Gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI461131

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI461131. Wij hopen dat dit GAGGENAU DI461131 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI461131 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU DI461131
Download

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU DI461131 (2107 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU DI461131

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] *DJJHQDX *HEUXLNVDDQZLM]LQJ $IZDVDXWRPDDW DI 460 DI 461 9000 545 911 (9009) 5HLQLJHQ IHUWLJ LQ 6WG $%& 5HVHW VHF nl Inhoudsopgave IntensiefZone Extra drogen Energy Save Afwassen Programmagegevens Aqua-Sensor Zeoliet-droging Inschakelen van het apparaat Resttijdindicatie Display Starttijd kiezen Einde van het programma Automatisch uitschakelen / Binnenverlichting Uitschakelen van het apparaat Onderbreken van het programma Afbreken van het programma Wijzigen van het programma Intensief drogen Schoonmaken en onderhoud Algemene toestand van de machine Onthardingszout en glansspoelmiddel Zeven Sproeiarmen Storingen zelf verhelpen 16 16 16 17 17 17 17 17 17 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 27 28 28 Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Bij de installatie Dagelijks gebruik Bij kinderen in het huishouden Deurvergrendeling Bij schade Bij het afvoeren van het apparaat Kennismaking met het apparaat Bedieningspaneel Binnenkant van het apparaat Menuoverzicht Taal instellen Wateronthardingsinstallatie Instellen Tabel voor de waterhardheid Onthardingszout $ Gebruik van onthardingszout Reinigingsproducte met zoutcomponente Ontharding uitschakelen Glansspoelmiddel % Hoeveelheid glansspoelmiddel instellen Indicatie glansspoelmiddel bijvullen uitschakelen Serviesgoed Ongeschikt servies Schade aan glas en serviesgoed Inruimen Uitruimen Kopjes en glazen Pannen Bestekkorf Omklapbare bordensteunen Houder voor kleingoed Messenrek Afwasmiddel Vul afwasmiddel Gecombineerde reinigingsmiddelen Programma-overzicht Programmakeuze Aanwijzingen voor testinstituten Extra functies Turbo Halve belading Hygiëne 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 13 13 14 15 15 15 16 16 16 16 Afvoerpomp . . . aan het serviesgoed Servicedienst Installatie Veiligheidsvoorschriften Aflevering Technische gegevens Plaatsing Aansluiten op de waterafvoer Aansluiten op de watertoevoer Warmwateraansluiting Elektrische aansluiting Demontage Transport Bescherming tegen vorst (Leegmaken van het apparaat) Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Verpakking Uw oude apparaat 28 28 28 3 Veiligheidsvoorschriften ã=Waarschuwing Messen en andere voorwerpen met scherpe punten met de punten naar beneden in de bestekkorf zetten of plat in het messenrek * leggen. * Afhankelijk van het model Bij aflevering 1 Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] 2 3 START-toets )" indrukken, de instelwaarde is opgeslagen. Deur sluiten. Starttijd kiezen U kunt het programma tot 24 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets ` + indrukken tot de indicatie starttijd X op knippert. Toets ` + of ­ net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. START-toets )" indrukken, de gekozen starttijd is geactiveerd. Om de gekozen starttijd te wissen: de toets ` + of ­ net zo vaak indrukken tot op de indicatie starttijd kiezen X verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. 7 Deur sluiten. 18 Automatisch uitschakelen na afloop van het programma of binnenverlichting* * afhankelijk van het model Om energie te besparen kan de afwasautomaat 1 min. na afloop van het programma automatisch worden uitgeschakeld. De instelling is van : : tot : kiesbaar. Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: 1 2 3 4 Deur openen. Kraan dichtdraaien (niet bij Aqua-Stop). Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Het apparaat wordt niet automatisch uitgeschakeld. De binnenverlichting 1" brandt als de deur geopend is, onafhankelijk van de in- of uitgeschakelde AAN-/UIT-schakelaar (. open staan, dan schakelt de verlichting automatisch uit. De binnenverlichting 1" brandt alleen bij instelwaarde : . Programmatoets # ingedrukt houden en de START-toets )" net zolang indrukken tot de cijferindicatie : . . . De indicatie van toets # knippert en op de cijferindicatie 8 brandt de door de fabriek ingestelde waarde : . ã=Waarschuwing Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen. Onderbreken van het programma 1 2 Deur openen. Het programma blijft in het geheugen opgeslagen. Als bij aansluiting op warm water of als het apparaat al is opgewarmd de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en dan pas dichtdoen. Anders kan de deur van het apparaat door expansie (overdruk) openspringen of water uit het apparaat komen. 3 4 Om het programma voort te zetten de AAN/UITschakelaar ( weer inschakelen. [. . . ] Alleen deze voldoet aan de nu geldende voorwaarden. Het apparaat is voorzien van een waterbeveiligingssysteem. Let op: het functioneert alleen als het apparaat op de stroom is aangesloten. Demontage Neem ook hier de volgorde van de handelingen in acht. 1 2 3 4 5 6 Apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU DI461131

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU DI461131 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag