors Uw toestel kan worden gebruikt in combinatie met draadloze ANT?+ sensors. ?Ga voor meer informatie over compatibiliteit en de aanschaf van optionele sensors naar http:?/??/?buy?. garmin?. com. ? De hartslagmeter plaatsen OPMERKING: Als u geen hartslagmeter hebt, kunt u deze paragraaf overslaan. ?Zorg ervoor dat de hartslagmeter rechtstreeks in contact met uw huid staat, vlak onder uw borstkas. ?De meter dient zo stevig te zitten dat deze tijdens de activiteit niet kan verschuiven. ?1 Klik de hartslagmetermodule in de band. ? Een intervalworkout starten 1 Selecteer Training > Intervallen > Start workout. ?3 Als uw intervalworkout een warming-up heeft, selecteert u om aan het eerste interval te beginnen. ? 4 Volg de instructies op het scherm. ? Wanneer u alle intervallen hebt voltooid, verschijnt er een bericht. ?De Garmin logo's (op de module en de band) dienen niet ondersteboven te worden weergegeven. ?2 Bevochtig de elektroden aan de achterzijde van de band om een sterke verbinding tussen uw borst en de zender tot stand te brengen. ? Een intervalworkout stoppen ?U kunt op elk gewenst moment selecteren om een interval te beindigen. ?Als u een coolingdown aan uw intervalworkout hebt toegevoegd, selecteert u om de intervalworkout te beindigen. ? ANT+?4 Wikkel de band om uw borstkas en steek de haak van de band in de lus . ? 3 Als de hartslagmeter een contactoppervlak bevat, Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (pagina8) gebruiken om de beste hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden. ?Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruik dan een van de rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. ?Bij sommige sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de maximale hartslag te meten. ?De standaard maximale hartslag is 220 min uw leeftijd. ? Tips voor onregelmatige hartslaggegevens Als hartslaggegevens onregelmatig zijn of niet worden weergegeven, kunt u deze tips proberen. ?Draag een t-shirt van katoen of maak uw t-shirt nat als dat mogelijk is. ?Synthetische materialen die langs de hartslagmeter wrijven of er tegen aan slaan, kunnen statische elektriciteit veroorzaken die de hartslagsignalen benvloedt. ?Blijf uit de buurt van bronnen die interferentie kunnen veroorzaken met de hartslagmeter. ?Bronnen van interferentie zijn bijvoorbeeld sterke elektromagnetische velden, draadloze sensors van 2, 4 Ghz, hoogspanningsleidingen, elektrische motoren, ovens, magnetrons, draadloze telefoons van 2, 4 Ghz en draadloze LAN-toegangspunten. ? [. . . ] Ga naar http:?/??/?buy?. garmin?. com of neem contact op met uw Garmin dealer voor informatie over optionele accessoires en vervangingsonderdelen. ? 2 Veeg de behuizing vervolgens droog. ?Onderhoud van de hartslagmeter onderhouden KENNISGEVING Verwijder de module voordat u de band schoonmaakt. ? Toestelinformatie 7 Het toestel herstellen Als het toestel niet meer reageert, moet u het mogelijk herstellen. ?2 Houd n seconde ingedrukt om het toestel in te schakelen. ? Appendix Berekeningen van hartslagzones Zone % van maximale hartslag 1 50?60% Waargenomen inspanning Voordelen Gebruikersgegevens wissen U kunt alle fabrieksinstellingen van het toestel herstellen. ?OPMERKING: hierdoor wordt alle door de gebruiker ingevoerde informatie gewist, maar uw geschiedenis wordt niet verwijderd. ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN FORERUNNER 220

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN FORERUNNER 220 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag