Gebruiksaanwijzing GAGGIA GRAN DELUXE R18245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGIA GRAN DELUXE R18245. Wij hopen dat dit GAGGIA GRAN DELUXE R18245 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGIA GRAN DELUXE R18245 te teleladen.


GAGGIA GRAN DELUXE R18245 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5600 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGIA GRAN DELUXE R18245

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7) - Die Taste für die Kaffeeausgabe (18) erneut drücken, um die Ausgabe zu beenden. 7) - Die Taste für die Kaffeeausgabe (18) erneut drücken, um die Ausgabe zu beenden. Dem erneut die Taste für die Kaffeeausgabe (18) gedrückt wird. Nun ist die Maschine für die Kaffeeausgabe bereit. [. . . ] F Plaats een passend kannetje onder de filterhouder. Wanneer het water op is, stop de afgifte door opnieuw op de koffieschakelaar (18) te drukken. 20) - Verwijder de filterhouder uit de centrale unit door deze van rechts naar links te draaien en spoel het met vers drinkwater. I Hierna is de machine gereed voor gebruik. Tijdens de koffieafgifte mag de onder druk staande filterhouder niet worden verwijderd door hem met de hand rechtsom te draaien. Tijdens de afgifte kan het controlelampje "klaar voor gebruik" (19) aan en uit gaan; dit is normaal en geen storing. Controleer voor gebruik of de heetwater-/stoomknop (3) dicht gedraaid is en of het waterreservoir van het apparaat voldoende water bevat. 5) - Druk op de ON/OFF toets (16); het controlelampje (17) gaat aan om aan te geven dat de machine ingeschakeld is. Wacht totdat het controlelampje "klaar voor gebruik" (19) gaat branden. Nu is de machine klaar voor de koffieafgifte. De accessoires voor de koffieafgifte zijn in een speciaal ontworpen ruimte opgeborgen om deze handelingen eenvoudig en snel te maken. Til de deksel (2) op voor de maatlepel voor gemalen koffie en/of de benodigde filters en neem het benodigde eruit (Afb. 12) - Plaats de houder voor koffiepads (14) in de onder druk staande filterhouder (11) met de bolle kant naar beneden. 13) - Plaats vervolgens het filter voor koffiepads (15) in de onder druk staande filterhouder (11). 16) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. Laat het handvat van de onder druk staande filterhouder los. Een automatisch systeem brengt het handvat nu iets naar links terug. Deze beweging garandeert een perfecte werking van de onder druk staande filterhouder. 18) - Verwarm de onder druk staande filterhouder voor door op de koffieschakelaar (18) te drukken; het water begint uit de onder druk staande filterhouder te stromen (deze handeling is alleen noodzakelijk voor het eerste kopje koffie). Laat 150cc water uit het apparaat stromen en druk opnieuw op de koffieschakelaar (18) om de afgifte van warm water te stoppen. 20) - Haal de onder druk staande filterhouder uit het apparaat door hem van rechts naar links te draaien en gooi het restwater weg. 16) - Draai de filterhouder van links naar rechts totdat hij is geblokkeerd. [. . . ] 6) - Plaats een kannetje onder het stoompijpje (Pannarello). Draai de knop van de kraan (3) langzaam linksom open. 17) - Plaats een passend kopje onder de filterhouder. Wanneer het water op is, stop de afgifte door opnieuw op de koffieschakelaar (18) te drukken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGIA GRAN DELUXE R18245

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGIA GRAN DELUXE R18245 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag