Gebruiksaanwijzing GAGGENAU ED231110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU ED231110. Wij hopen dat dit GAGGENAU ED231110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU ED231110 te teleladen.


GAGGENAU ED231110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1356 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU ED231110 (1354 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU ED231110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedienings- en montagehandleiding ED 220/221 ED 230/231 Combi-stoomoven (inbouwmodel) ED 220/221 ED 230/231 Voorwoord 1. Apparaat en accessoires 2. 1 Het apparaat 2. 2 Display 2. 3 Accessoires / extra accessoires 3. Vóór het eerste gebruik 3. 1 Belangrijk 3. 2 Kookpunt-justering 3. 3 Wat moet u doen als. . . 3. 4 Het bepalen van de waterhardheid 3. 5 Het instellen van de waterhardheid 4. [. . . ] ­ Er klinkt een akoestisch signaal en het symbool (temperatuurvoeler) dooft. U kunt voor de temperatuurvoeler geen temperatuur instellen die lager is dan de kerntemperatuur van het gerecht. Als u een kerntemperatuur én een tijd instelt, wordt de oven uitgeschakeld, zodra één van de instellingen is bereikt. Als u 1 keer op de toets 21 5. 4 Bewasemen U kunt het gerecht (bijv. Let op: bewasemen is alleen mogelijk bij de ovenfunctie , , hetelucht" (0 %) en 30 % vochtigheidsgraad. Ga als volgt te werk: ­ Houd de toets (bewasemen/condenseren) ingedrukt (afbeelding 26). ­ De bewaseming duurt zolang u de toets ingedrukt houdt, maar niet langer dan 8 seconden. Door nogmaals op de toets (bewasemen) te drukken, kunt u deze functie herhalen. Afb. 26 5. 5 Condenseren Voordat u de ovendeur opent, kunt u met behulp van de functie , , condenseren" de stoom die in de ovenruimte aanwezig is probleemloos verwijderen. Op deze manier komt er na het condenseren nog maar weinig stoom vrij als u de ovendeur opent. Condenseren is alleen mogelijk bij een vochtigheidsgraad van 100 %, 80 % en 60 % en bij een temperatuur van maximaal 130 °C. Ga als volgt te werk: ­ Druk minimaal 1 seconde op de toets (bewasemen/condenseren) (afbeelding 27). ­ Het proces vindt alleen plaats als de ovendeur gesloten is. Afb. Opent u de deur niet, dan wordt het apparaat na enige seconden weer verhit. Er kan water van de deur af druppelen!) of als u de toets , , condenseren" opnieuw indrukt, wordt het proces voortijdig beëindigd. 22 5. 6 Weergave actuele oventemperatuur De actuele temperatuur in de ovenruimte en de vochtigheidsgraad worden gedurende enkele seconden in de display weergegeven, als u op de toets (bevestiging) drukt (afbeelding 28). Bij langdurig gebruik van de oven zijn temperatuurschommelingen mogelijk tot 5 °C. Wanneer u de oven op 100 °C en 100 % vochtigheidsgraad heeft ingesteld, wordt de oven verwarmd totdat het kookpunt daadwerkelijk is bereikt. Het kookpunt is afhankelijk van de hoogte boven de zeespiegel en ligt meestal onder de 100 °C. Om de bereiding rond het kookpunt te laten plaatsvinden moet u toch de oven op 100 °C instellen. Als de stroom uitvalt, terwijl de oven in gebruik is, wordt het apparaat niet opnieuw ingeschakeld, als de stroomvoorziening weer in orde is. Op de ingestelde ovenfuncties is de stroomstoring dan niet van invloed. Bij een langere onderbreking kan de bereiding wel worden beïnvloed. [. . . ] Een beschadigd apparaat mag niet in gebruik worden genomen. ­ Schuif het apparaat in het keukenmeubel. ­ Schroef het apparaat met de bijgevoegde houtschroef aan het front van het keukenmeubel aan de kant van de greep, onder het bovenste paneel vast. 1 Seitlicher Wandabstand Afstand van de zijkant van het zum Gerät min. 37 ­ Geleid de watertoe- en -afvoerslang naar beneden naar de aansluitingen. ­ Voer de werkzaamheden voor de elektrische aansluiting en de aansluiting van de installatie volgens de montagehandleiding uit (zie ook bladzijde 40). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU ED231110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU ED231110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag