Gebruiksaanwijzing GAGGENAU VC421110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VC421110. Wij hopen dat dit GAGGENAU VC421110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU VC421110 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU VC421110
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU VC421110 (860 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU VC421110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding VC 421 VC 422 Keramische kookplaat VC 421 VC 422 1. Belangrijk bladzijde 3-4 Veiligheidsvoorschriften bladzijde 3 Voor het eerste gebruik bladzijde 4 Gebruik bladzijde 4 2. Apparaat bladzijde 5-6 Apparaat VC 421 bladzijde 5 Apparaat VC 422 bladzijde 5 Extra accessoires bladzijde 5 Weergavemogelijkheden bladzijde 6 3. Bediening VC 421 bladzijde 7-8 In- en uitschakelen bladzijde 7 Controlelampje / restwarmte-indicator bladzijde 7 Kookzonevergroting bladzijde 8 Vakantiebeveiliging bladzijde 8 4. [. . . ] Controleer of de verbindingskabel op de juist wijze is aangebracht. vakantiebeveiliging beide schakelknoppen knipperen snel stroomstoring beide schakelknoppen knipperen snel en afwisselend montagefout 6 3. Bediening VC 421 Inschakelen Inschakelen Druk de schakelknop voor de desbetreffende kookzone in en draai deze naar links of rechts op de gewenste vermogensstand (1 - 12). De ringverlichting achter de schakelknop en het desbetreffende controlelampje in de display branden zolang de kookzone is ingeschakeld. De kookzones worden elektronisch gestuurd en tijdens het gebruik in- en uitgeschakeld om te zorgen voor een gelijkmatige warmteoverdracht van de kookplaat naar de pan. Uitschakelen Uitschakelen Draai de schakelknop op 0. De ringverlichting gaat uit. Controlelampje / restwarmte-indicator Controlelampje / restwarmte-indicator Het controlelampje brandt in de display van de desbetreffende kookzone zolang deze kookzone is ingeschakeld. Nadat de kookzone is uitgeschakeld, knippert het controlelampje zolang deze kookzone nog niet voldoende is afgekoeld om deze zonder gevaar te kunnen aanraken. 7 Kookzonevergroting inschakelen Kookzonevergroting tot braadzone Door middel van de kookzonevergroting kunt u van de beide ronde kookzones en een tussenzone een ovale kookzone maken, die geschikt is voor ovale braadpannen. Met de kookzonevergroting worden de beide achterste kookzones en de tussenzone als één kookzone beschouwd. Kookzonevergroting inschakelen Draai een van de beide schakelknoppen naar rechts op het symbool voor de kookzonevergroting. Draai vervolgens de andere schakelknop op de gewenste vermogensstand (1 - 12). De ingestelde vermogensstand geldt voor beide kookzones en de tussenzone. In de display van de kookzones branden 3 punten zolang de braadzone is ingeschakeld. Let op!Schakel de braadzone niet in als u slechts een ronde pan verwarmt. Kookzonevergroting uitschakelen Draai beide schakelknoppen op 0. Na het uitschakelen knipperen de restwarmte-indicatoren van de desbetreffende kookzones zolang de kookzones nog niet voldoende zijn afgekoeld om deze zonder gevaar te kunnen aanraken. Wanneer u een van de kookzones opnieuw inschakelt, is de kookzonevergroting niet geactiveerd. Vakantiebeveiliging (automatische uitschakeling) Voor uw veiligheid wordt elke kookzone automatisch uitgeschakeld als er gedurende 4 uur geen bediening heeft plaatsgevonden. De ringverlichting achter de schakelknop van de desbetreffende kookzone knippert. U kunt nu de kookzone weer normaal inschakelen. 8 4. Bediening VC 422 Inschakelen Inschakelen Druk de schakelknop voor de desbetreffende kookzone in en draai deze naar links of rechts op de gewenste vermogensstand (1 - 12). De ringverlichting achter de schakelknop en het desbetreffende controlelampje in de display branden zolang de kookzone is ingeschakeld. De kookzones worden elektronisch gestuurd en tijdens het gebruik in- en uitgeschakeld om te zorgen voor een gelijkmatige warmteoverdracht van de kookplaat naar de pan. Uitschakelen Uitschakelen Draai de schakelknop op 0. De ringverlichting gaat uit. Controlelampje / restwarmte-indicator Controlelampje / restwarmte-indicator Het controlelampje brandt in de display van de desbetreffende kookzone zolang deze kookzone is ingeschakeld. Nadat de kookzone is uitgeschakeld, knippert het controlelampje zolang deze kookzone nog niet voldoende is afgekoeld om deze zonder gevaar te kunnen aanraken. 9 Kookzonevergroting inschakelen Kookzonevergroting Door middel van de kookzonevergroting is het mogelijk om de voorste kleine, ronde kookzone uit te breiden tot een grote ronde kookzone. Van de achterste, ronde kookzone kunt u door middel van de kookzonevergroting een ovale kookzone maken, die geschikt is voor rechthoekige braadpannen. Kookzonevergroting inschakelen Draai de schakelknop van de desbetreffende kookzone naar rechts op het symbool voor de kookzonevergroting. Schakel vervolgens altijd terug naar de gewenste vermogensstand. Alle kookzones beschikken over dezelfde vermogensstanden. [. . . ] Hierbij moet aan de zijkanten een minimale afstand van 50 mm tussen de apparaten worden aangehouden. · Maak volgens de inbouwschets boorgaten Ø 35 mm voor bevestiging van de schakelknoppen in het front van de onderkast. · Indien het frontpaneel dikker is dan 26 mm, dan moet dit van achteren in de afmetingen van 80 x 310 mm zover worden uitgefreesd dat het frontpaneel op deze plaats niet dikker is dan 26 mm. min. 5 0 05 min. 1 , 5 62 max. 1 35 60 90 360 765 1170 1575 VC 422 8 35 10 380 510 76 220 140 80 x 310 D = 26 D > 26 280 16 ­ 26 5 min. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU VC421110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU VC421110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag