Gebruiksaanwijzing GARMIN ECHO 301DV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN ECHO 301DV. Wij hopen dat dit GARMIN ECHO 301DV handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN ECHO 301DV te teleladen.


GARMIN ECHO 301DV : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4109 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN ECHO 301DV (3462 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN ECHO 301DV

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vaar altijd met lage snelheid als u ondiep water of obstakels onder water vermoedt. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot averij of persoonlijk letsel. [. . . ] Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan leiden tot averij of persoonlijk letsel. Uw toestel maakt mogelijk gebruik van een interne, niet door de gebruiker te vervangen batterij voor diverse doeleinden, zoals de real-time klok. Verwijder de niet door de gebruiker te vervangen batterij niet en probeer dit ook niet. Bij het afdanken van het toestel dient u dit naar een professionele afvalverwerker of een verzamelpunt voor elektronica-afval te brengen om daar de batterij te laten verwijderen voor hergebruik. Hierbij verklaart Garmin dat dit product voldoet aan de basiseisen en overige relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Dit Garmin-product wordt gegarandeerd vrij te zijn van defecten in materiaal en techniek gedurende één jaar na de aankoopdatum. Bevestigingen van onlineveilingen worden niet geaccepteerd als bewijs dat u recht hebt op garantie. Om gebruik te kunnen maken van de garantieservice, is de oorspronkelijke of een kopie van de aankoopnota vereist van de winkel waar u het systeem hebt gekocht. Garmin vervangt geen onderdelen van pakketten die zijn aangeschaft via een onlineveiling. Internationale aankopen: distributeurs buiten de Verenigde Staten verstrekken mogelijk een aparte garantie voor toestellen die buiten de Verenigde Staten zijn aangeschaft. Indien van toepassing wordt deze garantie verstrekt door de lokale binnenlandse distributeur die ook lokaal service voor het toestel verleent. Garanties door distributeurs zijn alleen geldig in het gebied waarvoor de distributie is bedoeld. [. . . ] Internationale aankopen: distributeurs buiten de Verenigde Staten verstrekken mogelijk een aparte garantie voor toestellen die buiten de Verenigde Staten zijn aangeschaft. Indien van toepassing wordt deze garantie verstrekt door de lokale binnenlandse distributeur die ook lokaal service voor het toestel verleent. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN ECHO 301DV

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN ECHO 301DV zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag