Gebruiksaanwijzing GAGGENAU VI421110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VI421110. Wij hopen dat dit GAGGENAU VI421110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VI421110 te teleladen.


GAGGENAU VI421110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (522 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU VI421110 (402 ko)
   GAGGENAU VI421110 annexe 1 (402 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU VI421110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding VI 421 Inductiekookplaat VI 421 1. Belangrijk bladzijde 3-4 Veiligheidsvoorschriften bladzijde 3 Voor het eerste gebruik bladzijde 4 Gebruik bladzijde 4 Voordelen van het koken met inductie bladzijde 4 2. Apparaat bladzijde 5 Apparaat bladzijde 5 Extra accessoires bladzijde 5 3. Bediening bladzijde 6-8 In- en uitschakelen bladzijde 6 Controlelampje / panherkenning / restwarmte-indicator bladzijde 6 Booster-functie bladzijde 7 Weergavemogelijkheden bladzijde 8 Vakantiebeveiliging bladzijde 8 4. [. . . ] Afhankelijk van het materiaal van de pan, de hoeveelheid levensmiddelen in de pan en de ingestelde vermogensstand is het mogelijk dat het apparaat een geluid maakt. De ventilator van de krachtige inductiespoel kan tijdens het gebruik worden in- en uitgeschakeld. Uitschakelen Uitschakelen Draai de schakelknop op 0. Houd er rekening mee dat de inductiekookzone geen warmte meer afgeeft als deze is uitgeschakeld. Controlelampje Het controlelampje in de display brandt zolang de kookzone is ingeschakeld. Panherkenning Het controlelampje in de display knippert en de kookzone geeft geen warmte af als er een ongeschikte pan (te klein, niet magnetisch) of geen pan op de ingeschakelde kookzone wordt gezet. Restwarmte-indicator Een inductiekookzone wordt nooit zo heet als een traditionele kookzone. Toch kan deze na langer gebruik door het contact met de hete pannenbodem heet worden. Na het uitschakelen knippert het controlelampje in de display zolang de kookzone nog niet voldoende is afgekoeld om deze zonder gevaar te kunnen aanraken. 6 Controlelampje / panherkenning / restwarmte-indicator Booster-functie activeren Beide kookzones beschikken over een boosterfunctie die gedurende korte tijd het vermogen van de kookzone verhoogt. U kunt telkens slechts één kookzone met de boosterfunctie gebruiken. Als u een kookzone met boosterfunctie gebruikt en de andere kookzone inschakelt, dan wordt de booster-functie gedeactiveerd en wordt de eerste kookzone verder op stand 12 verwarmd. Booster-functie activeren Druk de schakelknop in en draai de schakelknop naar links op het symbool "booster" . Het controlelampje en het boosterlampje branden in de display zolang de booster-functie geactiveerd is. boosterlampje Booster-functie deactiveren Draai de schakelknop op de gewenste vermogensstand (1 -12). Onder bepaalde omstandigheden wordt de booster-functie automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat elektronische onderdelen binnenin de kookplaat worden beschadigd. 7 Weergavemogelijkheden Ringverlichting achter de schakelknop Lampje op de kookplaat Stand van het apparaat Apparaat UIT Apparaat AAN, herkenning pan, apparaat functioneert normaal Apparaat AAN, geen herkenning pan Apparaat UIT, restwarmte-indicator Temperatuurbegrenzer*, stroomstoring* Vakantiebeveiliging*, montagefout (verbindingskabel naar het schakelpaneel is niet vastgestoken) Verklaring van de symbolen: uit knippert brandt *Draai de schakelknop op 0 indien de ringverlichting achter de schakelknop knippert en het apparaat niet opwarmt. Laat het apparaat in geval van oververhitting afkoelen. Vakantiebeveiliging (automatische uitschakeling) Voor uw veiligheid wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld indien gedurende langere tijd geen bediening heeft plaatsgevonden. De uitschakeltijd is afhankelijk van de ingestelde vermogensstand (tussen 1 en 4 uur). Tabel voor het kiezen van de juiste stand Hoeveelheid Smelten Chocolade, couverture, boter, honing Gelatine Verwarmen Blikgroente Bouillon Gebonden soep Melk Verwarmen en warmhouden Eenpansgerecht (bijv. Normale, roestvrijstalen pannen zijn niet geschikt, evenmin als kookgerei van glas, keramiek, koper of aluminium. Indien er een pan van een ongeschikt materiaal of een te kleine pan op de ingeschakelde kookzone wordt geplaatst, dan geeft de kookzone geen warmte af en het controlelampje in de display knippert. Hierdoor kunnen zowel de bodem van de pan als ook het keramische oppervlak van de kookplaat beschadigd raken. Bij gebruik van speciaal kookgerei dienen de aanwijzingen van de fabrikant te worden opgevolgd. 10 6. Reinig het apparaat niet met een stoomreiniger of met waterdruk ­ er bestaat gevaar voor kortsluiting!Wacht met het reinigen totdat de kookplaat zodanig is afgekoeld dat deze nog slechts handwarm is. [. . . ] Bij schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie. Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk "Belangrijk" op pagina 3 en 4. Technische wijzigingen voorbehouden. 13 Voorbereiden van het inbouwmeubel 8 50 380 510 76 220 72 280 min. 3 5 · Maak een uitsparing voor een of meer Vario-apparaten in het werkblad volgens de aanwijzingen op de inbouwschets. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU VI421110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU VI421110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag