Gebruiksaanwijzing GAGGIA GRAN DELUXE R18245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGIA GRAN DELUXE R18245. Wij hopen dat dit GAGGIA GRAN DELUXE R18245 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGIA GRAN DELUXE R18245 te teleladen.


GAGGIA GRAN DELUXE R18245 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5600 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGIA GRAN DELUXE R18245

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7) - Die Taste für die Kaffeeausgabe (18) erneut drücken, um die Ausgabe zu beenden. 7) - Die Taste für die Kaffeeausgabe (18) erneut drücken, um die Ausgabe zu beenden. Dem erneut die Taste für die Kaffeeausgabe (18) gedrückt wird. 18) - Den Druckfilterhalter vorwärmen, indem die Taste für die Kaffeeausgabe (18) gedrückt wird. [. . . ] Wacht tot uit het stoompijpje (Pannarello) een gelijkmatige waterstraal stroomt. Het apparaat is nu gereed voor de afgifte van koffie en stoom; zie de desbetreffende hoofdstukken voor meer informatie over de werking. 6 Ingebruikname of gebruik na een periode van stilstand Deze eenvoudige handeling verzekert u van een optimale afgifte en dient uitgevoerd te worden: - bij de ingebruikname; - of wanneer de machine gedurende een lange tijd niet wordt gebruikt (voor meer dan 2 weken). Het water dat verstrekt wordt tijdens dit proces, dient geleegd te worden in de daarvoor bestemde afvoer en mag niet gebruikt worden voor consumptie. Indien het reservoir vol raakt tijdens de cyclus, dient de afgifte gestopt te worden en het reservoir geleegd alvorens de handeling te voltooien. 15-16) - Plaats de filterhouder van onderen in de centrale unit (8) en draai deze van links naar rechts totdat deze geblokkeerd is. Wanneer het water op is, stop de afgifte door opnieuw op de koffieschakelaar (18) te drukken. 20) - Verwijder de filterhouder uit de centrale unit door deze van rechts naar links te draaien en spoel het met vers drinkwater. Tijdens de koffieafgifte mag de onder druk staande filterhouder niet worden verwijderd door hem met de hand rechtsom te draaien. Tijdens de afgifte kan het controlelampje "klaar voor gebruik" (19) aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (3) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. 5) - Druk op de ON/OFF toets (16); het controlelampje (17) gaat aan om aan te geven dat de machine ingeschakeld is. Wacht totdat het controlelampje "klaar voor gebruik" (19) gaat branden. De accessoires voor de koffieafgifte zijn in een speciaal ontworpen ruimte opgeborgen om deze handelingen eenvoudig en snel te maken. Til de deksel (2) op voor de maatlepel voor gemalen koffie en/of de benodigde filters en neem het benodigde eruit (Afb. 12) - Plaats de houder voor koffiepads (14) in de onder druk staande filterhouder (11) met de bolle kant naar beneden. 13) - Plaats vervolgens het filter voor koffiepads (15) in de onder druk staande filterhouder (11). 16) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de onder druk staande filterhouder. 18) - Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door op de koffieschakelaar (18) te drukken; het water begint uit de onder druk staande filterhouder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). Laat 150cc water uit het apparaat stromen en druk opnieuw op de koffieschakelaar (18) om de afgifte van warm water te stoppen. 20) - Haal de onder druk staande filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. [. . . ] De machine moet om de 1-2 maanden ontkalkt worden en/of als er minder water uit de machine stroomt. In het geval er een verschil bestaat, heeft hetgeen aangegeven is in de handleiding voor gebruik en onderhoud prioriteit op de aanwijzingen die zijn vermeld op de accessoires en/of gebruiksmaterialen die apart zijn verkocht. Dit is speciaal ontwikkeld om de performance en de functionering van de machine het best te bewaren gedurende de gehele levensduur ervan, evenals voor het voorkomen, indien juist gebruikt, van iedere aantasting van het verstrekte product. De ontkalkingsoplossing moet afgedankt worden volgens de instructies van de constructeur en/of de geldende normen van het land waar het wordt gebruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGIA GRAN DELUXE R18245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGIA GRAN DELUXE R18245 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag