Gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE 810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE 810. Wij hopen dat dit GARMIN EDGE 810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE 810 te teleladen.


GARMIN EDGE 810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5149 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN EDGE 810 (3934 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN EDGE 810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Edge 810 Gebruikershandleiding September 2013 190-01510-35_0C Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www. garmin. com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product. [. . . ] De rode LED knippert iedere keer als de pedaalmagneet de sensor passeert. ?De groene LED knippert iedere keer als de spaakmagneet de sensorarm passeert. ?OPMERKING: De LED knippert de eerste 60 keer dat de magneet de sensor passeert nadat u een reset hebt uitgevoerd. ?Selecteer Reset opnieuw als u de magneet de sensor vaker wilt laten passeren. ?11 Als alles naar behoren functioneert en goed is uitgelijnd, zet u de kabelbinders, sensorarm en spaakmagneet stevig vast. ?Garmin raadt aan een moment tussen 0, 21 en 0, 27 Nm (1, 9 en 2, 4 lbf-inch) te gebruiken om voor een waterdichte afsluiting van de GSC 10-sensorarm te zorgen. ? 6 Plaats de spaak in de sleuf van het plastic onderdeel en De vermogensmeter kalibreren Voordat u uw vermogensmeter kunt kalibreren, moet deze correct zijn genstalleerd, gekoppeld met uw GPS-toestel en actief gegevens vastleggen. ?Raadpleeg de documentatie van de fabrikant voor instructies over het kalibreren van uw vermogensmeter. ?5 Zorg dat uw vermogensmeter actief blijft door te blijven trappen tot het bericht wordt weergegeven. ?6 Volg de instructies op het scherm. ? Uw ANT?+ sensors koppelen Voordat u de ANT+ sensors kunt koppelen, moet u de hartslagmeter omdoen of de sensor plaatsen. ?Koppelen is het maken van een verbinding tussen ANT?+ draadloze sensors, bijvoorbeeld het verbinden van een hartslagmeter met uw Garmin toestel. ?OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens tien meter bij andere ANT?+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen. ?2 Selecteer in het startscherm > Fietsprofielen 3 Selecteer een profiel. ?Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, is de sensorstatus Verbonden. ?U kunt een gegevensveld aanpassen om sensorgegevens weer te geven. ? Over de GSC 10 De cadansgegevens van de GSC 10 worden altijd opgenomen. ?Als er geen GSC 10 is gekoppeld, wordt er gebruikgemaakt van GPS-gegevens om de snelheid en afstand te berekenen. ?Deze wordt gemeten aan de hand van het aantal draaiingen van de pedaalarm per minuut (RPM). ?De GSC 10 beschikt over twee sensors: een voor de cadans en een voor snelheid. ? Gegevens middelen voor cadans of vermogen De instelling voor gegevensgemiddelden die niet gelijk zijn aan nul is beschikbaar als u tijdens het trainen een optionele cadanssensor of vermogensmeter gebruikt. ?Standaard worden lege waarden die optreden als u niet trapt, genegeerd. ?Raadpleeg pagina13 als u deze instelling wilt wijzigen. ? Een hartslagmeter koppelen Voordat u de koppeling uitvoert, moet u de hartslagmeter omdoen. ?1 Zorg dat het toestel zich binnen het bereik (3 meter) van de hartslagmeter bevindt. ?OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 meter bij andere ANT?+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen. ?2 Selecteer > Hartslag > Schakel in > Zoeken. ? Trainen met vermogensmeters ? [. . . ] Vermogen - 10 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen. ?Vermogen - 30 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen. ?Vermogen - 3 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde (drie seconden) van het uitgangsvermogen. ?Vermogen - Gemiddeld: Het gemiddelde uitgangsvermogen voor de huidige activiteit. ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN EDGE 810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN EDGE 810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag