Gebruiksaanwijzing GAGGENAU EB294111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU EB294111. Wij hopen dat dit GAGGENAU EB294111 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU EB294111 te teleladen.


GAGGENAU EB294111 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4454 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU EB294111 (4448 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU EB294111

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedienings- en montageaanwijzing EB 294/295 Dubbele inbouwoven 0 300 250 200 175 150 125 50 75 100 300 250 200 175 150 125 0 50 75 100 50 EB 294/295 Voorwoord 1. Belangrijk 1. 1 Veiligheidsvoorschriften 1. 2 Voor het eerste gebruik 1. 3 Gebruik 2. Apparaat en principe 2. 1 Het apparaat 2. 2 Accessoires / extra accessoires 2. 3 Het principe van de ovenfuncties 2. 4 Speciale functies 3. Bediening 3. 1 Overzicht 3. 2 Bediening klok Dagtijd Kookwekker Timer (oplopend) Duur-programmering Programmering uitschakeltijd Programmering duur en uitschakeltijd 3. 3 Hete lucht ECO 3. 4 Boven- en onderwarmte / bovenwarmte 3. 5 Hete lucht en onderwarmte 3. 6 Grill 3. 7 Draaispit 3. 8 Kerntemperatuurvoeler 3. 9 Speciale functies Kinderbeveiliging Weergave actuele oventemperatuur Vakantiebeveiliging Optiemenu 4. [. . . ] Bij grillen op het rooster raden wij u aan de grillpan een inschuifhoogte lager dan het te grillen gerecht in de oven te schuiven. 0 300 250 200 175 150 125 50 75 100 Afb. 37 Inschakelen Grillen met hete lucht Inschakelen: Draai de keuzeschakelaar "ovenfunctie" op het symbool (grillen met hete lucht) en de keuzeschakelaar "temperatuur" op de gewenste temperatuur (afb. Uitschakelen: zie hierboven 0 300 250 200 175 150 125 50 75 100 Afb. Bij het grillen ontstaan zeer hoge temperaturen, waardoor de deur en het frame heet worden. Let op: Wanneer u de pizzasteen in de bovenste oven gebruikt, kunt u in de onderste oven niet gelijktijdig grillen. 22 Spaargrillen (alleen onderste oven) Inschakelen: Draai de keuzeschakelaar "ovenfunctie" op het symbool (spaargrill) en de keuzeschakelaar "temperatuur" op de gewenste temperatuur. Uitschakelen: zie hierboven 3. 7 Draaispit Let op: Grillen is alleen met gesloten ovendeur mogelijk. Als u met de draaispies grilt (alleen in de bovenste oven) ontstaat er rondom een knapperige korst en het gerecht wordt gelijkmatig bruin. U kunt de draaispies bij elke ovenfunctie gebruiken behalve bij de pizzasteenfunctie en de braadfunctie. Het beste resultaat wordt echter verkregen bij de ovenfuncties "grill" respectievelijk "bovenwarmte". 50 Afb. 39 Ga als volgt te werk: ­ Schuif het onderstel voor de draaispies in de tweede inschuifhoogte van onderen van de bovenste oven. De grillpan moet een inschuifhoogte lager in de oven worden geschoven zodat vet kan worden opgevangen. ­ Draai de keuzeschakelaar "temperatuur" van de bovenste oven op de gewenste temperatuur. Draai de keuzeschakelaar "ovenfunctie" van de bovenste oven op de desgewenste ovenfunctie. Bevestig uitstekende delen (bijvoorbeeld de vleugels van gevogelte), zodat deze niet met het grillelement in aanraking kunnen komen. Schroef het handvat van het draaispit en sluit de ovendeur. Let op!U kunt de temperatuurvoeler niet in combinatie met het draaispit gebruiken. Is de temperatuurvoeler in de aansluitbus van de oven gestoken, dan is de draaispitfunctie geblokkeerd. ­ Druk op de toets (bevestiging) en houd deze toets ingedrukt totdat het symbool (draaispies) in de display knippert (afbeelding 40). Herhaal dezelfde handeling om de draaispies weer stop te zetten. 23 3. 8 Kerntemperatuurvoeler U kunt met de kerntemperatuurvoeler (alleen in de bovenste oven) de kerntemperatuur van het gerecht, tussen 1 °C en 99 °C, tijdens het bereidingsproces nauwkeurig meten. U wordt gewaarschuwd als de ingestelde kerntemperatuur bereikt is en het vlees voldoende gaar is. Met de temperatuurvoeler: ­ kunt u gerechten uiterst nauwkeurig bereiden. ­ kunt u door weergave van de actuele kerntemperatuur het gehele bereidingsproces nauwkeurig volgen. [. . . ] De installateur is verantwoordelijk voor het goed functioneren van het apparaat op de plaats van opstelling. Hij dient de gebruiker (aan de hand van de gebruiksaanwijzing) de werkwijze van het apparaat te verklaren. Voorts dient hij de gebruiker te tonen, hoe - in geval van nood - het apparaat spanningsvrij kan worden gemaakt. Bij schade, die ontstaan is als gevolg van het niet in acht nemen van deze montagehandleiding, kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU EB294111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU EB294111 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag