Gebruiksaanwijzing GAGGENAU GM240130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU GM240130. Wij hopen dat dit GAGGENAU GM240130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU GM240130 te teleladen.


GAGGENAU GM240130 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3284 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU GM240130 (3279 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU GM240130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing GM 230 130 GM 240 130 GI 230 161 GI240 161 Afwasautomaat 9000 014 864 (8408-1) nl Inhoud 4 6 7 8 9 10 11 12 15 17 serve@Home * . . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren. [. . . ] Hiermee is de instelwaarde in het geheugen opgeslagen en keert u terug naar het startmenu. Een eventueel gebrek aan glansspoelmiddel wordt niet aangegeven. 20 nl Programma-overzicht Soortserviesgoed bijv. van Soep, soufflé, saus, aardappelen, deegwaren, rijst, eieren, gebraden gerechten Gemengd Gevoelig Gemengd Soep, aardappelen, deegwaren, rijst, eieren, gebraden gerechten Koffie, gebak, melk, worst, koude dranken, salade Afspoelen als het serviesgoed enkele dagen tot de afwas in het apparaat bewaard wordt. Hoeveelheid etensresten Toestand van de etensresten erg aangekoekt veel ­> weinig weinig aangekoekt heel weinig Afwasprogramma AUTOMATISCH SUPER AUTOMATISCH AFWASSEN AUTOMATISCH SOFT SNEL AFWASSEN ALLEEN VOORSPOELEN 60° ­ 70° Programmaverloop 45° ­ 55° 35° ­ 45° 45° Voorspoelen Het programmaverloop wordt, afhankelijk van de belading van het apparaat en van de graad van vervuiling van het serviesgoed, geoptimeerd en aangepast. Reinigen Tussenspoelen Naspoelen Drogen 21 nl Programmagegevens U vindt de programmagegevens (duur, energie- en waterverbruik) in de korte handleiding. Door: verschillen in de hoeveelheid serviesgoed de temperatuur van het toegevoerde water de druk in de waterleiding de omgevingstemperatuur toleranties in de netspanning en de onvermijdelijke toleranties in het apparaat (bijv. temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. Bij de automatische programma's kunnen de verbruikswaarden alleen binnen een bepaald bereik worden aangegeven. De gegevens over het waterverbruik hebben betrekking op instelling 4 van de waterhardheid. Opties / basisinstellingen kiezen Bedieningsprincipe Uitgaande van het startmenu kunt u door herhaaldelijk de toets M/OK 2 in te drukken achtereenvolgens de volgende opties/basisinstellingen kiezen: Starttijd programmeren Afstandsbediening ** Tijd besparen Droogtegraad Signaalsterkte Dosering glansspoelmiddel Waterhardheid Taal Standaardprogramma's Remote instelling ** ** Alleen als serve@Home geïnstalleerd is Binnen een optie/basisinstelling bestaan verscheidene instelmogelijkheden die met de toetsen ­ of + 3 gekozen kunnen worden. Een gekozen instelling wordt geaccepteerd als u met de toets M/OK 2 naar de volgende optie/basisinstelling gaat. Als een instelling met ­ of + gewijzigd wordt, dan verschijnt na het opslaan met M/OK 2 op het display kort aarde , , Wopgeslagen". Hierna keert de indicatie terug naar het startmenu. 22 nl Starttijd programmeren U kunt de start van het programma in stappen van ½ uur tot 24 uur later uitstellen. Bij keuze van de optie Starttijd programmeren verschijnt op het display , , Start over 00 min. ". Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 5 . Tot het begin van het programma kunt u de ingestelde tijd en het ingestelde programma wijzigen: met de toets ­ 3 , , Terug" naar het startmenu gaan en de instellingen wijzigen. Om de starttijd te wissen: de tijd terugzetten op , , Start over 00 min. ". Tijd besparen Bij de automatische programma's kunt u de looptijd van het programma verkorten. Om toch een optimaal reinigingsresultaat te bereiken, wordt het water- en energieverbruik verhoogd. Bij keuze van de optie Tijd besparen verschijnt op het display , , Tijd besparen: uit" (door de fabriek ingesteld). Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 5 . Wilt u bij de volgende afwasbeurt de optie Tijd besparen niet meer gebruiken, dan moet u de optie weer uitschakelen. Droogtegraad Bij keuze van de optie Droogtegraad verschijnt op het display , , Normaal drogen" (door de fabriek ingesteld). Als alternatief kunt u , , Spaar drogen" of , , Extra drogen" kiezen. Bij , , Extra drogen" wordt in alle programma's de temperatuur tijdens het glansspoelen verhoogd. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed. ) Afstandsbediening ** Bij de keuze van de optie Afstandsbediening verschijnt op het display , , Afst. bediening uit" (door de fabriek ingesteld) Door het instellen van de optie , , Afst. bediening aan" kunt u deze activeren. ** Alleen als serve@Home geïnstalleerd is Signaalsterkte U kunt de geluidssterkte van de akoestische signalen verhogen of verlagen of ook helemaal uitschakelen. [. . . ] Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten. Let erop dat de afvoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. (Let er ook op dat de stop niet in de wasbak zit zodat het water ongehinderd kan weglopen!) 34 nl Aansluiten op de watertoevoer Aansluiting volgens montagevoorschrift. Toevoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de kraan aansluiten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU GM240130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU GM240130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag