Gebruiksaanwijzing GAGGENAU EM220110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU EM220110. Wij hopen dat dit GAGGENAU EM220110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU EM220110 te teleladen.


GAGGENAU EM220110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (732 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU EM220110 (732 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU EM220110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Inbouwmagnetron met grill EM 220/221 Inbouwmagnetron met grill EM 220/221 1. Belangrijk bladzijde 3-5 Voor het eerste gebruik bladzijde 3 Gebruik bladzijde 3 Algemene veiligheidsvoorschriften bladzijde 4 Veiligheidsvoorschriften gebruik magnetron bladzijde 5 2. Apparaat en principe bladzijde 6-9 Apparaat bladzijde 6 Functies van het apparaat bladzijde 7 Waar u bij het servies rekening mee dient te houden bladzijde 8 Tabel voor het te gebruiken serviesgoed bladzijde 9 3. Bediening bladzijde 10-12 Magnetron bladzijde 10 Grill bladzijde 11 Combinatie grill-magnetron bladzijde 12 4. [. . . ] De bereidingstijd kan tijdens het bereidingsproces niet worden gewijzigd. U kunt een opgeslagen instelling te allen tijde wijzigen of door een andere vervangen. Zo stelt u de 3-fase-programmering in · Houd de bevestigingstoets ingedrukt totdat u een akoestisch signaal hoort. U kunt nu met de +/­ toetsen de gewenste plaats van het programma (P1 tot P5) kiezen. · Houd de bevestigingstoets opnieuw ingedrukt totdat u een akoestisch signaal hoort. · Houd bij het instellen deze volgorde aan: bereidingstijd >> vermogensstand >> temperatuur grill. · Druk op de magnetrontoets als u alle drie waarden heeft ingevoerd. U kunt nu de gewenste instelling voor de tweede stap van het programma kiezen. U kunt nu de gewenste instelling voor de derde stap van het programma kiezen. · Houd vervolgens de bevestigingstoets ingedrukt totdat u een akoestisch signaal hoort. Let op het volgende: indien er gedurende enige tijd geen waarde wordt ingevoerd moet de programmeermodus opnieuw worden geactiveerd. U kunt tijdens het invoeren een stap achteruit gaan door op de grilltoets te drukken, bijvoorbeeld om een waarde te wijzigen of te controleren. Zo roept u een programma op · Houd de bevestigingstoets ingedrukt totdat u een akoestisch signaal hoort. U kunt nu met de +/­ toetsen het gewenste programma (P1 tot P5) kiezen. Op de volgende bladzijde vindt u een voorbeeld hoe u een 3-fase-programmering kunt invoeren. 13 Voorbeeld van een 3-fase-programmering Bij dit voorbeeld stelt u een programma met de volgende stappen op programmaplaats P3 in: 1. 6 minuten combinatie grill-magnetron op 425 W en 210 °C grilltemperatuur 3. 8 minuten grill op 170 °C Zo voert u de programmering door · Houd de bevestigingstoets ingedrukt totdat u een akoestisch signaal hoort. · Houd de bevestigingstoets opnieuw ingedrukt totdat u een akoestisch signaal hoort. · Voer nu de bereidingstijd in: druk op de + toets totdat 20:00 in de display verschijnt. · Voer nu de vermogensstand in: druk op de + toets totdat 100 in de display verschijnt. · Bij deze stap van het programma wilt u alleen de magnetron, zonder grill gebruiken. · Voer nu de bereidingstijd in: druk op de + toets totdat 06:00 in de display verschijnt. [. . . ] De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat het apparaat niet of op een ondeskundige wijze is geaard. U kunt het apparaat naar keuze aansluiten op 220-240 V 1N of op 400 V 2N via een stopcontact ~ ~ of een contactdoos. Bij aansluiting op 220-240 V 1N moet het stroomnet met een 16 A zekering worden ~beveiligd, bij aansluiting op 400 V 2N moet het stroomnet met ~ 2 x 10 A worden beveiligd. Het apparaat is standaard op een nominale spanning van 220-240 V1N ingesteld, maar kan ~ volgens de gegevens op het typeplaatje naar 400 V 2N worden omgezet. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU EM220110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU EM220110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag