Gebruiksaanwijzing GARMIN FORERUNNER 210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN FORERUNNER 210. Wij hopen dat dit GARMIN FORERUNNER 210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN FORERUNNER 210 te teleladen.


GARMIN FORERUNNER 210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (754 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN FORERUNNER 210 (786 ko)
   GARMIN FORERUNNER 210 QUICK START MANUAL (819 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN FORERUNNER 210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] gebruikershandleiding FORERUNNER® 210 GPS-SPORTHORLOGE © 2010-2013 Garmin Ltd. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden vermenigvuldigd, gekopieerd, overgedragen, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding ten behoeve van het bekijken en afdrukken van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze auteursrechtelijke kennisgeving bevat en onder het voorbehoud dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. [. . . ] Over het algemeen worden hartslagzones berekend op basis van de percentages van uw maximale hartslag. Fitnessdoelstellingen Als u uw hartslagzones kent, kunt u uw fitheid meten en verbeteren door de volgende principes te begrijpen en toe te passen: • Uw hartslag is een goede maatstaf voor de intensiteit van uw training. • Training in bepaalde hartslagzones kan u helpen uw cardiovasculaire capaciteit en kracht te verbeteren. 8 • Als u uw hartslagzones kent, kunt u het risico op blessures verlagen en voorkomen dat u te zwaar traint. Als u uw maximale hartslag kent, kunt u de tabel (pagina 9) gebruiken om de beste hartslagzone te bepalen voor uw fitheidsdoeleinden. Als u uw maximale hartslag niet kent, gebruikt u een van de rekenmachines die beschikbaar zijn op internet. Bij sommige sportscholen en gezondheidscentra kunt u een test doen om de maximale hartslag te meten. De kalibratieformule is werkelijke afstand (gebruik een atletiekbaan) / vastgelegde afstand × huidige kalibratiefactor =   nieuwe kalibratiefactor. 3. Pas de kalibratiefactor aan en druk op OK. Opmerking: als u een lichaamsanalyseweegschaal gebruikt, dient u uw schoenen en sokken uit te trekken om te zorgen dat alle lichaamsparameters worden gelezen en geregistreerd. TIP: als zich een fout voordoet, stapt u van de weegschaal af en probeert u het opnieuw. Fitnessapparatuur De weegschaal gebruiken Als u een ANT+-compatibele weegschaal hebt, kan de Forerunner de gegevens van de weegschaal aflezen. 2. Ga op de weegschaal staan. Met behulp van ANT+-technologie worden uw Forerunner en hartslagmeter automatisch aangesloten op fitnessapparatuur, zodat uw gegevens op de console van de apparatuur kunnen worden weergegeven. Compatibele fitnessapparatuur is voorzien van een "ANT+ Link Here"-logo. Forerunner 210 gebruikershandleiding Ga naar www. garmin. com/antplus voor meer koppelingsinstructies. 11 Geschiedenis Geschiedenis De Forerunner kan bij normaal gebruik circa 180 uur aan hardloopgegevens opslaan. Als het geheugen van de Forerunner vol is, worden de oudste gegevens overschreven. Een hardloopsessie weergeven In de hardloopgeschiedenis wordt de datum, tijd, afstand, gelopen tijd, calorieën en het gemiddelde tempo of de gemiddelde snelheid weergegeven. In de hardloopgeschiedenis kunnen ook gegevens over de gemiddelde hartslag worden opgenomen als u de hartslagmeter gebruikt. 4. Druk op OK om rondegegevens te bekijken. Hardloopsessies verwijderen 1. Houd menu ingedrukt. 7. Druk op OK. Garmin Connect gebruiken Garmin Connect is websoftware voor het opslaan en analyseren van uw gegevens. 2. Volg de instructies op het scherm. 12 Forerunner 210 gebruikershandleiding Geschiedenis De geschiedenis overbrengen naar uw computer Gegevensbeheer 1. Sluit de USB-kabel aan op een   USB-poort op de computer. 2. Breng alle vier de contactpunten aan de achterzijde van de Forerunner op een lijn met de vier contactpunten op de laadclip (pagina 19). 4. Volg de met de software meegeleverde aanwijzingen. De Forerunner is een USBmassaopslagapparaat. Als u uw Forerunnerbestanden niet op deze manier wilt beheren, kunt u deze paragraaf overslaan. opmerking: de Forerunner is niet compatibel met Windows® 95, 98, Me en NT. Geschiedenisbestanden verwijderen OPMERKING Het geheugen van de Forerunner bevat belangrijke systeembestanden en -mappen die niet mogen worden verwijderd. 1. Sluit de Forerunner met een USB-kabel op de computer aan (pagina 13). Forerunner 210 gebruikershandleiding 13 Geschiedenis 2. 3. 4. 5. De Forerunner wordt als verwisselbaar station weergegeven in Deze computer op Windows-computers en als een geïnstalleerd volume op Maccomputers. [. . . ] 5. Plaats de nieuwe batterij in het deksel met de pluskant naar de binnenkant van het deksel. 6. Plaats het deksel terug door de stippen op één lijn te brengen en het deksel rechtsom te draaien. Nadat u de batterij van de voetsensor hebt vervangen, moet u deze opnieuw koppelen aan het toestel. 20 Forerunner 210 gebruikershandleiding Appendix Verzorging van het toestel Opmerking Bewaar het toestel niet op een plaats waar deze langdurig aan extreme temperaturen kan worden blootgesteld, omdat dit onherstelbare schade kan veroorzaken. Gebruik geen chemische schoonmaakmiddelen en oplosmiddelen die de kunststofonderdelen kunnen beschadigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN FORERUNNER 210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN FORERUNNER 210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag