Gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE TOURING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE TOURING. Wij hopen dat dit GARMIN EDGE TOURING handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE TOURING te teleladen.


GARMIN EDGE TOURING : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1142 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN EDGE TOURING (1501 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN EDGE TOURING

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4. Bevestig de fietssteun stevig met de twee meegeleverde banden ➌. 5. Breng de lipjes aan de achterzijde van de Edge in lijn met de inkepingen op de fietssteun ➍. 6. Duw deze iets omlaag en draai de Edge met de klok mee totdat deze vastklikt. De Edge losmaken 1. Draai de Edge tegen de klok in om het toestel te ontgrendelen. De Edge configureren De eerste keer dat u de Edge inschakelt, wordt u gevraagd de systeem- en gebruikersprofielinstellingen te configureren. [. . . ] • Selecteer ▲ of ▼ om de keuzemogelijkheden weer te geven en de standaardselectie te wijzigen. • Selecteer om een keuze te maken. 4 Edge 200 - gebruikershandleiding Toetsen Iedere Edge-toets heeft meerdere functies. Toets Beschrijving Selecteer om het toestel in en uit te schakelen, te annuleren of terug te gaan naar het vorige menu. Houd ingedrukt op een pagina om terug te gaan naar het hoofdmenu. Edge 200 - gebruikershandleiding 5 Satellietsignalen ontvangen Het kan 30 tot 60 seconden duren voordat deze signalen worden ontvangen. 2. Zorg ervoor dat de voorzijde van de Edge naar de lucht is gericht. De tijd van de dag en datum worden automatisch ingesteld. 1. Selecteer Rit. 3. Selecteer na afloop van uw rit. Indoortrainingen U kunt GPS uitschakelen bij indoortrainingen. Er wordt een bericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u het toestel binnenshuis wilt gebruiken. GPS wordt automatisch opnieuw ingeschakeld wanneer de indoortraining is voltooid. Een rit maken Uw ritgegevens opslaan Voordat u de geschiedenis kunt opnemen, dient u satellietsignalen te ontvangen (pagina 6). Selecteer Sla op om de gegevens van uw rit op te slaan en de timer opnieuw in te stellen. 6 Edge 200 - gebruikershandleiding Terug naar start U kunt terug navigeren naar de start van uw rit. De timer moet zijn ingeschakeld om de functie Terug naar start te kunnen gebruiken. 3. Selecteer Terug naar start > Start. We raden u aan Garmin Connect (pagina 7) te gebruiken voor het maken van koersen. Een koers maken met uw Edge Voordat u een koers kunt maken, dient u over een geschiedenis te beschikken met GPS-spoorgegevens die zijn opgeslagen op de Edge. Opmerking: tijdens koersen gebruikt u de optie Op positie om ronden te activeren bij alle rondeposities die in de koers zijn opgeslagen. Auto Lap gebruiken per afstand Met Auto Lap kunt u een ronde automatisch markeren op een bepaalde afstand. Dit is handig als u uw prestaties tijdens verschillende gedeelten van een rit wilt vergelijken (bijvoorbeeld om de 10 mijl of 40 km). 2. Selecteer Op afstand. 10 Edge 200 - gebruikershandleiding 3. Voer een waarde in. U kunt Auto Pause gebruiken om de timer automatisch te onderbreken wanneer u niet meer fietst of wanneer u langzamer fietst dan een opgegeven waarde. Dit is handig als er verkeerslichten of andere plaatsen voorkomen in uw route waar u langzamer moet fietsen of moet stoppen. ® 3. Maak een rit. Auto Pause gebruiken Auto Scroll gebruiken Met deze functie voor automatisch bladeren kunt u automatisch alle trainingsgegevenspagina's doorlopen terwijl de timer loopt. Het toestel doorloopt automatisch de pagina's met trainingsgegevens. Opmerking: de pauzetijd wordt niet opgeslagen in uw geschiedenis. • Selecteer Zodra gestopt om de timer automatisch te onderbreken wanneer u niet meer beweegt. • Selecteer Aangepaste snelheid om de timer automatisch te pauzeren wanneer uw snelheid onder een bepaalde waarde valt. Edge 200 - gebruikershandleiding 11 De startmelding wijzigen 2. Volg de instructies op het scherm. Deze functie stelt automatisch vast dat de Edge satellietsignalen ontvangt en beweegt. U wordt er zo aan herinnerd de timer in te stellen, zodat uw ritgegevens worden vastgelegd. • Selecteer Herhalen om te bepalen na hoeveel tijd de herinnering wordt weergegeven. Gegevensbeheer U kunt de Edge gebruiken als een USBmassaopslagapparaat. [. . . ] opmerking: de Edge is niet compatibel met Windows® 95, 98, ME of NT. Er is ook geen compatibiliteit met Mac® OS 10. 3 en ouder. Bestanden verwijderen OPMERKING Het geheugen van het toestel bevat belangrijke systeembestanden die niet mogen worden verwijderd. 4. Selecteer de toets Delete op uw toetsenbord. Uw gebruikersprofielinstellingen wijzigen De Edge gebruikt de informatie die u opgeeft over uzelf om nauwkeurige ritgegevens te berekenen. 1. Selecteer Instellingen > Gebruikersprofiel om geslacht, geboortejaar, gewicht en lengte bij te werken. 12 Edge 200 - gebruikershandleiding Systeeminstellingen De schermverlichting wijzigen 1. Selecteer Instellingen > Systeem > Scherm. 2. Pas de helderheid en de tijdsduur van de achtergrondverlichting aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN EDGE TOURING

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN EDGE TOURING zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag