Gebruiksaanwijzing GAGGENAU ED231110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU ED231110. Wij hopen dat dit GAGGENAU ED231110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU ED231110 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU ED231110
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU ED231110 (1354 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU ED231110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedienings- en montagehandleiding ED 220/221 ED 230/231 Combi-stoomoven (inbouwmodel) ED 220/221 ED 230/231 Voorwoord 1. Belangrijk 1. 1 Veiligheidsvoorschriften 1. 2 Gebruik 2. Apparaat en accessoires 2. 1 Het apparaat 2. 2 Display 2. 3 Accessoires / extra accessoires 3. Vóór het eerste gebruik 3. 1 Belangrijk 3. 2 Kookpunt-justering 3. 3 Wat moet u doen als. . . [. . . ] 20 sec. ) klinkt er een akoestisch signaal. Opent u de deur niet, dan wordt het apparaat na enige seconden weer verhit. Er kan water van de deur af druppelen!) of als u de toets , , condenseren" opnieuw indrukt, wordt het proces voortijdig beëindigd. 22 5. 6 Weergave actuele oventemperatuur De actuele temperatuur in de ovenruimte en de vochtigheidsgraad worden gedurende enkele seconden in de display weergegeven, als u op de toets (bevestiging) drukt (afbeelding 28). Bij langdurig gebruik van de oven zijn temperatuurschommelingen mogelijk tot 5 °C. Wanneer u de oven op 100 °C en 100 % vochtigheidsgraad heeft ingesteld, wordt de oven verwarmd totdat het kookpunt daadwerkelijk is bereikt. Het kookpunt is afhankelijk van de hoogte boven de zeespiegel en ligt meestal onder de 100 °C. Om de bereiding rond het kookpunt te laten plaatsvinden moet u toch de oven op 100 °C instellen. Als de stroom uitvalt, terwijl de oven in gebruik is, wordt het apparaat niet opnieuw ingeschakeld, als de stroomvoorziening weer in orde is. Een stroomuitval van maximaal 5 minuten kan het apparaat overbruggen. Op de ingestelde ovenfuncties is de stroomstoring dan niet van invloed. Bij een langere onderbreking kan de bereiding wel worden beïnvloed. Het bereidingsproces wordt dan ook onderbroken. Schakel in dat geval het apparaat uit en daarna weer in. Afb. 28 5. 7 Stroomuitvalbeveiliging 5. 8 Vakantiebeveiliging Voor uw eigen veiligheid is de combi-stoomoven voorzien van een vakantiebeveiliging. Elk bereidingsproces wordt na uiterlijk 15 uur onderbroken, als het apparaat in die tijd niet is bediend. In de display verschijnen dan knipperende verbindingsstreepjes. Daarna kunt u het apparaat weer in gebruik nemen. Bij een tijdprogrammering is deze beveiliging niet actief. Verontreinigingen worden met deze functie losgeweekt, waarna het apparaat gemakkelijk kan worden schoongemaakt (zie paragraaf 9. 3). 5. 9 Reinigingsstand 23 6. Overige ovenfuncties Koken op lage temperatuur Deze instelling is ideaal voor vlees dat al behoorlijk is aangebraden. Op een relatief lage temperatuur wordt het vlees langzaam gaar. ­ Verwarm het apparaat voor tot 70-80 °C (afhankelijk van de grootte van het product). Draai daartoe de schakelknop , , vochtigheidsgraad" op 30%. [. . . ] 100 ­ Sluit de afvoerslang aan op de afvoerpijp van de sifon van de afvoerleiding. ­ Schuif het rubberen gedeelte over de aansluiting en beveilig de aansluiting met de bijgeleverde slangklem. Let u erop dat de afvoerleiding voldoende diameter heeft (binnendiameter 40 mm). ­ De afvoerslang mag niet langer zijn dan max. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU ED231110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU ED231110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag