Gebruiksaanwijzing GAGGENAU VI421110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VI421110. Wij hopen dat dit GAGGENAU VI421110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VI421110 te teleladen.


GAGGENAU VI421110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (522 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU VI421110 (402 ko)
   GAGGENAU VI421110 annexe 1 (402 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU VI421110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding VI 421 Inductiekookplaat VI 421 1. Belangrijk bladzijde 3-4 Veiligheidsvoorschriften bladzijde 3 Voor het eerste gebruik bladzijde 4 Gebruik bladzijde 4 Voordelen van het koken met inductie bladzijde 4 2. Apparaat bladzijde 5 Apparaat bladzijde 5 Extra accessoires bladzijde 5 3. Bediening bladzijde 6-8 In- en uitschakelen bladzijde 6 Controlelampje / panherkenning / restwarmte-indicator bladzijde 6 Booster-functie bladzijde 7 Weergavemogelijkheden bladzijde 8 Vakantiebeveiliging bladzijde 8 4. [. . . ] · Overgelopen of gespatte levensmiddelen roken niet of branden niet aan omdat de kookzone nauwelijks warm wordt. Gebruik Het apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik en mag niet voor toepassingen worden gebruikt die niet in de gebruiksaanwijzing vermeld staan. 4 2. Apparaat Apparaat 1 Inductiekookzone Ø 15 cm (1200 W met booster 1800 W) , 1 2 Inductiekookzone Ø 21 cm (2200 W met booster 3300 W) , 3 Display 2 3 4 5 4 Schakelknop voorste kookzone 5 Schakelknop achterste kookzone Extra accessoires U kunt de volgende accessoires bestellen: VV 400-000 Verbindingsstrip VZ 400-000 Verbindingsstrip met timer VD 400-000 Afdekking 5 3. Bediening Inschakelen Inschakelen Druk de schakelknop in en draai deze naar rechts of links op de gewenste vermogensstand (1 - 12). De ringverlichting achter de schakelknop en het controlelampje in de display branden zolang de kookzone is ingeschakeld. Afhankelijk van het materiaal van de pan, de hoeveelheid levensmiddelen in de pan en de ingestelde vermogensstand is het mogelijk dat het apparaat een geluid maakt. De ventilator van de krachtige inductiespoel kan tijdens het gebruik worden in- en uitgeschakeld. Uitschakelen Uitschakelen Draai de schakelknop op 0. Houd er rekening mee dat de inductiekookzone geen warmte meer afgeeft als deze is uitgeschakeld. Controlelampje Het controlelampje in de display brandt zolang de kookzone is ingeschakeld. Panherkenning Het controlelampje in de display knippert en de kookzone geeft geen warmte af als er een ongeschikte pan (te klein, niet magnetisch) of geen pan op de ingeschakelde kookzone wordt gezet. Restwarmte-indicator Een inductiekookzone wordt nooit zo heet als een traditionele kookzone. Toch kan deze na langer gebruik door het contact met de hete pannenbodem heet worden. Daarom is de kookplaat voorzien van een restwarmte-indicator. Na het uitschakelen knippert het controlelampje in de display zolang de kookzone nog niet voldoende is afgekoeld om deze zonder gevaar te kunnen aanraken. 6 Controlelampje / panherkenning / restwarmte-indicator Booster-functie activeren Beide kookzones beschikken over een boosterfunctie die gedurende korte tijd het vermogen van de kookzone verhoogt. Op die manier kunt u levensmiddelen nog sneller verwarmen. U kunt telkens slechts één kookzone met de boosterfunctie gebruiken. Als u een kookzone met boosterfunctie gebruikt en de andere kookzone inschakelt, dan wordt de booster-functie gedeactiveerd en wordt de eerste kookzone verder op stand 12 verwarmd. Booster-functie activeren Druk de schakelknop in en draai de schakelknop naar links op het symbool "booster" . Het controlelampje en het boosterlampje branden in de display zolang de booster-functie geactiveerd is. boosterlampje Booster-functie deactiveren Draai de schakelknop op de gewenste vermogensstand (1 -12). Onder bepaalde omstandigheden wordt de booster-functie automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat elektronische onderdelen binnenin de kookplaat worden beschadigd. 7 Weergavemogelijkheden Ringverlichting achter de schakelknop Lampje op de kookplaat Stand van het apparaat Apparaat UIT Apparaat AAN, herkenning pan, apparaat functioneert normaal Apparaat AAN, geen herkenning pan Apparaat UIT, restwarmte-indicator Temperatuurbegrenzer*, stroomstoring* Vakantiebeveiliging*, montagefout (verbindingskabel naar het schakelpaneel is niet vastgestoken) Verklaring van de symbolen: uit knippert brandt *Draai de schakelknop op 0 indien de ringverlichting achter de schakelknop knippert en het apparaat niet opwarmt. Laat het apparaat in geval van oververhitting afkoelen. Vakantiebeveiliging (automatische uitschakeling) Voor uw veiligheid wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld indien gedurende langere tijd geen bediening heeft plaatsgevonden. De uitschakeltijd is afhankelijk van de ingestelde vermogensstand (tussen 1 en 4 uur). De ringverlichting achter de schakelknop knippert. [. . . ] Op de inbouwschets is rekening gehouden met de ruimte voor een verbindingsstrip tussen de apparaten. De apparaten kunnen ook in aparte uitsparingen worden ingebouwd. Hierbij moet aan de zijkanten een minimale afstand van 50 mm tussen de apparaten worden aangehouden. · Maak volgens de inbouwschets boorgaten Ø 35 mm voor bevestiging van de schakelknoppen in het front van de onderkast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU VI421110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU VI421110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag