Gebruiksaanwijzing GAGGENAU DF461560

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!
Welk reserveonderdeel zoekt u?

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. JeHandleiding laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DF461560. Wij hopen dat dit GAGGENAU DF461560 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing GAGGENAU DF461560 te teleladen.


GAGGENAU DF461560 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3417 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   GAGGENAU DF461560 annexe 1 (1181 ko)
   GAGGENAU DF461560 (3418 ko)
   GAGGENAU DF461560 annexe 4 (3472 ko)
   GAGGENAU DF461560 annexe 1 (1180 ko)
   GAGGENAU DF461560 annexe 3 (1180 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding GAGGENAU DF461560

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Afwasautomaat DF 460 DF 461 9000 163 277 (8603) nl nl Inhoud 4 5 5 6 6 7 9 10 12 Afwassen . . Veiligheidsvoorschriften Bij aflevering Controleer onmiddellijk of de verpakking en de afwasautomaat tijdens het transport beschadigd zijn. Een beschadigd apparaat niet in gebruik nemen maar contact opnemen met uw leverancier. Het verpakkingsmateriaal volgens de bestaande milieuvoorschriften (laten) afvoeren. Bij de installatie Het apparaat volgens het installatieen montagevoorschrift plaatsen en aansluiten. [. . . ] temperatuur, hoeveelheid water, . . . ) kunnen grotere afwijkingen optreden. De waarden van het waterverbruik hebben betrekking op instelwaarde 4 van de waterhardheid. Starttijd kiezen * * niet bij alle modellen U kunt het programma tot 19 uur later (in stappen van een uur) laten starten. Toets starttijd kiezen 3 net zolang indrukken tot de cijferindicatie 4 op springt. Toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot de aangegeven tijd aan uw wens voldoet. Om de gekozen starttijd te wissen: toets starttijd kiezen net zo vaak indrukken tot op de cijferindicatie verschijnt. Tot de starttijd kunt u het programma willekeurig wijzigen. Aqua-Sensor * * niet bij alle modellen De Aqua-Sensor is een optisch meetsysteem (met lichtstraal) waarmee de vertroebeling van het afwaswater wordt gemeten. Als de Aqua-Sensor actief is, kan het , , schone" afwaswater in de volgende reinigingsfase gebruikt worden en/of de temperatuur worden aangepast. Is het water te vuil, dan wordt het afgepompt en door vers water vervangen. 4 liter verminderd worden. Einde van het programma Het einde van het programma wordt akoestisch aangegeven door een zoemtoon. Deze functie kan als volgt veranderd worden: functietoets C ingedrukt houden en de hoofdschakelaar 1 inschakelen. De functietoets C knippert en op de cijferindicatie brandt de door de fabriek ingestelde waarde (halfluid). Bij elke druk op de toets wordt de instelwaarde met één cijfer verhoogd; als stand is bereikt, springt (uit). De instelling is in het geheugen opgeslagen. Inschakelen van het apparaat Kraan opendraaien. Dit programma begint als u geen andere programmatoets 7 hebt ingedrukt. Het programmaverloop start automatisch. Optische indicatie tijdens het programmaverloop * * niet bij alle modellen Terwijl het afwasprogramma loopt, verschijnt op de vloer onder de deur van het apparaat een lichtpunt. Deur van de afwasautomaat pas openen als de lichtpunt op de vloer niet meer zichtbaar is. Bij inbouw in een hoge kast met een volledig aansluitende meubeldeur is de lichtpunt niet zichtbaar. Uitschakelen van het apparaat Enkele minuten na afloop van het programma: Na afloop van het programma de deur openen. Na afkoeling het serviesgoed uit het apparaat halen. 13 Onderbreking van het programma Deur openen. Bij aansluiting op warm water of als de machine al is opgewarmd en de deur van het apparaat geopend werd, de deur eerst een paar minuten op een kier laten staan en daarna dichtdoen. Om het programma door te laten gaan: hoofdschakelaar weer inschakelen en de deur sluiten. Extra functies * niet bij alle modellen Inweken * Het programma Inweken loopt vóór het hoofdprogramma af en moet vóór het starten van het programma gekozen worden. In dit extra programma kan in de onderste servieskorf serviesgoed zoals pannen, schalen etc. 5 g afwasmiddel op de deur van het apparaat te strooien. Turbo * In het programma Turbo wordt de looptijd van het programma aanzienlijk gereduceerd. [. . . ] Door een milieuvriendelijke afvoer kunnen waardevolle grondstoffen na bewerking opnieuw gebruikt worden. Bij afgedankte apparaten de stekker uit het stopcontact trekken, aansluitkabel doorknippen en samen met de stekker verwijderen. Hiermee voorkomt u dat kinderen zichzelf tijdens het spelen in het apparaat opsluiten en in levensgevaar geraken. Uw nieuwe apparaat werd tijdens het transport naar u door de verpakking beschermd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING GAGGENAU DF461560

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding GAGGENAU DF461560 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag