Gebruiksaanwijzing GAGGENAU VF230111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VF230111. Wij hopen dat dit GAGGENAU VF230111 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VF230111 te teleladen.


GAGGENAU VF230111 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2716 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU VF230111 (2714 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU VF230111

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedienings- en montagehandleiding VF 230 Elektrische friteuse VF 230 Voorwoord 1. Belangrijk 1. 1 Veiligheidsvoorschriften 1. 2 Voor het eerste gebruik 1. 3 Gebruik 2. Apparaat en principe 2. 1 Het apparaat 2. 2 Accessoires 2. 3 Het principe 3. Bediening 3. 1 In- en uitschakelen 3. 2 Als u frituurvet gebruikt 3. 3 En zo frituurt u 3. 4 Bediening van de kinderbeveiliging 3. 5 Veiligheidsuitschakeling 4. [. . . ] 6 1 Mocht het symbool (begrenzer) ook nog na het inschakelen branden, hoewel het apparaat volledig is afgekoeld, neem dan contact op met de Gaggenau klantenservice. 7 3. Bediening 3. 1 In- en uitschakelen , , Temperatuurschakelaar" U kunt een temperatuur instellen tussen 135-190 °C. Schakelknop , , kookwekker" U kunt de kookwekker instellen op een waarde tussen 1 en 90 minuten (afbeelding 7). 7 Inschakelen: Zet de temperatuurschakelaar op de door u gewenste temperatuur. Gedurende de opwarmfase is in de display het symbool (opwarmen) te zien (afbeelding 8). Afb. 9 Draai de schakelknop , , kookwekker" naar links of rechts om de door u gewenste kookwekkertijd in te stellen (afbeelding 9). Maak vochtige producten, zoals vis, schaaldieren, vlees, groente en fruit, eerst goed droog. ­ Doe nu het product dat u wilt frituren in de mand en zet deze in de friteuse. ­ Als het frituurgerecht klaar is (zie tabel 7. 1), haalt u de frituurmand uit het apparaat. Afhankelijk van de hoedanigheid van het product en de persoonlijke voorkeur kunnen de tijden variëren. De olie of het vet neemt anders de smaak over, waardoor ook bij volgende gerechten smaakbeïnvloeding optreedt. Afb. 10 3. 4 Bediening van de kinderbeveiliging Kinderbeveiliging activeren ­ Draai de schakelknop , , kookwekker" naar links op de stand ­ en houd de knop in die stand. ­ Draai de schakelknop , , temperatuur" naar rechts op een willekeurige temperatuur. ­ Zet de schakelknop , , temperatuur" weer terug op , , 0". Afb. 14 ­ Draai de schakelknop , , kookwekker" weer op de positie 0. U kunt nu de schakelknop , , temperatuur" op een willekeurige positie draaien, zonder dat het apparaat wordt verwarmd. Kinderbeveiliging uitzetten ­ Draai de schakelknop , , kookwekker" naar links op de stand ­ en houd de knop in die stand. ­ Draai de schakelknop , , temperatuur" naar rechts op een willekeurige temperatuur. 15 3. 5 Veiligheidsuitschakeling Voor uw veiligheid is het apparaat voorzien van een veiligheidsuitschakeling. Het verwarmingsproces wordt na 4 uur stopgezet, als in die tijd het apparaat niet wordt bediend. In de display verschijnen knipperende verbindingsstreepjes (afbeelding 16). Draai de schakelknop , , temperatuur" op 0, dan kunt u het apparaat weer gewoon in gebruik nemen. Afb. [. . . ] Hij dient de gebruiker (aan de hand van de gebruiksaanwijzing) de werkwijze van het apparaat te verklaren. Voorts dient hij de gebruiker te tonen, hoe - in geval van nood - het apparaat spanningsvrij kan worden gemaakt. Bij schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze montagehandleiding kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie. Kan het apparaat niet via de stekker (van een vaste aansluitleiding) spanningsvrij worden gemaakt, dan moet een scheidingsinrichting met minimaal 3 mm contactafstand worden aangebracht (bijvoorbeeld een smeltveiligheid). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU VF230111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU VF230111 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag