Gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI291130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI291130. Wij hopen dat dit GAGGENAU DI291130 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DI291130 te teleladen.


Mode d'emploi GAGGENAU DI291130
Download
Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU DI291130

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat DF 290 DF 291 DI 290 DI 291 9000 126 068 (8601) nl nl Inhoud 4 5 6 7 8 8 9 10 12 13 14 Instellen van het apparaat . Afvoeren van de verpakking en van uw oude apparaat . 15 16 17 20 21 23 24 24 26 Veiligheidsvoorschriften . Instellen van de wateronthardingsinstallatie . [. . . ] Bij keuze van de optie Signaalsterkte verschijnt op het display , , Signaal 6" (door de fabriek ingesteld). U kunt de waarde 0 (akoestische signalen uitgeschakeld) of waarden van 1 (zacht) tot 6 (hard) instellen. Een korte signaaltoon geeft aan welke geluidssterkte overeenkomt met de gekozen waarde. Starttijd kiezen U kunt de start van het programma in stappen van ½ uur tot 24 uur later uitstellen. Bij keuze van de optie Starttijd programmeren verschijnt op het display , , Start over 00 min. ". Ga met de toets M/OK 2 naar het startmenu terug en start het ingestelde programma met de starttoets 4. Na afloop van de ingestelde tijd begint het programma automatisch. Tot het begin van het programma kunt u de ingestelde tijd en het ingestelde programma wijzigen: met de toets ­ 3 , , Terug" naar het startmenu gaan en de instellingen wijzigen. Om de starttijd te wissen: de tijd terugzetten op , , Start over 00 min. ". Dosering glansspoelmiddel De dosering van het glansspoelmiddel kan worden ingesteld. Bij keuze van de optie Dosering glansspoelmiddel verschijnt op het display de indicatie , , Glansmiddel 4" (door de fabriek ingesteld). Verander deze instelling alleen als strepen (lagere waarde) of watervlekken (hogere waarde) op het serviesgoed achterblijven. U kunt een waarde tussen 0 en 6 instellen. 17 Waterhardheid Voordat u het apparaat voor het eerst in gebruik neemt of bij een veranderde waterhardheid moet de wateronthardingsinstallatie van de afwasautomaat op de hardheidsgraad van uw leidingwater worden ingesteld. Ga te werk zoals in het hoofdstuk , , Instellen van de wateronthardingsinstallatie" is beschreven. Standaardprogramma's Naast de afwasprogramma's die in het startmenu worden aangegeven, kunt u ook nog, uitgaande van het programma Normaal, achtereenvolgens uit de volgende standaardprogramma's kiezen: Extra, Eco 50, Eco 45, Normaal 45. Stel het gewenste programma in en start het ingestelde programma met de starttoets 4 . Als u geen van de aangegeven standaardprogramma's wilt instellen, ga dan via de toets M/OK 2 terug naar het startmenu. Als u de keuze van een standaardprogramma ongedaan wilt maken, druk dan de toets , , Terug" in. Het gekozen standaardprogramma wordt op het display aangegeven. Door de toets ­ of + in te drukken wordt in het startmenu het programma , , Automatisch afwassen" aangegeven. Normaal 45 Taal U kunt de bij het voor het eerst in gebruik nemen van het apparaat (zie het hoofdstuk , , Voor het eerste gebruik") de taal veranderen. Bij keuze van de optie Taal kiezen verschijnen op het display een aantal afkortingen. Het afkortingsteken van de momenteel gekozen taal knippert. Wilt u een andere taal kiezen, druk dan net zo vaak ­ of + 3 in tot de gewenste taal knippert. Alle teksten op het display verschijnen nu in de gekozen taal. Extra Eco 50 Eco 45 Soort serviesgoed Hoeveelheid etensresten Toestand van de etensresten gemengd serviesgoed weinig tot veel weinig aangekoekt De bijbehorende programmagegevens (duur, energie- en waterverbruik) vindt u in de korte handleiding. In principe raden wij u aan de automatische programma's te gebruiken omdat daarin op basis van het variabele programmaverloop het energie- en waterverbruik zo laag mogelijk wordt gehouden. [. . . ] Voor de verpakking wordt gebruik gemaakt van materialen die het milieu kan verdragen en die geschikt zijn voor hergebruik. Help daarom mee en zorg ervoor dat de verpakking milieuvriendelijk wordt afgevoerd. Alle kunststofdelen van het apparaat zijn gemerkt met een gestandaardiseerd afkortingsteken (bijv. Hierdoor kunnen de kunststof afvaldelen bij de verwerking van het apparaat voor een milieubewuste recycling gescheiden worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU DI291130

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU DI291130 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag