Gebruiksaanwijzing GAGGENAU GI256161

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU GI256161. Wij hopen dat dit GAGGENAU GI256161 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU GI256161 te teleladen.


GAGGENAU GI256161 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2090 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU GI256161 (2089 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU GI256161

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing GI 246 161 GI 256 161 Afwasautomaat 9000 036 020 (8406-1) nl nl Inhoud 4 6 6 7 8 9 10 14 16 18 Afwassen . . 3 nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren: D Het karton bestaat voornamelijk uit oudpapier. [. . . ] De bij uw apparaat behorende programma's kunt u op het bedieningspaneel aflezen. van Ongevoelig Gemengd Gevoelig Gemengd Soep, soufflé, saus, Soep, aardappelen aardappelen, deegwaren, rijst, deegwaren, rijst, eieren, gebraden eieren, gebraden gerechten gerechten veel gemiddeld Hoeveelheid etensresten erg aangeToestand van de etensresten koekt Afwasprogramma's Intensief 70° Afspoelen als het serviesgoed enkele dagen tot de afwas in het heel weinig weinig apparaat bewaard weinig aangekoekt wordt. Koffie, gebak, melk, worst, koude dranken, salade Auto 55_ /65_ Eco 50° Glas 40° Snel 45° Voorspoelen Programmaverloop Voorspoelen 50° Reinigen 70° Tussenspoelen Tussenspoelen Tussenspoelen Naspoelen 70° Drogen Het programmaverloop wordt, afhankelijk van de belading van de graad van vervuiling van het servies­ goed, geoptimeerd en aangepast Voorspoelen Reinigen 50° Tussenspoelen Naspoelen 65° Drogen Voorspoelen Reinigen 45° Tussenspoelen Naspoelen 55° Voorspoelen Reinigen 40° Tussenspoelen Naspoelen 55° Drogen Drogen Programmakeuze Aan de hand van het soort en de hoeveelheid serviesgoed, resp. van de etensresten kunt u in het programmaoverzicht het juiste door u in te stellen programma vinden. De bijbehorende programmagegevens vindt u in de korte handleiding. 18 nl Afwassen Besparingstip Bij een niet vol beladen machine kunt u meestal gebruik maken van een minder sterk programma. Inschakelen van het apparaat Kraan opendraaien. Dit programma begint als u geen andere programmatoets 7 hebt ingedrukt. Het programmaverloop start automatisch. Programmagegevens De programmagegevens hebben betrekking op normale omstandigheden. Door: verschillen in de hoeveelheid serviesgoed de temperatuur van het toegevoerde water de druk in de waterleiding de omgevingstemperatuur toleranties in de netspanning en de onvermijdelijke toleranties in het apparaat (bijv. temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. De waarden van het waterverbruik hebben betrekking op instelwaarde 4 van de waterhardheid. Optische indicatie tijdens het programmaverloop * * niet bij alle modellen Terwijl het afwasprogramma loopt, verschijnt op de vloer onder de deur van het apparaat een lichtpunt. Deur van de afwasautomaat pas openen als de lichtpunt op de vloer niet meer zichtbaar is. Bij inbouw in een hoge kast met een volledig aansluitende meubeldeur is de lichtpunt niet zichtbaar. Aqua-Sensor * * niet bij alle modellen De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Met infrarood licht kan de vervuiling van het water door losgeweekte etensresten, zoals ei, vet en havermout, herkend worden. Als de Aqua-Sensor actief is, kan het "schone" afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en/of de temperatuur worden aangepast. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. Op deze manier wordt het waterverbruik bij "minder" vervuiling van het serviesgoed met ca. 19 nl Einde van het programma Het einde van het programma wordt akoestisch aangegeven door een zoemtoon. Deze functie kan als volgt veranderd worden: functietoets C ingedrukt houden en de hoofdschakelaar 1 inschakelen. De functietoets C knippert en op de cijferindicatie brandt de door de fabriek ingestelde waarde (halfluid). Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd; als stand is bereikt, springt de (uit). De instelling is in het geheugen opgeslagen. Onderbreking van het programma Deur openen. Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen. [. . . ] Het apparaat alleen rechtop vervoeren Als het apparaat niet rechtop wordt vervoerd, dan kan er resterend water in het besturingsmechanisme terechtkomen. Programma beëindigen door de toetsen A en C tegelijkertijd in te drukken. Kraan dichtdraaien. 29 nl Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Een oud apparaat is geen waardeloos afval!Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen na bewerking opnieuw gebruikt worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU GI256161

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU GI256161 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag