Gebruiksaanwijzing GAGGENAU VI411111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VI411111. Wij hopen dat dit GAGGENAU VI411111 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VI411111 te teleladen.


GAGGENAU VI411111 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (425 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU VI411111 (403 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU VI411111

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding VI 411 Inductiewok VI 411 1. Belangrijk bladzijde 3-4 Veiligheidsvoorschriften bladzijde 3 Voor het eerste gebruik bladzijde 4 Gebruik bladzijde 4 Voordelen van het koken met inductie bladzijde 4 2. Apparaat bladzijde 5 Apparaat bladzijde 5 Extra accessoires bladzijde 5 3. Bediening bladzijde 6-8 In- en uitschakelen bladzijde 6 Controlelampje / panherkenning / restwarmte-indicator bladzijde 6 Booster-functie bladzijde 7 Weergavemogelijkheden bladzijde 8 Vakantiebeveiliging bladzijde 8 4. [. . . ] Op die manier kunt u levensmiddelen nog sneller verwarmen. Bij gebruik van de kookzonevergroting kan de booster-functie niet worden geactiveerd. Booster-functie activeren Druk de schakelknop in en draai de schakelknop naar links op het symbool "booster" . Het controlelampje en het boosterlampje branden in de display zolang de booster-functie geactiveerd is. Booster-functie deactiveren Draai de schakelknop op de gewenste vermogensstand (1 -12). Het boosterlampje gaat uit. boosterlampje Let op!Onder bepaalde omstandigheden wordt de booster-functie automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat elektronische onderdelen binnenin de kookplaat worden beschadigd. 7 Weergavemogelijkheden Ringverlichting achter de schakelknop Lampje op de kookplaat Stand van het apparaat Apparaat UIT Apparaat AAN, herkenning pan, apparaat functioneert normaal Apparaat AAN, geen herkenning pan Apparaat UIT, restwarmte-indicator Temperatuurbegrenzer*, stroomstoring* Vakantiebeveiliging*, montagefout (verbindingskabel naar het schakelpaneel is niet vastgestoken) Verklaring van de symbolen: uit knippert brandt *Draai de schakelknop op 0 indien de ringverlichting achter de schakelknop knippert en het apparaat niet opwarmt. Laat het apparaat in geval van oververhitting afkoelen. Vakantiebeveiliging (automatische uitschakeling) Voor uw veiligheid wordt de kookplaat automatisch uitgeschakeld indien gedurende langere tijd geen bediening heeft plaatsgevonden. De uitschakeltijd is afhankelijk van de ingestelde vermogensstand (tussen 1 en 4 uur). De ringverlichting achter de schakelknop knippert. U kunt de kookplaat nu weer gewoon inschakelen. 8 4. Tabel voor het kiezen van de juiste stand Hoeveelheid Smelten Chocolade, couverture, boter, honing Gelatine Verwarmen Blikgroente Bouillon Gebonden soep Melk Verwarmen en warmhouden Eenpansgerecht (bijv. Indien er een pan van een ongeschikt materiaal of een te kleine pan op de ingeschakelde kookzone wordt geplaatst, dan geeft de kookzone geen warmte af en het controlelampje in de display knippert. Hierdoor kunnen zowel de bodem van de pan als ook het keramische oppervlak van de kookplaat beschadigd raken. Bij gebruik van speciaal kookgerei dienen de aanwijzingen van de fabrikant te worden opgevolgd. 10 6. Tips voor het gebruik van de wok De wok en de accessoires (niet bij de levering inbegrepen) De wokpan en de bijbehorende wokhouder zijn verkrijgbaar bij uw Gaggenau-vakhandelaar. De wokpan heeft een ronde bodem en kan alleen in combinatie met de wokhouder worden gebruikt. Let erop dat de wok met de ronde bodem tijdens het koken stevig op de wokhouder staat. Plaats de wokhouder altijd midden op de kookzone. Gebruik de wokhouder uitsluitend op de inductiewok VI 411. De wokhouder mag niet op een normale keramische kookplaat worden gebruikt. Gebruik een "chan" (afgeronde spatel) of een houten bakspatel met een lange steel. [. . . ] Op de inbouwschets is rekening gehouden met de ruimte voor een verbindingsstrip tussen de apparaten. De apparaten kunnen ook in aparte uitsparingen worden ingebouwd. Hierbij moet aan de zijkanten een minimale afstand van 50 mm tussen de apparaten worden aangehouden. · Maak volgens de inbouwschets een boorgat Ø 35 mm voor bevestiging van de schakelknop in het front van de onderkast. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU VI411111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU VI411111 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag