Gebruiksaanwijzing GAGGENAU GI256160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU GI256160. Wij hopen dat dit GAGGENAU GI256160 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU GI256160 te teleladen.


GAGGENAU GI256160 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2381 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU GI256160 annexe 1 (795 ko)
   GAGGENAU GI256160 (2375 ko)
   GAGGENAU GI256160 annexe 1 (780 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU GI256160

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing GI GI GI GI 204 214 246 256 160 160 160 160 Afwasautomaat 5600 059 905 (8308-1) nl Inhoud 4 6 6 7 8 9 10 14 Programma-overzicht . . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren. [. . . ] Door: verschillen in de hoeveelheid serviesgoed de temperatuur van het toegevoerde water de druk in de waterleiding de omgevingstemperatuur toleranties in de netspanning en de onvermijdelijke toleranties in het apparaat (bijv. temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. De waarden van het waterverbruik hebben betrekking op instelwaarde 4 van de waterhardheid. Einde van het programma Het einde van het programma wordt akoestisch aangegeven door een zoemtoon. Deze functie kan als volgt veranderd worden: Programmatoets starttijd kiezen 3 ingedrukt houden en de hoofdschakelaar 1 inschakelen. De toets starttijd kiezen 3 knippert en op de cijferindicatie brandt de door de fabriek ingestelde waarde (luid). Om de instelling te veranderen: programmatoets starttijd kiezen indrukken. Aqua-Sensor * * niet bij alle modellen De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Met infrarood licht kan de vervuiling van het water door losgeweekte etensresten, zoals ei, vet en havermout, herkend worden. Als de Aqua-Sensor actief is, kan het "schone" afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en/of de temperatuur worden aangepast. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. Op deze manier wordt het waterverbruik bij "minder" vervuiling van het serviesgoed met ca. 4 liter verminderd. 3 Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd; als stand bereikt is, dan springt de indicatie weer op (uit). De instelling is opgeslagen in het geheugen. 17 nl Uitschakelen van het apparaat Enkele minuten na afloop van het programma: Na afloop van het programma de deur openen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Starttijd kiezen * * niet bij alle modellen U kunt het programma tot 19 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets starttijd kiezen 3 net zolang indrukken tot de cijferindicatie 4 op springt. Toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Onderbreking van het programma Deur openen. Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen. Om het programma door te laten gaan: hoofdschakelaar weer inschakelen en de deur sluiten. Resttijdindicatie Na het starten verschijnt op het display de vermoedelijke duur van het programma. De programmaduur wordt beïnvloed door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de graad van vervuiling. Door wijzigingen in deze gegevens kan de looptijd (afhankelijk van het gekozen programma) sterk variëren. Doordat de beïnvloeding van de programmaduur pas tijdens het programmaverloop wordt herkend, kunnen grotere tijdsprongen optreden. 18 nl Intensief drogen Door de functie , , Intensief drogen" te activeren wordt in alle programma's tijdens het glansspoelen een hogere temperatuur bereikt en daardoor een beter droogresultaat. [. . . ] Let erop dat de watertoevoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. Bij vervanging van het apparaat moet ook de watertoevoerslang voor de aansluiting op de kraan vervangen worden. Warm water mag maximaal een temperatuur van 60 °C hebben. Aflevering Uw afwasautomaat werd in de fabriek zorgvuldig getest op functioneren waardoor kleine watervlekken zijn achtergebleven. Deze verdwijnen na de eerste afwas. Plaatsing De vereiste inbouwmaten vindt u in het montagevoorschrift. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU GI256160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU GI256160 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag