Gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE 510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE 510. Wij hopen dat dit GARMIN EDGE 510 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN EDGE 510 te teleladen.


GARMIN EDGE 510 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4434 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN EDGE 510 (3502 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN EDGE 510

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Edge 510 Gebruikershandleiding September 2013 190-01531-35_0B Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www. garmin. com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product. [. . . ] 8 Verplaats de sensorarm zodat deze zich binnen 5 mm van de spaakmagneet bevindt. ?U kunt de GSC 10 ook dichter naar een van de twee magneten kantelen om de uitlijning te verbeteren. ?De rode LED knippert iedere keer als de pedaalmagneet de sensor passeert. ?De groene LED knippert iedere keer als de spaakmagneet de sensorarm passeert. ?OPMERKING: De LED knippert de eerste 60 keer dat de magneet de sensor passeert nadat u een reset hebt uitgevoerd. ?Selecteer Reset opnieuw als u de magneet de sensor vaker wilt laten passeren. ?11 Als alles naar behoren functioneert en goed is uitgelijnd, zet u de kabelbinders, sensorarm en spaakmagneet stevig vast. ?Garmin raadt aan een moment tussen 0, 21 en 0, 27 Nm (1, 9 en 2, 4 lbf-inch) te gebruiken om voor een waterdichte afsluiting van de GSC 10-sensorarm te zorgen. ? 6 Plaats de spaak in de sleuf van het plastic onderdeel en Over de GSC 10 De cadansgegevens van de GSC 10 worden altijd opgenomen. ?Als er geen GSC 10 is gekoppeld, wordt er gebruikgemaakt van GPS-gegevens om de snelheid en afstand te berekenen. ?Deze wordt gemeten aan de hand van het aantal draaiingen van de pedaalarm per minuut (RPM). ?De GSC 10 beschikt over twee sensors: een voor de cadans en een voor snelheid. ? ANT+ sensors 3 Bevestig de GSC 10 losjes met twee kabelbinders . ? 6 Gegevens middelen voor cadans of vermogen De instelling voor gegevensgemiddelden die niet gelijk zijn aan nul is beschikbaar als u tijdens het trainen een optionele cadanssensor of vermogensmeter gebruikt. ?Standaard worden lege waarden die optreden als u niet trapt, genegeerd. ?Raadpleeg pagina9 als u deze instelling wilt wijzigen. ? 4 Selecteer een sensor. ?5 Schakel de sensor in en selecteer Zoeken. ? Wanneer de sensor is gekoppeld met uw toestel, is de sensorstatus Verbonden. ?U kunt een gegevensveld aanpassen om sensorgegevens weer te geven. ? Trainen met vermogensmeters ?Ga naar www. garmin. com/?intosports voor een lijst met ANT?+ sensors van andere fabrikanten die compatibel zijn met uw toestel. ?Gebruik bereikwaarschuwingen om te worden gewaarschuwd wanneer u een bepaalde vermogenszone bereikt (pagina3). ?Pas de vermogensgegevensvelden aan (pagina10). ? Een hartslagmeter koppelen Voordat u de koppeling uitvoert, moet u de hartslagmeter omdoen. ?1 Zorg dat het toestel zich binnen het bereik (3 meter) van de hartslagmeter bevindt. ?OPMERKING: Zorg ervoor dat u minstens 10 meter bij andere ANT?+ sensors vandaan bent tijdens het koppelen. ?Wanneer de hartslagmeter is gekoppeld met uw toestel, is de sensorstatus Verbonden. ? De weegschaal gebruiken Als u een ANT?+ compatibele weegschaal hebt, kan het toestel de gegevens van de weegschaal aflezen. ?OPMERKING: Als u een lichaamsanalyseweegschaal gebruikt, dient u uw schoenen en sokken uit te trekken om te zorgen dat alle lichaamsparameters worden gelezen en geregistreerd. ? [. . . ] Vermogen - %FTP: Het huidige uitgangsvermogen als percentage van het functionele drempelvermogen (FTP). ?Vermogen - 10 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde (10 seconden) van het uitgangsvermogen. ?Vermogen - 30 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde (30 seconden) van het uitgangsvermogen. ?Vermogen - 3 seconden gemiddeld: Het voortschrijdend gemiddelde (drie seconden) van het uitgangsvermogen. ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN EDGE 510

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN EDGE 510 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag