Gebruiksaanwijzing GAGGENAU SP483110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU SP483110. Wij hopen dat dit GAGGENAU SP483110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU SP483110 te teleladen.


GAGGENAU SP483110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (934 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU SP483110 (934 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU SP483110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing en montagehandleiding CK 483 / SP 483 Elektronische keramische kookplaat met schakelpaneel CK 483 / SP 483 1. Belangrijk bladzijde 3-4 Veiligheidsvoorschriften bladzijde 3 Voor het eerste gebruik bladzijde 4 Gebruik bladzijde 4 2. Apparaat bladzijde 5 Het apparaat bladzijde 5 Indeling van de schakelknoppen bladzijde 5 Extra accessoires bladzijde 5 3. Bediening bladzijde 6-8 In- en uitschakelen bladzijde 6 Controlelampje / restwarmte-indicator bladzijde 6 Kookzonevergroting inschakelen bladzijde 7-8 Vakantiebeveiliging bladzijde 8 4. [. . . ] Kookzonevergroting voor middelgrote kookzone (210 mm) inschakelen Draai de desbetreffende schakelknop naar rechts op het symbool voor de kookzonevergroting. Er klinkt een akoestisch signaal en de middelgrote kookzonevergroting wordt ingeschakeld. Draai vervolgens de schakelknop naar links of rechts op de gewenste vermogensstand (1 - 12). In de display van de kookzone branden 2 punten zolang de kookzone is ingeschakeld. Kookzonevergroting voor de grote kookzone (280 mm) inschakelen Draai de desbetreffende schakelknop naar rechts op het symbool voor de kookzonevergroting. Laat de schakelknop op het symbool voor de kookzonevergroting staan, er klinkt opnieuw een akoestisch signaal en de grote kookzonevergroting is nu ingeschakeld. Draai vervolgens de schakelknop naar links of rechts op de gewenste vermogensstand (1 - 12). In de display van de kookzone branden 3 punten zolang de kookzone is ingeschakeld. Kookzonevergroting uitschakelen Draai de schakelknop op 0. Na het uitschakelen knippert de restwarmteindicator van de desbetreffende kookzone zolang de kookzone nog niet voldoende is afgekoeld om deze zonder gevaar te kunnen aanraken. Wanneer u de kookzone opnieuw inschakelt, is de kookzonevergroting niet geactiveerd. 7 Kookzonevergroting inschakelen Kookzonevergroting achterste kookzones tot braadzone Door middel van de kookzonevergroting kunt u van de beide achterste ronde kookzones en een tussenzone een ovale kookzone maken, die geschikt is voor rechthoekige braadpannen. Met de kookzonevergroting worden de beide achterste kookzones en de tussenzone als één kookzone beschouwd. Kookzonevergroting inschakelen Draai een van de beide schakelknoppen naar rechts op het symbool voor de kookzonevergroting. Draai vervolgens de andere schakelknop op de gewenste vermogensstand (1 - 12). De ingestelde vermogensstand geldt voor beide kookzones en de tussenzone. In de display van de kookzones branden 3 punten zolang de braadzone is ingeschakeld. Let op!Schakel de braadzone niet in als u slechts een ronde pan verwarmt. Kookzonevergroting uitschakelen Draai beide schakelknoppen op 0. Na het uitschakelen knipperen de restwarmte-indicatoren van de desbetreffende kookzones zolang de kookzones nog niet voldoende zijn afgekoeld om deze zonder gevaar te kunnen aanraken. Wanneer u een van de kookzones opnieuw inschakelt, is de kookzonevergroting niet geactiveerd. Vakantiebeveiliging (automatische uitschakeling) Voor uw veiligheid wordt elke kookzone automatisch uitgeschakeld als er gedurende 4 uur geen bediening heeft plaatsgevonden. De ringverlichting achter de schakelknop van de desbetreffende kookzone knippert. Op die manier heeft u lang plezier van uw kookplaat en het schoonmaken wordt gemakkelijker. Gebruik het reinigingsmiddel niet wanneer de kookplaat heet is, dit kan vlekken veroorzaken. Gebruik voor het schoonmaken nooit schurende of chemisch agressieve middelen (bijvoorbeeld ovensprays) en ook geen polijstmiddelen!Sterk suikerhoudende voedselresten (bijvoorbeeld overgekookte melk, jam) kunnen het oppervlak van de kookplaat beschadigen. Pannenbodems kunnen lichte parelmoerkleurige vlekken op uw kookplaat veroorzaken. [. . . ] De installateur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het apparaat op de plaats van opstelling. Hij moet de gebruiker tonen, hoe ­ in geval van nood ­ het apparaat spanningsvrij kan worden gemaakt. Wordt de kookplaat niet boven een inbouwfornuis geplaatst, dan moet na de montage voor een aanraakbeveiliging aan de onderzijde worden gezorgd, bijvoorbeeld in de vorm van een tussenbodem die alleen met behulp van gereedschap kan worden uitgenomen. De afstand tussen de tussenbodem en de bovenkant van het werkblad waarin de kookplaat wordt ingebouwd, dient ten minste 145 mm te bedragen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU SP483110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU SP483110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag