Gebruiksaanwijzing GARMIN ETREX 10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN ETREX 10. Wij hopen dat dit GARMIN ETREX 10 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN ETREX 10 te teleladen.


GARMIN ETREX 10 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1125 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN ETREX 10 (1079 ko)
   GARMIN ETREX 10 QUICK START (717 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN ETREX 10

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding ten behoeve van het bekijken en afdrukken van één kopie van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze auteursrechtelijke kennisgeving bevat en onder het voorbehoud dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze handleiding of van elke herziene versie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Bezoek de website van Garmin (www. garmin. com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten. of haar dochtermaatschappijen en is geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. [. . . ] AlsudezetracklogboekenvandemicroSD-kaartwilt verwijderen, markeertudeafzonderlijkelogboeken endruktuvervolgensopENTER. Tracks registreren op een microSD-kaart in een HCx-apparaat: NB: Verwijder de microSD-kaart niet uit het apparaat terwijl er een track wordt geregistreerd, dat kan tot beschadiging van de gegevens leiden. Gebruikershandleiding eTrex HC-serie BAsIsBedIenIng Een track op de kaart weergeven: SelecteerKaartopdepaginaOpgeslagentrack. Erwordteenkaartweergegevenwaaropde heletrackwordtgetoond. Erwordenbegin-en eindmarkeringenenwaypointstoegevoegdaan detrack. Het profiel van een track Er wordt een hoogteprofiel van de track gegenereerd op basis van de hoogtemetingen bij het gebruik van de eTrex Summit HC of de eTrex Vista HCx. Alle apparaten geven profielen weer, wanneer DEM-kaarten (Digital Elevation Model) worden gebruikt. Ga naar de website van Garmin voor meer informatie over deze kaarten. 1. SelecteerProfiel. Hetbeginvandetrack wordtgemarkeerdmeteenvlag. Volgmetde TUIMELKNOP het profiel van de track. U kunt op elk punt van het profiel op ENTERdrukken omditpuntweertegevenopdekaart. DrukopMENUomdeoptiesSchaalenVerberg symbolentegebruiken. Hoogte Beginmarkering Eindmarkering Een trackprofiel weergeven: Opgeslagen track op de kaartpagina 1. DrukopENTERomdeoppervlakteberekeningte starten. Wanneerubeginttebewegenomdeomtrek van het oppervlak te definiëren, wordt de knop Stop weergegevenonderaandepagina. Wanneer u klaar bent met het definiëren van hetoppervlakdruktuopENTER enselecteertu Bewaar. Gebruikershandleiding eTrex HC-serie Het oppervlakte van de track berekenen: Afstand vanaf beginen eindpunt Trackprofielpagina BAsIsBedIenIng Over een opgeslagen track navigeren 1. TerwijldepaginaOpgesl. tracksvoordebetreffende trackofhettracklogboekgeopendis, selecteertu TracBackomdetrackweertegeven. Selecteerhet puntvoorTracBack. MetdeTUIMELKNOP kuntualleafslagen doorlopen. Vooraf de afslagen van een actieve route bekijken: 1. Selecteereenopgeslagenroute>selecteerhetveld metdenaamvanderoutebovenaandepagina Route. Selecteereenopgeslagenroute>selecteereenpunt opdepaginaRoute>ENTER> Herzie. SelecteerBewaar, KaartofGa naar. De naam van de route wijzigen: De afzonderlijke routepunten doornemen: Een route verwijderen: Drukvanafdepaginavoordebetreffenderouteop MENU>Wis route. Pagina Actieve route tijdens het volgen van wegen Pagina Afslagen overzicht Een route bewerken Op de pagina Route kunt u een route bewerken, de naam van de route wijzigen, en de routepunten doornemen. Als u Afstand selecteert, kunt u een straal invoeren. Wanneer u zich dan binnen de ingevoerde straal begeeft, wordt u naar het volgende punt geleid. Selecteer Handmatig om op elk gewenst moment tijdens het navigeren van een route over te gaan op het volgende punt. 1. Selecteer(HandmatigofAfstand)bijhetbenaderen vanhetvolgendepunt. De off-roadovergang voor een route selecteren: Gebruikershandleiding eTrex HC-serie HoofdpAgInA's HoofdpAgInA's De eTrex Vista HCx en Summit HC hebben vier hoofdpagina's: kaartpagina, kompaspagina, hoogtemeterpagina en het hoofdmenu. Voeg aanvullende pagina's toe door gebruik te maken van de optie Pagina volgorde instelling in het hoofdmenu. De pagina Actieve route wordt in de reeks opgenomen wanneer u actief een route aan het navigeren bent. Als u het optiemenu van een pagina wilt weergeven, drukt u op MENU. Kaartpagina De pagina Kompas Pagina Hoogtemeter Hoofdmenu Geen opties Optiemenu hoogtemeterpagina Optiemenu kaartpagina Optiemenu kompaspagina Gebruikershandleiding eTrex HC-serie HoofdpAgInA's Satellietpagina Deze pagina wordt weergegeven wanneer u het apparaat inschakelt en kan daarna ook worden geopend vanuit het hoofdmenu. Kaartpagina Opties satellietpagina · GPS uit/aan--hiermee kunt u de GPS-ontvanger in- of uitschakelen. · Krs bvn/Nrd bvn--duidt aan of satellieten worden weergegeven met de ringen naar het noorden richting de bovenkant van het scherm of met uw huidige track richting de bovenkant van het scherm. [. . . ] SelecteerVis & jaaguithethoofdmenu alsudeverwachtingenvooreenandere datumwiltweergeven. SelecteerDatum. Omdeverwachtingenvooreenlocatieweer tegevenselecteertuhetveldLocatie. De pagina Zon en maan openen: SelecteerZon en maan inhethoofdmenuvoor weergavevanZonsopgang/Zonsondergangen maanfasen. Het menu Spellen Het menu Spellen openen: SelecteerSpelleninhethoofdmenu. Gebruikershandleiding eTrex HC-serie AppendIx AppendIx Specificaties Fysiek Gewicht: Display: Hoes: Temp. : * Kompas: (alleen Vista HCx/Summit HC) Nauwkeurigheid: +/- 5 graden; schaalverdeling: 1 graad; door de gebruiker gekalibreerd Afmetingen: 10, 7 cm x 5, 6 cm x 3, 1 cm (HxBxD) 159 g inclusief batterijen. 3, 3 cm x 4, 3 cm (BxH), 256 kleuren, hoge resolutie, transreflectieve TFT (176 x 220 pixels) met schermverlichting. Robuust, volledig van pakkingranden voorzien, waterwerend, IEC-529, IPX7 -15 tot 70 °C* Hoogtemeter: (alleen Vista HCx/Summit HC) Nauwkeurigheid: +/- 3 meter; schaalverdeling: 30 cm; door de gebruiker gekalibreerd Voeding Voedingsbron: Twee AA-batterijen van 1, 5 V, netadapter van 12 V of PC/USB-adapter Levensduur batterijen: HCx-apparaten max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN ETREX 10

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN ETREX 10 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag