Gebruiksaanwijzing GAGGENAU RB282-204

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU RB282-204. Wij hopen dat dit GAGGENAU RB282-204 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU RB282-204 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU RB282-204
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU RB282-204

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Anzeige zeigt kurz die wärmste Temperatur an, die im Gefrierfach geherrscht hat. Die Temperatur im Gefrierfach war zu warm. 98 nl nl nl Gebruiksaanwijzing Inhoud Veiligheidsvoorschriften Over deze gebruiksaanwijzing Kans op explosie Gevaar voor een elektrische schok Verbrandingsgevaar door kou Risico op letsel Gevaren door of van het koelmiddel Vermijden van risico's voor kinderen en kwetsbare personen Materiële schade Gewicht ( 8 100 100 100 100 100 100 100 101 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102 102 102 103 104 104 105 105 106 106 108 108 109 109 109 109 110 110 110 110 Home Connect Home Connect instellen Update van de Home Connect software installeren Aanwijzing over gegevensbescherming Verklaring van overeenstemming o 111 111 113 113 113 114 114 114 115 115 115 116 116 116 116 116 117 117 117 118 118 119 120 120 120 120 120 121 122 122 122 122 Koelvak In acht nemen bij het bewaren Let op de koudezones in het koelvak Groentelade met vochtigheidsregelaar U Correct gebruik van het apparaat Milieubescherming Verpakking Oude apparaten 7 Installeren en aansluiten Inhoud van de verpakking Technische gegevens Apparaat installeren Nisdiepte Side-by-side- opstelling Energie besparen Voor het eerste gebruik Elektrische aansluiting 5 Vriesvak Kleinere hoeveelheden levensmiddelen invriezen Maximaal invriesvermogen Vriesvermogen volledig benutten Inkopen van diepvriesproducten Attentie bij het inruimen Verse levensmiddelen invriezen Ontdooien van diepvrieswaren W Ontdooien Koelvak Vriesvak = Het apparaat leren kennen Apparaat Bedieningselementen Uitrusting * Schoonmaken Schoonmaken van het interieur D l L uchtjes Verlichting 9 Apparaat bedienen Apparaat inschakelen Apparaat uitschakelen en buiten werking stellen Temperatuur instellen Snelkoelen Snel invriezen Vakantiemodus 1 Geluiden Normale geluiden Voorkomen van geluiden > 3 Storingen, wat te doen?Alarm Deuralarm Temperatuuralarm M Servicedienst Zelftest apparaat Verzoek om reparatie en advies bij storingen Garantie 4 99 nl Veiligheidsvoorschriften m Veiligheidsvoorschriften ( Gevaar voor een elektrische schok Onvakkundige installatie en reparaties kunnen groot gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat. [. . . ] 110 Home Connect nl o Home Connect Automatische verbinding met het thuisnetwerkstation (WLAN) Wanneer een WLAN router met WPS functie beschikbaar is, kan het koelapparaat automatisch met het thuisnetwerk worden verbonden. Zolang de animatie wordt weergegeven, is het apparaat klaar voor de automatische verbinding. Het koelapparaat is klaar voor de verbinding met de app. Het apparaat werkt in de volgende gevallen als een koelapparaat zonder netwerkaansluiting en kan nog steeds via de bedieningselementen handmatig worden bediend: 3 ▯ ▯ Het apparaat is niet met een thuisnetwerk verbonden. In het land waarin het apparaat is opgesteld, wordt de dienst Home Connect niet aangeboden. Een overzicht van de landen waarin Home Connect wordt aangeboden, vindt u op www. 4 Aanwijzing: Houd u aan de veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u niet thuis bent en u het apparaat via de Home Connect app bedient. ~ "Veiligheidsvoorschriften" op pagina 100 Neem ook de aanwijzingen in de Home Connect app in acht. Aanwijzing: Wanneer de indicatie temperatuur vriesvak OF aangeeft, kon er geen verbinding worden gemaakt. Home Connect instellen Aanwijzingen – Houd rekening met de Home Connect bijlage, die onder www. Com bij de handleidingen gedownload kan worden. hiervoor voert u in het zoekveld het E-nummer van uw apparaat in. Na het inschakelen van het apparaat ten minste twee minuten wachten tot de interne initialisatie van het apparaat is voltooid. Om instellingen met Home Connect te kunnen uitvoeren, moet de Home Connect app op uw mobiele eindapparaat zijn geïnstalleerd. zie hiervoor de meegeleverde documentatie van Home Connect. Volg de door de app aangegeven stappen om de instellingen aan te brengen. Het Home Connect menu wordt automatisch gesloten wanneer het apparaat langere tijd niet wordt bediend. Aanwijzingen voor het openen van het Home Connect menu vindt u aan het begin van het desbetreffende hoofdstuk. Zodra koelapparaat en app zijn verbonden, geeft de indicatie temperatuur vriesvak On aan. Wacht in de Home Connect app op het mobiele eindapparaat tot het koelapparaat wordt aangegeven. Wanneer het koelapparaat niet automatisch wordt aangegeven, selecteer dan in de Home Connect app eerst Huishoudelijke apparaten zoeken en vervolgens Huishoudelijk apparaat verbinden. [. . . ] , zodat het dooiwater goed kan weglopen. Na 24 uur controleren of er opnieuw luchtjes zijn ontstaan. > Geluiden N ormale geluiden Luchtjes Geluiden 1 2 3 4 5 6 7 8 Aanwijzing: Als het automatische of handmatige snel invriezen is ingeschakeld, kunnen de bedrijfsgeluiden toenemen. Voorkomen van geluiden 9 Verlichting Het apparaat staat niet waterpas: Het apparaat met behulp van een waterpas stellen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU RB282-204

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU RB282-204 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag