Gebruiksaanwijzing GAGGENAU GI256160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU GI256160. Wij hopen dat dit GAGGENAU GI256160 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU GI256160 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU GI256160
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU GI256160 annexe 1 (795 ko)
   GAGGENAU GI256160 (2375 ko)
   GAGGENAU GI256160 annexe 1 (780 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU GI256160

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing GI GI GI GI 204 214 246 256 160 160 160 160 Afwasautomaat 5600 059 905 (8308-1) nl Inhoud 4 6 6 7 8 9 10 14 Programma-overzicht . Inschakelen van de Servicedienst Aanwijzingen . 16 17 19 20 22 24 25 26 Veiligheidsvoorschriften . . nl Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. [. . . ] Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Starttijd kiezen * * niet bij alle modellen U kunt het programma tot 19 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets starttijd kiezen 3 net zolang indrukken tot de cijferindicatie 4 op springt. Toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Onderbreking van het programma Deur openen. Er bestaat kans dat er water uit het apparaat spuit. De deur pas helemaal openen als de sproeiarm niet meer ronddraait. Het programma blijft opgeslagen in het geheugen. Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen. Anders kan door expansie de deur van het apparaat openspringen. Om het programma door te laten gaan: hoofdschakelaar weer inschakelen en de deur sluiten. Resttijdindicatie Na het starten verschijnt op het display de vermoedelijke duur van het programma. De programmaduur wordt beïnvloed door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de graad van vervuiling. Door wijzigingen in deze gegevens kan de looptijd (afhankelijk van het gekozen programma) sterk variëren. Doordat de beïnvloeding van de programmaduur pas tijdens het programmaverloop wordt herkend, kunnen grotere tijdsprongen optreden. 18 nl Intensief drogen Door de functie , , Intensief drogen" te activeren wordt in alle programma's tijdens het glansspoelen een hogere temperatuur bereikt en daardoor een beter droogresultaat. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed bij een hogere temperatuur. ) Programmatoets A ingedrukt houden en de hoofdschakelaar 1 inschakelen. (aan) De cijferindicatie 4 knippert of (uit). Om de instelling te wijzigen programmatoets A indrukken. Hoofdschakelaar 1 uitschakelen; de instelling blijft opgeslagen. Extra functies * * niet bij alle modellen Inweken * Het extra programma inweken loopt vóór het hoofdprogramma af. In dit extra programma kan in de onderste servieskorf serviesgoed (bijv. pannen, schalen etc. ) worden ingeweekt en voorgespoeld. Als u wilt inweken moet u vóór het starten van het programma de toets , , Inweken" indrukken. 5 g afwasmiddel extra op de deur van het apparaat te strooien. Tijdverkorting * Door de toets , , Tijdverkorting" in te drukken worden de droogfase en de afwastijd verkort. [. . . ] Afvoerslang met behulp van de meegeleverde onderdelen op de aansluitnippel van de sifon aansluiten. Let erop dat de afvoerslang niet geknikt, platgedrukt of ineengestrengeld is. (Let er ook op dat de stop niet in de wasbak zit zodat het water ongehinderd kan weglopen!) 26 nl Demontage De volgorde van de handelingen is ook hier belangrijk: allereerst het apparaat loskoppelen van het lichtnet. Aansluiting op de waterafvoer en -toevoer loskoppelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU GI256160

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU GI256160 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag