Gebruiksaanwijzing GAGGENAU VC422210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VC422210. Wij hopen dat dit GAGGENAU VC422210 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VC422210 te teleladen.


GAGGENAU VC422210 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (861 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU VC422210 (860 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU VC422210

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding VC 421 VC 422 Keramische kookplaat VC 421 VC 422 1. Belangrijk bladzijde 3-4 Veiligheidsvoorschriften bladzijde 3 Voor het eerste gebruik bladzijde 4 Gebruik bladzijde 4 2. Apparaat bladzijde 5-6 Apparaat VC 421 bladzijde 5 Apparaat VC 422 bladzijde 5 Extra accessoires bladzijde 5 Weergavemogelijkheden bladzijde 6 3. Bediening VC 421 bladzijde 7-8 In- en uitschakelen bladzijde 7 Controlelampje / restwarmte-indicator bladzijde 7 Kookzonevergroting bladzijde 8 Vakantiebeveiliging bladzijde 8 4. [. . . ] De ringverlichting gaat uit. Controlelampje / restwarmte-indicator Controlelampje / restwarmte-indicator Het controlelampje brandt in de display van de desbetreffende kookzone zolang deze kookzone is ingeschakeld. Nadat de kookzone is uitgeschakeld, knippert het controlelampje zolang deze kookzone nog niet voldoende is afgekoeld om deze zonder gevaar te kunnen aanraken. 7 Kookzonevergroting inschakelen Kookzonevergroting tot braadzone Door middel van de kookzonevergroting kunt u van de beide ronde kookzones en een tussenzone een ovale kookzone maken, die geschikt is voor ovale braadpannen. Met de kookzonevergroting worden de beide achterste kookzones en de tussenzone als één kookzone beschouwd. Kookzonevergroting inschakelen Draai een van de beide schakelknoppen naar rechts op het symbool voor de kookzonevergroting. Draai vervolgens de andere schakelknop op de gewenste vermogensstand (1 - 12). De ingestelde vermogensstand geldt voor beide kookzones en de tussenzone. In de display van de kookzones branden 3 punten zolang de braadzone is ingeschakeld. Let op!Schakel de braadzone niet in als u slechts een ronde pan verwarmt. Kookzonevergroting uitschakelen Draai beide schakelknoppen op 0. Na het uitschakelen knipperen de restwarmte-indicatoren van de desbetreffende kookzones zolang de kookzones nog niet voldoende zijn afgekoeld om deze zonder gevaar te kunnen aanraken. Wanneer u een van de kookzones opnieuw inschakelt, is de kookzonevergroting niet geactiveerd. Vakantiebeveiliging (automatische uitschakeling) Voor uw veiligheid wordt elke kookzone automatisch uitgeschakeld als er gedurende 4 uur geen bediening heeft plaatsgevonden. De ringverlichting achter de schakelknop van de desbetreffende kookzone knippert. Bediening VC 422 Inschakelen Inschakelen Druk de schakelknop voor de desbetreffende kookzone in en draai deze naar links of rechts op de gewenste vermogensstand (1 - 12). De ringverlichting achter de schakelknop en het desbetreffende controlelampje in de display branden zolang de kookzone is ingeschakeld. De kookzones worden elektronisch gestuurd en tijdens het gebruik in- en uitgeschakeld om te zorgen voor een gelijkmatige warmteoverdracht van de kookplaat naar de pan. Uitschakelen Uitschakelen Draai de schakelknop op 0. De ringverlichting gaat uit. Controlelampje / restwarmte-indicator Controlelampje / restwarmte-indicator Het controlelampje brandt in de display van de desbetreffende kookzone zolang deze kookzone is ingeschakeld. Nadat de kookzone is uitgeschakeld, knippert het controlelampje zolang deze kookzone nog niet voldoende is afgekoeld om deze zonder gevaar te kunnen aanraken. 9 Kookzonevergroting inschakelen Kookzonevergroting Door middel van de kookzonevergroting is het mogelijk om de voorste kleine, ronde kookzone uit te breiden tot een grote ronde kookzone. Van de achterste, ronde kookzone kunt u door middel van de kookzonevergroting een ovale kookzone maken, die geschikt is voor rechthoekige braadpannen. Kookzonevergroting inschakelen Draai de schakelknop van de desbetreffende kookzone naar rechts op het symbool voor de kookzonevergroting. De benodigde hoeveelheid warmte hangt af van de aard en hoedanigheid van de gerechten, van de hoeveelheid en van de grootte van de pan. Dit apparaat mag niet met een stoomreiniger of met waterdruk worden gereinigd, er bestaat dan gevaar van kortsluiting!Wacht met het reinigen totdat de kookplaat zodanig is afgekoeld dat deze nog slechts handwarm is. Reinig het apparaat grondig vóór de eerste ingebruikneming en na ieder volgend gebruik. Verwijder voedselresten en ingebrand voedsel bij voorkeur onmiddellijk met de schraper. Wanneer u de kookplaat met de schraper schoon maakt, gebruik dan alleen het mesje, de houder van de schraper kan de kookplaat beschadigen. Gebruik voor het schoonmaken een zachte, vochtige doek of keukenpapier en het Gaggenaureinigingsmiddel voor kookplaten of een ander reinigingsmiddel dat geschikt is voor keramische kookplaten. [. . . ] De zijdelingse afstand tussen de rand van het apparaat en de muur of meubeldelen dient tenminste 40 mm te bedragen. Indien het apparaat, niet via een makkelijk te bereiken stekker spanningsvrij kan worden gemaakt, dan moet er een scheidingsinrichting met minimaal 3 mm contactafstand tijdens de installatie worden aangebracht (bijvoorbeeld een zekering). Bij schade als gevolg van het niet in acht nemen van deze gebruiksaanwijzing kan er geen aanspraak worden gemaakt op garantie. Volg de aanwijzingen in het hoofdstuk "Belangrijk" op pagina 3 en 4 op. Technische wijzigingen voorbehouden. 15 Voorbereiding van het inbouwmeubel VC 421 8 35 10 380 510 76 220 140 280 · Maak een uitsparing voor een of meer Vario-apparaten in het werkblad volgens de aanwijzingen op de inbouwschets. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU VC422210

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU VC422210 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag