Gebruiksaanwijzing GARMIN ECHO 550C IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN ECHO 550C. Wij hopen dat dit GARMIN ECHO 550C handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN ECHO 550C te teleladen.


GARMIN ECHO 550C IMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (451 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN ECHO 550C (973 ko)
   GARMIN ECHO 550C (975 ko)
   GARMIN ECHO 550C INSTALLATION INSTRUCTIONS (1672 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN ECHO 550CIMPORTANT SAFETY AND PRODUCT INFORMATION

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Dieptegegevens van dit product dienen niet als primaire informatiebron te worden gebruikt om aanvaringen en aan de grond lopen te voorkomen. [. . . ] Voor dergelijke reparaties of vervangingen zullen aan de klant geen kosten worden gefactureerd voor onderdelen of arbeid, op voorwaarde dat de klant verantwoordelijk blijft voor eventuele transportkosten. Deze garantie is niet van toepassing op: (i) cosmetische schade, zoals krassen, sneden en deuken; (ii) verbruiksgoederen, zoals batterijen, tenzij productschade het gevolg is van defect materiaal of ondeugdelijk vakmanschap; (iii) schade als gevolg van ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik, water, overstroming, brand of andere natuurrampen of externe oorzaken; (iv) schade als gevolg van onderhoud uitgevoerd door personen die niet door Garmin bevoegd zijn verklaard tot het uitvoeren van onderhoud; of (v) schade aan een product dat is veranderd zonder de schriftelijke toestemming van Garmin. Bovendien behoudt Garmin zich het recht voor garantieclaims af te wijzen voor producten of diensten die zijn verkregen en/of gebruikt in strijd met de wetten van een land. Dit product is uitsluitend bestemd voor gebruik als hulp bij het reizen en mag niet worden gebruikt voor doeleinden waarbij precieze metingen van richting, afstand, locatie of topografie vereist zijn. Garmin behoudt het exclusieve recht om naar eigen keuze het toestel of de software te repareren, of vervangen (door een nieuw of gereviseerd vervangend product) of een volledige teruggave van de aankoopprijs te bieden. eEN DERGELIJKE HERSTELMOGELIJKHEID ZAL UW ENIGE EN EXCLUSIEVE HERSTELMOGELIJKHEID ZIJN INDIEN DE GARANTIE NIET WORDT GERESPECTEERD. Neem contact op met een gecertificeerde Garmin-dealer voor garantieservices, of neem telefonisch contact op met Garmin Productondersteuning voor verzendinstructies en een RMA-trackingnummer. Verpak het toestel deugdelijk en voeg een kopie van de oorspronkelijke verkoopnota bij als aankoopbewijs voor reparaties die onder de garantie vallen. [. . . ] Toestellen die zijn gekocht in de Verenigde Staten of Canada moeten voor service worden geretourneerd naar het servicekantoor van Garmin in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Canada of Taiwan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN ECHO 550C

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN ECHO 550C zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag