Gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI291130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI291130. Wij hopen dat dit GAGGENAU DI291130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI291130 te teleladen.


GAGGENAU DI291130 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3480 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU DI291130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat DF 290 DF 291 DI 290 DI 291 9000 126 068 (8601) nl nl Inhoud 4 5 6 7 8 8 9 10 12 13 14 Instellen van het apparaat . . Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren. Dagelijks gebruik Waarschuwig Messen en andere voorwerpen met scherpe punten met de punten naar beneden inruimen of plat in de servieskorf leggen. [. . . ] Als de aanmelding gelukt is, springt de indicatie op , , Automatisch afwassen". Als de aanmelding mislukt is, verschijnt op het display , , Geen basis gevonden". ** Alleen als serve@Home geïnstalleerd is Afstandsbediening** Bij de keuze van de optie Afstandsbediening verschijnt op het display , , Afst. bediening uit" (door de fabriek ingesteld) Door het instellen van de optie , , Afst. bediening aan" kunt u deze activeren. **Alleen als serve@Home geïnstalleerd is Tijd besparen Bij de automatische programma's kunt u de looptijd van het programma verkorten. Om toch een optimaal reinigingsresultaat te bereiken, wordt het water- en energieverbruik verhoogd. Bij keuze van de optie Tijd besparen verschijnt op het display , , Tijd besparen: uit" (door de fabriek ingesteld). Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 4. Wilt u bij de volgende afwasbeurt de optie Tijd besparen niet meer gebruiken, dan moet u de optie weer uitschakelen. Uitgaande van het startmenu kunt u door herhaaldelijk de toets M/OK 2 in te drukken achtereenvolgens de volgende opties/basisinstellingen kiezen: Starttijd kiezen Afstandsbediening** Tijd besparen Droogtegraad Signaalsterkte Dosering glansspoelmiddel Waterhardheid Taal Standaardprogramma's Remote instelling** ** Alleen als serve@Home geïnstalleerd is Binnen een optie/basisinstelling bestaan verscheidene instelmogelijkheden die met de toetsen ­ of + 3 gekozen kunnen worden. Een gekozen instelling wordt geaccepteerd als u met de toets M/OK 2 naar de volgende optie/basisinstelling gaat. Als een instelling met ­ of + gewijzigd wordt, dan verschijnt na het opslaan met M/OK 2 op het display kort , , Waarde opgeslagen". Hierna keert de indicatie terug naar het startmenu. Droogtegraad Bij keuze van de optie Droogtegraad verschijnt op het display , , Normaal drogen" (door de fabriek ingesteld). Als alternatief kunt u , , Spaar-drogen" of , , Extra drogen" kiezen. Bij , , Extra drogen" wordt in alle programma's de temperatuur tijdens het glansspoelen verhoogd. (Wees voorzichtig met gevoelig serviesgoed. ) Signaalsterkte U kunt de geluidssterkte van het akoestische signaal voor het einde van het programma verhogen, verlagen of helemaal uitschakelen. Bij keuze van de optie Signaalsterkte verschijnt op het display , , Signaal 6" (door de fabriek ingesteld). U kunt de waarde 0 (akoestische signalen uitgeschakeld) of waarden van 1 (zacht) tot 6 (hard) instellen. Een korte signaaltoon geeft aan welke geluidssterkte overeenkomt met de gekozen waarde. Starttijd kiezen U kunt de start van het programma in stappen van ½ uur tot 24 uur later uitstellen. Bij keuze van de optie Starttijd programmeren verschijnt op het display , , Start over 00 min. ". Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 4. Tot het begin van het programma kunt u de ingestelde tijd en het ingestelde programma wijzigen: met de toets ­ 3 , , Terug" naar het startmenu gaan en de instellingen wijzigen. Om de starttijd te wissen: de tijd terugzetten op , , Start over 00 min. ". Dosering glansspoelmiddel De dosering van het glansspoelmiddel kan worden ingesteld. Bij keuze van de optie Dosering glansspoelmiddel verschijnt op het display de indicatie , , Glansmiddel 4" (door de fabriek ingesteld). Verander deze instelling alleen als strepen (lagere waarde) of watervlekken (hogere waarde) op het serviesgoed achterblijven. [. . . ] Alleen deze aardlekschakelaar voldoet aan de nu geldende voorschriften. Bescherming tegen vorst Als het apparaat niet in een vorstvrije ruimte staat (bijv. in een vakantiehuisje), dan moet u het apparaat helemaal laten leeglopen (zie transport). Kraan dichtdraaien, toevoerslang losmaken en laten leeglopen. Demontage De volgorde van de handelingen is ook hier van belang: altijd eerst het apparaat van het elektriciteitsnet loskoppelen. Apparaat eruit halen en daarbij de slang voorzichtig naar voren trekken. 25 Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat Een oud apparaat is geen waardeloos afval! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU DI291130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU DI291130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag