Gebruiksaanwijzing GAGGENAU VL430107

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VL430107. Wij hopen dat dit GAGGENAU VL430107 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VL430107 te teleladen.


GAGGENAU VL430107 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (267 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU VL430107 annexe 2 (267 ko)
   GAGGENAU VL430107 annexe 1 (314 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU VL430107

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe randafzuiging! VL 430 2 1. Belangrijk Veiligheidsvoorschriften Neem het apparaat niet in gebruik wanneer het beschadigd is. Gevaarlijke of explosieve stoffen en dampen mogen niet worden afgezogen!De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de goede staat van het apparaat. [. . . ] Het apparaat Het apparaat 1 2 3 4 5 Ventilatiekleppen Metalen vetfilter Folietoetsen (alleen bij VL 431) Spanschroef Pijpmond 1 2 3 4 5 Extra accessoires AL 400-000 Afsluitstrip RV 050-150 Speciaal buiselement (2x buisdoorsnede 125 mm op buisdoorsnede 150 mm) LS 330-000 Luchtgeleider 5 3. Als u bijvoorbeeld met behulp van de folietoetsen stand 1 kiest, zuigen beide randafzuigingen op deze stand af. Inschakelen Kies met behulp van de folietoetsen de gewenste afzuigstand. 1 = zwakke afzuiging, de kleppen gaan open 2 = sterke afzuiging = nazuigen gedurende ca. De randafzuiging wordt hierna automatisch uitgeschakeld en de kleppen gaan dicht. Ideaal om de keuken na het koken te ventileren. Uitschakelen Kies met behulp van de folietoetsen de stand 0. Reiniging en onderhoud Reinig het vetfilter regelmatig (uiterlijk na 30 uur gebruik). · Schuif de ventilatiekleppen naar voren en til deze aan de achterkant voorzichtig op. · Draai de beugels aan de zijkant van het vetfilter naar boven, druk de beugels licht in en verwijder het vetfilter uit het apparaat. U kunt het metalen vetfilter reinigen in een sopje van afwasmiddel of in de vaatwasser bij een temperatuur van maximaal 55 °C. Plaats het vetfilter met de opening naar onderen in de vaatwasser om te voorkomen dat er levensmiddelenresten op achterblijven. De ventilatiekleppen moeten aan de voorkant met de pennen in de opening worden geschoven en aan de achterkant in het hoekstuk worden gehangen. Reiniging van de ventilatiekleppen De ventilatiekleppen mogen niet in de vaatwasser worden gereinigd. Reiniging lijst, folietoetsen Gebruik een gewone glasreiniger en breng deze aan op een zachte, vochtige doek. Montagehandleiding Belangrijke aanwijzingen voor het inbouwen Het apparaat mag alleen door een erkend vakman worden aangesloten. De installateur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het apparaat op de plaats van opstelling. Hij moet de gebruiker tonen, hoe ­ in geval van nood ­ het apparaat spanningsvrij kan worden gemaakt. De afvoerlucht kan via een apart afvoerkanaal of door een buitenmuur rechtstreeks naar buiten worden afgevoerd. Het is niet toegestaan de afvoerlucht via een in gebruik zijnde schoorsteen of rookafvoer af te voeren dan wel via een afvoerkanaal dat in verbinding staat met de stookkelder. Wanneer u de afvoerlucht via een niet gebruikte schoorsteen wilt afvoeren, dient u dit eerst met een vakman te bespreken. Wordt in de ruimte waarin zich de randafzuiging bevindt een hout-, kolen-, gas- of oliekachel gebruikt, dan wel een open haard, dan moet voor voldoende luchttoevoer worden gezorgd. Bij de installatie van de randafzuiging dient aan alle geldende voorschriften te worden voldaan. Het apparaat kan zonder gevaar worden gebruikt, wanneer de onderdruk van 4 Pa (0, 04 mbar) in de stookruimte niet wordt overschreden. [. . . ] · Draai de klemmen onder het werkblad en draai ze vervolgens vast. Zorg ervoor dat de spleet tussen het apparaat en het werkblad rondom gelijkmatig is. · Sluit de randafzuiging door middel van een flexibele aluminiumbuis met een doorsnede van 125 mm aan op de ventilatormotor. · Sluit de randafzuiging met de 4-polige stekker op de ventilatormotor aan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU VL430107

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU VL430107 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag