Gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI460110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI460110. Wij hopen dat dit GAGGENAU DI460110 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI460110 te teleladen.


GAGGENAU DI460110 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3374 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU DI460110 annexe 3 (1181 ko)
   GAGGENAU DI460110 annexe 1 (1181 ko)
   GAGGENAU DI460110 annexe 2 (3292 ko)
   GAGGENAU DI460110 (3375 ko)
   GAGGENAU DI460110 annexe 2 (3293 ko)
   GAGGENAU DI460110 annexe 1 (1180 ko)
   GAGGENAU DI460110 annexe 3 (1180 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU DI460110

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat DI 460 DI 461 9000 163 134 (8603) nl nl Inhoud 4 5 5 6 6 7 9 10 12 Afwassen . . Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren. Bij de installatie Het apparaat volgens het installatieen montagevoorschrift plaatsen en aansluiten. [. . . ] De waarden van het waterverbruik hebben betrekking op instelwaarde 4 van de waterhardheid. Resttijdindicatie Na het starten verschijnt op het display de vermoedelijke duur van het programma. De programmaduur wordt beïnvloed door de temperatuur van het water, de hoeveelheid serviesgoed en de graad van vervuiling. Door wijzigingen in deze gegevens kan de looptijd (afhankelijk van het gekozen programma) sterk variëren. Doordat de beïnvloeding van de programmaduur pas tijdens het programmaverloop wordt herkend, kunnen grotere tijdsprongen optreden. Aqua-Sensor * * niet bij alle modellen De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Als de Aqua-Sensor actief is, kan het , , schone" afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en/of de temperatuur worden aangepast. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. 4 liter verminderd worden. Starttijd kiezen * * niet bij alle modellen U kunt het programma tot 19 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets starttijd kiezen 3 net zolang indrukken tot de cijferindicatie 8 op springt. Toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Inschakelen van het apparaat Kraan opendraaien. Dit programma begint als u geen andere programmatoets 6 hebt ingedrukt. Het programmaverloop start automatisch. Einde van het programma Het einde van het programma wordt akoestisch aangegeven door een zoemtoon. Deze functie kan als volgt veranderd worden: functietoets C ingedrukt houden en de hoofdschakelaar 1 inschakelen. De functietoets C knippert en op de cijferindicatie brandt de door de fabriek ingestelde waarde (halfluid). Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met is bereikt, springt één cijfer verhoogd; als stand de indicatie weer op (uit). De instelling is in het geheugen opgeslagen. Programmaverloopindicatie Het serviesgoed wordt afgewassen. Het serviesgoed wordt gedroogd. 9 13 Uitschakelen van het apparaat Enkele minuten na afloop van het programma: Na afloop van het programma de deur openen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. Extra functies * niet bij alle modellen Inweken * Het programma Inweken loopt vóór het hoofdprogramma af en moet vóór het starten van het programma gekozen worden. In dit extra programma kan in de onderste servieskorf serviesgoed zoals pannen, schalen etc. 5 g afwasmiddel op de deur van het apparaat te strooien. Onderbreking van het programma Deur openen. Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen. [. . . ] Alle kunststofdelen van het apparaat zijn gemerkt met een gestandaardiseerd afkortingsteken (bijv. Hierdoor kunnen de kunststof afvaldelen bij de verwerking van het apparaat voor een milieubewuste recycling gescheiden worden. U kunt bij uw leverancier of bij de reinigingsdienst in uw gemeente informeren hoe u uw oude apparaat en het verpakkingsmateriaal van het nieuwe apparaat kunt (laten) afvoeren. Demontage De volgorde van de handelingen is ook hier van belang: altijd eerst het apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen. Apparaat eruit halen en daarbij de slang voorzichtig naar voren trekken. Transport De afwasautomaat leeg laten lopen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU DI460110

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU DI460110 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag