Gebruiksaanwijzing GAGGENAU GM240130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU GM240130. Wij hopen dat dit GAGGENAU GM240130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU GM240130 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU GM240130
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU GM240130 (3279 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU GM240130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing GM 230 130 GM 240 130 GI 230 161 GI240 161 Afwasautomaat 9000 014 864 (8408-1) nl Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 15 17 serve@Home * . Inschakelen van de Servicedienst Aanwijzingen . 18 19 19 21 22 28 30 33 33 34 Veiligheidsvoorschriften . Instellen van de wateronthardingsinstallatie . [. . . ] Als een instelling met ­ of + gewijzigd wordt, dan verschijnt na het opslaan met M/OK 2 op het display kort aarde , , Wopgeslagen". Hierna keert de indicatie terug naar het startmenu. 22 nl Starttijd programmeren U kunt de start van het programma in stappen van ½ uur tot 24 uur later uitstellen. Bij keuze van de optie Starttijd programmeren verschijnt op het display , , Start over 00 min. ". Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 5 . Na afloop van de ingestelde tijd begint het programma automatisch. Tot het begin van het programma kunt u de ingestelde tijd en het ingestelde programma wijzigen: met de toets ­ 3 , , Terug" naar het startmenu gaan en de instellingen wijzigen. Om de starttijd te wissen: de tijd terugzetten op , , Start over 00 min. ". Tijd besparen Bij de automatische programma's kunt u de looptijd van het programma verkorten. Om toch een optimaal reinigingsresultaat te bereiken, wordt het water- en energieverbruik verhoogd. Bij keuze van de optie Tijd besparen verschijnt op het display , , Tijd besparen: uit" (door de fabriek ingesteld). Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 5 . Wilt u bij de volgende afwasbeurt de optie Tijd besparen niet meer gebruiken, dan moet u de optie weer uitschakelen. Droogtegraad Bij keuze van de optie Droogtegraad verschijnt op het display , , Normaal drogen" (door de fabriek ingesteld). Als alternatief kunt u , , Spaar drogen" of , , Extra drogen" kiezen. Bij , , Extra drogen" wordt in alle programma's de temperatuur tijdens het glansspoelen verhoogd. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed. ) Afstandsbediening ** Bij de keuze van de optie Afstandsbediening verschijnt op het display , , Afst. bediening uit" (door de fabriek ingesteld) Door het instellen van de optie , , Afst. bediening aan" kunt u deze activeren. ** Alleen als serve@Home geïnstalleerd is Signaalsterkte U kunt de geluidssterkte van de akoestische signalen verhogen of verlagen of ook helemaal uitschakelen. Bij keuze van de optie Signaalsterkte verschijnt op het display , , Signaal 6" (door de fabriek ingesteld). U kunt de waarde 0 (akoestische signalen uitgeschakeld) of waarden van 1 (zacht) tot 6 (hard) instellen. Een korte signaaltoon geeft aan welke geluidssterkte overeenkomt met de gekozen waarde. 23 nl Dosering glansspoelmiddel De dosering van het glansspoelmiddel kan worden ingesteld. Bij keuze van de optie Dosering glansspoelmiddel verschijnt op het display de indicatie , , Glansmiddel 4" (door de fabriek ingesteld). Verander deze instelling alleen als strepen (lagere waarde) of watervlekken (hogere waarde) op het serviesgoed achterblijven. U kunt een waarde tussen 0 en 6 instellen. Taal U kunt de bij het voor het eerst in gebruik nemen van het apparaat (zie het hoofdstuk , , Voor het eerste gebruik") de taal veranderen. Bij keuze van de optie Taal kiezen verschijnen op het display een aantal afkortingen. [. . . ] Bevestigingsschroeven onder het werkblad eruit draaien. De plint ­ indien aanwezig ­ demonteren. Apparaat eruit halen en daarbij de slang voorzichtig naar voren trekken. Transport Het apparaat via de volgende stappen laten leeglopen: kraan opendraaien. Een willekeurig automatisch programma starten en de deur van het apparaat sluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU GM240130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU GM240130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag