Gebruiksaanwijzing GARMIN DĒZL 760LMT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GARMIN DĒZL 760LMT. Wij hopen dat dit GARMIN DĒZL 760LMT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GARMIN DĒZL 760LMT te teleladen.


GARMIN DĒZL 760LMT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3446 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GARMIN DĒZL 760LMT (3407 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GARMIN DĒZL 760LMT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] d?zl 760 ? Gebruikershandleiding December 2012 190-01511-35_0A Gedrukt in Taiwan Alle rechten voorbehouden. Volgens copyrightwetgeving mag deze handleiding niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd zonder schriftelijke toestemming van Garmin. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van deze handleiding zonder de verplichting te dragen personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of verbeteringen te informeren. Ga naar www. garmin. com voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het gebruik van dit product. [. . . ] U kunt aangeven dat u wilt omrijden over de opgegeven afstand op de route of bij bepaalde wegen. ?Zo vermijdt u bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, afgesloten wegen of slechte wegen. ?3 Selecteer Volgende 0, 5 km op route, Volgende 2 km op route, Volgende 5 km op route of Omweg op weg(en) in route. ?. ?4 Selecteer zo nodig een weg waarvoor u een omweg zoekt. ? Punten vermijden op de route 1 Selecteer Instellingen > Navigatie > Te vermijden. ?2 Selecteer de wegonderdelen die u niet op uw routes wilt tegenkomen en selecteer Sla op. ? Offroad navigeren Als u niet de normale wegen wilt gebruiken, kunt u de Offroadmodus gebruiken. ?De volgende route wordt berekend als een rechte lijn naar de locatie. ? Aangepast vermijden Met Aangepast vermijden kunt u bepaalde gebieden en delen van een route vermijden. ?U kunt de functie Aangepast vermijden naar wens in- en uitschakelen. ? Een gebied vermijden 1 Selecteer Instellingen > Navigatie > Aangepast 2 3 4 5 Kaartpagina's De kaart aanpassen De kaartlagen aanpassen U kunt aanpassen welke informatie op de kaart wordt weergegeven, zoals pictogrammen voor nuttige punten en wegomstandigheden. ?3 Selecteer welke lagen u op de kaart wilt weergeven en selecteer Sla op. ? 6 vermijden. ?Selecteer de linkerbovenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer Volgende. ?Selecteer de rechterbenedenhoek van het gebied dat u wilt vermijden en selecteer Volgende. ?Selecteer OK. ? Kaartpagina's 7 Het reislog weergeven Uw toestel houdt een reislog bij; een overzicht van de door u afgelegde weg. ?2 Schakel het selectievakje Reislog in. ? De details van de afslag worden weergegeven. ?Als er een afbeelding van de afslag beschikbaar is, wordt deze weergegeven. ? 1 Selecteer tijdens het navigeren de navigatiebalk aan de bovenkant van de kaart. ?2 Selecteer > Kaart. ? De gehele route op de kaart weergeven Het kaartgegevensveld aanpassen 1 Selecteer op de kaart het gegevensveld in de linkerbenedenhoek. ? Volgende afslag weergeven Tijdens het navigeren van een route voor auto's wordt in de linkerbovenhoek van de kaart een schatting weergegeven van de afstand tot de volgende afslag, inclusief de voorsorteermogelijkheid en andere manoeuvre(s). ?De schatting bestaat uit de afstand tot de afslag of manoeuvre en, indien van toepassing, de rijbaan waarin u zich moet bevinden. ?Selecteer op de kaart om de volgende afslag op de kaart weer te geven. ?Geavanceerde rijbaanassistentie Wanneer u tijdens het navigeren een afslag nadert, wordt een gedetailleerde simulatie van de weg weergegeven naast de kaart. ?Er verschijnt een paarse lijn op de juiste rijbaan. ? 2 Selecteer een type gegevens dat u wilt weergeven. ?Kaartknoppen aanpassen Er kunnen maximaal twee pictogrammen rechts van de hoofdkaart worden weergegeven. ?Knoppen van de kaart verwijderen U kunt alle knoppen rechts van de kaart verwijderen. ?3 Selecteer Sla op. ? Knooppunten weergeven Tijdens het navigeren van een route kunt u knooppunten op snelwegen weergeven. ?Als u een knooppunt op een route nadert, wordt de afbeelding van het knooppunt kort weergegeven (indien beschikbaar). ? [. . . ] 3 Volg de instructies op het scherm. ? Flitspaalinformatie KENNISGEVING Garmin is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van of consequenties van het gebruik van een database met eigen nuttige punten of flitspaalinformatie. ?Controleer http:?/??/?my?. garmin?. com voor de beschikbaarheid van deze informatie. ?Het toestel waarschuwt u wanneer u een flitspaal nadert en kan u waarschuwen wanneer u te hard rijdt. ?De gegevens worden ten minste eenmaal per week bijgewerkt, dus u kunt uw toestel regelmatig bijwerken met de meest actuele gegevens. ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GARMIN DĒZL 760LMT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GARMIN DĒZL 760LMT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag