Gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI460111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI460111. Wij hopen dat dit GAGGENAU DI460111 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI460111 te teleladen.


GAGGENAU DI460111 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2699 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU DI460111 annexe 2 (2416 ko)
   GAGGENAU DI460111 annexe 1 (382 ko)
   GAGGENAU DI460111 (2683 ko)
   GAGGENAU DI460111 annexe 1 (382 ko)
   GAGGENAU DI460111 annexe 2 (2223 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU DI460111

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gaggenau Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat DI 460 DI 461 9000 407 110 (8811) nl nl Inhoud 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 Afwassen . 13 13 13 13 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22 Veiligheidsvoorschriften . . Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de ver- pakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. [. . . ] Deur sluiten. Resttijdindicatie Bij de keuze van het programma verschijnt op de cijferindicatie 3 de resterende duur van het programma. De programmaduur wordt tijdens het programma bepaald door de temperatuur van het water, de hoeveelheid servies- goed en de mate van vervuiling en kan (afhankelijk van het gekozen programma) variëren. Einde van het programma Het programma is beëindigd als op de cijferindicatie 3 de waarde verschijnt. Bovendien wordt het einde van het programma door een zoemtoon akoestisch aangegeven. Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets 10 net zolang indrukken tot de cijferindicatie brandt. De indicatie van toets A knippert en op de cijferindicatie brandt de door de fabriek ingestelde waarde . Programmatoets A net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie de door de fabriek ingestelde waarde verschijnt. Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd. dan springt de indicatie weer op START-toets 10 indrukken, de instelwaarde is opgeslagen. Deur sluiten. Display Het display 12 geeft behalve informatie bij het programmaverloop ook extra informatie over bijv. Wilt u dat deze informatie niet langer wordt weergegeven, ga dan als volgt te werk. Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets 10 net zolang indrukken tot de cijferindicatie brandt. De indicatie van toets A knippert en op de cijferindicatie brandt de door de fabriek ingestelde waarde . Programmatoets A net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie 3 de in de fabriek ingestelde waarde verschijnt. Om de instelling te wijzigen: Door de toets C in te drukken kunt u de boordcomputer (extra programma- informatie) uitof inschakelen . Deur sluiten. 14 Uitschakelen van het apparaat Korte tijd na afloop van het programma: Deur openen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Intensief drogen Tijdens het glansspoelen wordt de temperatuur verhoogd waardoor het droogresultaat wordt verbeterd. Programmatoets A ingedrukt houden en de START-toets 10 net zolang indrukken tot de brandt. De indicatie van toets A knippert en op de cijferindicatie brandt de door de fabriek ingestelde waarde . Programmatoets A net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie 3 de in de fabriek ingestelde waarde verschijnt. Om de instelling te wijzigen: Door indrukken van de toets C kunt u het of uitschakelen programma Intensief drogen in. Deur sluiten. Attentie Om na afloop van het programma het serviesgoed uit te ruimen: de deur helemaal openen en niet op een kier laten staan. Eventueel nog ontsnappende waterdamp kan gevoelige werkbladen beschadigen. Onderbreken van het programma Deur openen. [. . . ] Veranderingen in de aansluiting mogen alleen door een vakkundig monteur worden uitgevoerd. Een verlenging van de elektrische aansluitkabel mag alleen door de Servicedienst geleverd worden. Bij gebruik van een aardlekschakelaar mag alleen een type met het teken geïnstalleerd worden. Let op: het functioneert alleen als het apparaat op de stroom is aangesloten. Bescherming tegen vorst Als het apparaat in een voor vorst gevoelige ruimte staat (bijv. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU DI460111

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU DI460111 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag