Gebruiksaanwijzing GAGGENAU RB 287 203

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU RB 287 203. Wij hopen dat dit GAGGENAU RB 287 203 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU RB 287 203 te teleladen.


GAGGENAU RB 287 203 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4315 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU RB 287 203

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U vindt daarin belangrijke informatie over plaatsing, gebruik en onderhoud van het apparaat. Bewaar de gebruiksaanwijzing en het montagevoorschrift voor later gebruik of voor een eventuele latere bezitter. technische veiligheid D Het apparaat bevat een geringe hoeveelheid van het milieuvriendelijke maar brandbare koelmiddel R600a. Let erop dat de leidingen van het koelcircuit bij het transport of de installatie niet beschadigd worden. [. . . ] Aanwijzingen bij het gebruik D Terwijl de koelmachine loopt, vormen zich dooiwaterdruppels of een laagje rijp op de achterwand van de koelruimte. U hoeft de dooiwaterdruppels niet af te wissen of de rijp af te schrapen. Het dooiwater loopt via de dooiwatergootjes en het afvoergaatje naar het verdampingsgedeelte van het apparaat. D De voorzijde van het apparaat achter de deur wordt gedeeltelijk licht verwarmd waardoor de vorming van condenswater in de buurt van de deurafdichting wordt voorkomen. D Als de deur van de diepvriesruimte na het sluiten niet meteen weer geopend kan worden: twee tot drie minuten wachten tot de ontstane onderdruk is opgeheven. Door indrukken van de alarmtoets 1 wordt het alarmsignaal uitgeschakeld en de indicatie opnieuw in paraatheid gebracht. deuralarmsignaal Het deur alarmsignaal wordt automatisch ingeschakeld als de deur van het apparaat langer dan een minuut openstaat. Het temperatuuralarmsignaal wordt ingeschakeld als het in de diepvriesruimte te warm is. Als smaak, geur en uiterlijk onveranderd zijn, dan kunnen de levensmiddelen na koken of braden opnieuw worden ingevroren. temperatuurwaarschuwing Zonder gevaar voor de diepvrieswaren kan het alarmsignaal worden ingeschakeld: D De koelste zone bevindt zich tussen de aan de zijkant gemarkeerde pijl en de bodem van de koelruimte. Tijdens het serveren behoudt de kaas zijn aroma en de boter blijft smeerbaar. Bovendien wordt voorkomen dat de levensmiddelen naar elkaar gaan smaken en de kunststof onderdelen verkleuren. D Op de legroosters/plateaus in de koelruimte: brood en gebak, klaargemaakte gerechten, zuivelproducten, vlees en worst. D In de deur (van boven naar beneden): boter, kaas, eieren, tubes, kleine flesjes, grote flessen, melk, pakken vruchtensap. Het getrapte legplateau kan er pas uitgehaald worden als eerst de gastronormschalen eruit gehaald worden. Getrapt legplateau iets optillen, naar voren trekken, laten zakken en zijdelings eruit zwenken. De glasplaat om eruit te halen schuin naar boven trekken en eruit halen. De uittrekbare glasplaat kan er pas uit gehaald worden als eerst de serveerschaal eruit gehaald wordt. Glasplaat aan de voorkant uit de vergrendeling trekken en eruit halen. Als u plaats nodig hebt voor andere levensmiddelen, dan kunnen de metalen beugels naar boven geklapt worden. Met de OK"temperatuurcontrole kunnen temperaturen onder +4 °C worden geregistreerd. Stel de temperatuur trapsgewijs kouder in als de sticker niet OK" aangeeft. [. . . ] Als u om een monteur vraagt, en het blijkt dat hij alleen maar een advies (bijv. Over de bediening of het onderhoud van het apparaat) hoeft te geven om de storing te verhelpen, dan moet u, ook in de garantietijd, de volledige kosten van dat bezoek betalen!In sommige gevallen is het voldoende om het apparaat gedurende 5 minuten uit te schakelen. Als de temperatuur te warm is: na enkele uren controleren of de temperatuur de temperatuurinstelling genaderd is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU RB 287 203

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU RB 287 203 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag