Gebruiksaanwijzing GAGGENAU VL051107

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VL051107. Wij hopen dat dit GAGGENAU VL051107 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VL051107 te teleladen.


GAGGENAU VL051107 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (915 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU VL051107 (915 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU VL051107

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedienings- en montagehandleiding VL 051-107 Automatisch uitschuifbaar kookplaatventilatiesysteem 3 VL 051-107 Voorwoord 1. Belangrijk 1. 1 Veiligheidsvoorschriften 1. 2 Voor het eerste gebruik 1. 3 Aanwijzingen voor het gebruik 2. Apparaat en principe 2. 1 Het apparaat 2. 2 Bedieningspaneel 2. 3 Accessoires 3. Montagehandleiding 6. 1 Technische gegevens 6. 2 Belangrijk 6. 3 Elektrische aansluiting 6. 4 Inbouw naast een gaskookplaat 6. 5 Het inbouwen bladzijde 3-4 bladzijde 3 bladzijde 4 bladzijde 4 bladzijde 5 bladzijde 5 bladzijde 5 bladzijde 5 bladzijde 6 bladzijde 7-8 bladzijde 9 bladzijde 10-13 bladzijde 10 bladzijde 10 bladzijde 11 bladzijde 11 bladzijde 12-13 1 Voorwoord Met uw nieuwe kookplaatventilatiesysteem beleeft u voortaan nog meer plezier aan het koken. [. . . ] De arm is in de kookstand (hoogte 100-410 mm) handmatig te draaien. Hoe ver u de arm kunt bewegen, is afhankelijk van de gekozen hoogteinstelling. Wordt de arm uitgeschoven, zonder dat u een afzuigstand heeft ingesteld, dan werkt de aangesloten ventilatormotor vanaf de braadpositie automatisch op een basisstand. Uitschakelen ­ Draai de schakelknop , , afzuigstand" naar links op 0. ­ Draai de schakelknop , , hoogte-instelling" naar links om de arm weer in te trekken. De arm gaat daarbij automatisch weer in de uitgangspositie. 3 Afb. 5 Nazuigstand ­ Draai de schakelknop naar links op de stand (nazuigstand). Het ventilatiesysteem zuigt nu nog 10 minuten op afzuigstand 1 na. ­ Als u de nazuigtijd eerder wilt beëindigen, draait u de schakelknop op stand 0. Vakantiebeveiliging ­ Vier uur nadat het ventilatiesysteem voor het laatst is bediend, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Na een willekeurige bedieningshandeling kunt u het systeem weer in gebruik nemen. 6 4. Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, alsmede borstels en schuurpoeder. Reinig de roestvrijstalen kom met een mild sopje van afwasmiddel. Wrijf de metalen delen in met een speciaal verzorgend middel voor roestvrij staal. Reinig het bedieningspaneel alleen met een zachte doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen aangezien deze de opdruk kunnen aantasten. Het reinigen van het vetfilter Na een bedrijfsduur van ca. 30 uur licht op het bedieningspaneel het vetfiltersymbool op. Het symbool geeft aan, dat het vetfilter moet worden gereinigd. U kunt het metalen vetfilter in de vaatwasser reinigen op een temperatuur van maximaal 65 °C. Plaats het filter zo in de vaatwasser dat het water er goed bij kan. Reinig het filter minimaal eens per maand. [. . . ] De hoek tussen het snijvlak en het werkblad dient 90° te zijn. 8, 5 510 490 te Diepring itspa 170 205 710 u 460 250 Afb. 7 156sparing uit edte Bre ­ Markeer precies het midden van de uitsparing. Monteer de bevestigingsrail achter in de uitsparing met de bijgevoegde houtschroeven. Zorg ervoor dat de neusjes van de bevestigingsrail op het werkblad rusten en dat de middenmarkering van de bevestigingsrail exact aansluit op de middenmarkering van het werkblad (afbeelding 8). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU VL051107

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU VL051107 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag